Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
UMK_-_shpory.doc
Скачиваний:
94
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
964.1 Кб
Скачать

31.Методика експертної оцінки конкурентного середовища (на основі моделі п’яти конкурентних сил м.Портера).

Конкурентне середовище– це комплекс чинників, які забезпечують життєздатність та довгострокову прибутковість організації, на які вона має обмежений вплив через встановлення ефективних комунікацій зі споживачами, постачальниками, існуючими та потенційними конкурентами, інвесторами, кредиторами, посередниками, підрядниками, бізнес-партнерами тощо. Об’єктом діагностики конкур сер-ща є проміжне сер-ще компанії. Концептуальною основою діагностики конкурентного (проміжного) середовища на релевантному ринку є модель п’яти конкурентних сил, запропонована М. Портером (1980 р.), яка виходить з того, що спроможність фірми реалізувати свою конкурентну перевагу на релевантному ринку залежить не лише від інтенсивності боротьби з безпосередніми конкурентами, але й від комплексу діючих на ринку конкурентних сил. До них М.Портер віднос:

1. загрозу появи нових конкурентів (місткість ринку;пит витрати на в-во;ступінь диференціації продукції;необхідний обсяг капітальних вкладень;розвиненість інфрастр-ри;консерватизм с-ми постачання; доступність каналів розподілу;реакція існуючих конкурентів.)

2. наявність товарів-замінників(наявність ефектив тов-замін; обсяги вир-ва тов-замін;маркет політика виробників тов-замін;вподобання покупців щодо тов-замін;різниця цін на товар-оригінал та на його замінники.)

3.вплив спож-в продукції (лояльність покупців до товарів під-ва;

важливість товару для покупця;пит вага споживача у заг обсязі продаж під-ва; купівельна спромож­ність спож-ча;чутливість до зміни цін;ступінь поінформо­ваності про товар;рівень вертикальної інтеграції сп-ча;ступінь організованості сп-чів.)

4.вплив постачальників(к-ть та рівень кон­цен­трації пос-в; договірна політика пос-в;витрати на зміну пос-ка;важливість товару, що постачається; небезпека прямої та зворотної інтеграції;ступінь диференціації продукції, яка постачається; наявність ефективних замінників продукції, що постачається.)

5.вплив існуючих на ринку конкурентів – інтенсивність конк-ї(к-ть конкурентів;динаміка розвит ринку;рентаб ринку;ступінь стабільності ринк частки; заг показник інтенсив конкуренції; незаконні методи конкуренції; переваги головних конкурентів )

Наступним етапом діагностики є характеристика конкурентних сил та визначення типу ринку, що здійснюється експертним шляхом на основі моделі “п’яти сил” М.Портера. Для оцінки впливу окремих факторів конкурентного сер-ща доцільно використовувати 3-х бальну шкалу: 1 бал – слабкий вплив, 2 бали – помірний вплив і 3 бали – сильний вплив. По кожній конкурентній силі підраховується середнє значення її впливу. За рез-ми експертної оцінки конкур сил розрах коеф заг впливу конкур сер-ща на д-ть під-ва:

Квпл=0,2*Інк+0,2*Ітз+0,3*Іпок+0,1*Іпост+0,2*Ік

Коефіцієнти при індексах відображають відносну вагомість впливу конкур сил на компанію. Найбільш важливою є сила впливу споживачів на д-ть компанії, оскільки залежно від її рівня досліджуване сер-ще може бути кваліфікованим як “ринок споживача” або “ринок виробника”.

Показник заг впливу конкур сер-ща на рівні менше 1,5 означ максим сприятливе для розвитку компанії сер-ще, мін вплив конкур сил, тобто ситуацію, в якій ринкова позиція компанії є близькою до монопольної. Зн-ня коефіцієнту заг впливу більше 2,5 несприятливу для розвитку під-ва ринкову ситуацію з макс впливом конкур сил, що свідчить про тип ринку, близький до умов чистої конкуренції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]