Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
госы / ММ- ГОС / ММ. 90 вопросов..docx
Скачиваний:
179
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.59 Mб
Скачать

17.Міжнародне бізнес-середовище: ключові елементи, цілі вивчення та вплив на прийняття рішень з міжнародного маркетингу.

Міжн.бізнес середовище (МБС) – це сукупність чинників екон., соц-кул, пол-прав та інфраструктурного характеру, що сприяють або протидіють розвитку міжн.діял. фірми, зокрема марк. діял. Цілі вивчення: визначення стратегічної позиції фірми; вирішення питання щодо глобалізації (диверсиф. міжн, марк. комплексу, визнач.цілей розробки марк. програм); форм. міжн. марк.стратегії; забезпечення успішності безпосередніх контактів та ведення переговорів. Види МБС: 1.межі дослідж. та впливу чинників (націон, множ-націон, регіональне, глобальне); 2.складність (статичне, динамічне, турбулентне); 3. рівень контрольованості з боку фірми (макро- і мікро-середовище). 1. Національне БС — це специфічні умови ведення бізнесу в окремій країні, обумовлені чинниками екон., пол., прав., соц-культ, технолог, інфр-го характеру (БС України, США, тощо). Множинно-національне БС — специфічні умови ведення бізнесу в групі країн, які мають спільні умови та чинники розвитку (країн ЄС, країн СНД). Регіональне БС — сукупність чинників, що діють у певному реґіоні світу (Латинська Америка, Близький Схід тощо). Глобальне середовище — сукупність різноаспектних чинників, що діють в усіх або в більшості країн світу одночасно (світова фінансова криза, уповільнення темпів міжнародної торгівлі, лібералізація економічної діяльності тощо). 2. Статичне БС — хар-ься відсутністю суттєвих змін в умовах і чинниках розвитку протягом певного періоду і є добре прогнозованим. Динамічне БС — можна охарак-ти як прогнозовані (позитивні або негативні) умови розвитку. Турбулентне БС — середовище з непрогнозованими умовами розвитку (несподівані зміни законодавства, відсутність національної економічної політики, політична нестабільність тощо). 3. Макро-середовище — сукупність чинників екон, пол-прав, соц-кул і технол характеру, що сприяють або протидіють розвитку міжнар. діяльності фірми, зокрема маркетингової. Мікро-середовище (переважно контрольовані чинники) — сукупність галузевих умов розвитку міжнар. діяльності фірми, що зумовлені поведінкою споживачів, існуючих і потенційних конкурентів, постачальників і виробників товарів-субститутів.

18.PEST- та SLEPT-аналіз міжнародного бізнес-середовища: сутність та порівняльна характеристика підходів.

Міжн.бізнес середовище (МБС) – це сукупність чинників екон., соц-кул, пол-прав та інфраструктурного характеру, що сприяють або протидіють розвитку міжн.діял. фірми, зокрема марк. діял. У міжнародному маркетингу дослідження макро-середовища здійснюється за схемою SLEPT- або PEST-аналізу.

Зміст і послідовність SLEPT-аналізу:

S — Social/cultural — аналіз соціально-культурного середовища;

L — Legal — дослідження елементів правового середовища;

E — Economic — аналіз з економічних умов діяльності;

P — Political — вивчення політичного клімату та його впливу на розвиток бізнесу;

T — Technological — технологічні чинники розвитку бізнесу.

Зміст і послідовність PEST-аналізу:

P — Political — вивчення політичного клімату та його впливу на розвиток бізнесу;

E — Economic — аналіз економічних умов діяльності;

S — Social/cultural — дослідження соціально-культурного середовища;

T — Technological — технологічні чинники розвитку бізнесу.

Соседние файлы в папке ММ- ГОС