Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
плани семінарів з релігієзнавства 2014.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
34.19 Кб
Скачать

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

Семінарське заняття №1

Сутність релігії

План

1.Передумови виникнення релігії, історичні етапи розвитку і типи.

2.Соціально-психологічні і екзистенціальні чинники релігії.

3.Зв’язок релігії з іншими формами суспільної свідомості.

Література:

 1. Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1998.

 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1994.

 3. Крывелев И.А. История религий: Очерки в 2-х т. – М., 1988.

 4. Лубський В.І. Релігієзнавство. –К.,2000.

 5. Мифологический словарь. – М., 1991.

 6. Москалец В.П. Психологія релігії: Посібник. – К., 2004.

 7. Радугин А.А. Введение в религиеведение: теория, история и современные религии: Курс лекций. – М., 1996.

 8. Релігієзнавчий словник / За ред. А.Коладного і Б.Лобовика. –К., 1996.

 9. Угринович Д.М. Введение в религиеведение. – М., 1985.

 10. Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. –К.,2007.

 11. Черній А.М. Релігієзнавство. – К., 2003.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №2

Первісні вірування і культи

1.Магія, анімізм, фетишизм.

2.Культ поховання, землеробський культ, обряд ініціації.

3.Шаманізм.

Література:

1.Булгаков С. Православие. Очерки учения православной церкви. – К., 1991.

2.Булгаков С. Свет невечерний. – М., 1994.

3.Джемс У. Многообразие религиозного опыта. – М., 1992.

4.Мень А. Православное богослужение. Таинство, слово и образ. – М., 1991.

5.Романец В.А. Жизнь и смерть в научном и религиозном истолковании. – К., 1989.

6.Тайлор З.Б. Первобытная культура. – М.,1989. – Гл. ХV.

7.Франк С. Духовные основы общества. – М., 1992.

8.Рыков В. Шаманы Лапландии // Наука и религия. – 1991. – №8.

9.Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. – Гл. 1-13.

10.Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990.

11.Фрэзер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1895.

Семінарське заняття №3 Стародавні релігії: Греція, Рим, Китай, Індія

План

 1. Історичні передумови і специфічні риси релігійних вірувань греків.

 2. Орфічний культ, пантеон олімпійців, храмове будівництво.

 3. Культ давньоримських імператорів, давньоримський пантеон.

 4. Особливості східного світогляду. Філософії і релігії.

 5. Релігії давньої Індії: ведичні вірування, брахманізм, джайнізм, йога.

 6. Релігії давнього Китаю: даосизм, конфуціанство.

Література: Підручники:

 1. Гараджа В.И. Религиеведение. – М., 1998.

 2. Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство. – К., 1994.

 3. Крывелев И.А. История религий: Очерки в 2-х т. – М., 1988.

 4. Москалец В.П. Психологія релігії: Посібник. – К., 2004.

 5. Радугин А.А. Введение в религиеведение: теория, история и современные религии: Курс лекций. – М., 1996.

 6. Релігієзнавчий словник / За ред. А.Коладного і Б.Лобовика. –К., 1996.

 7. Угринович Д.М. Введение в религиеведение. – М., 1985.

 8. Черній А.М. Релігієзнавство. – К., 2003.

 9. Мифологический словарь. – М., 1991.

Додаткова література до теми:

 1. Д.П.Шантепи де ля Соссей. – Изд. 2. – Т. 2. – М., 1899 (репринт 1992).

 2. Гаспаров М. Занимательная Греция: рассказы о древнегреческой цивилизации // Наука и религия. – 1990. – №8, 9, 11, 12; 1991. – №1-3.

 3. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Алма-Ата, 1985.

 4. Лосев А.Ф. Философия, мифология, культура. – М., 1991.

 5. Мифы народов мира. – Т. 1-2. – М., 1980, 1982.

 6. Евсюков В.В. Мифы о вселенной. – Новосибирск, 1988.

 7. Египетская «Книга мертвых» // Наука и религия. – 1990. – №1-5.

 8. Иллюстрированная история религий. В двух томах / Под ред.

 9. Васильев М.И. История религий Востока. – М., 1983. – Гл. 11-14.

 10. Древнеиндийская философия. – М., 1972.

 11. Капра Ф. Дао физики. – М., 1999.

 12. Караванов И. Смерть после смерти (Об индийском обряде самосожжения вдовы после смерти мужа) // Наука и религия. – 1991. – №7.

 13. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. – М., 1986. – Гл. 15.

 14. Филипович Л. Індуїзм – єдність у відмінностях // Політика і час. – 1995. – №1.

 15. Рыбаков Р. Индуизм – единство в противоположностях // Наука и религия. – 1997. – № 6, 7.

 16. Вивекананда С. Бхакти-йога. – Рига, 1991.

 17. Упанишады. Тт. 1-3. – М., 1992.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №4

Буддизм.

План:

 1. Особистість засновника буддизму.

 2. Чотири „істини” буддизму та його етика.

 3. Буддистський канон та історія розповсюдження буддизму.

 4. Головні школи буддизму та формування його міфології.

Література: