Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

45. Розкрити види та методику проведення бесід з дітьми дошкільного віку на природничому матеріалі. Прийоми активізації дітей в ході бесіди.

У процесі ознайомлення дошкільників з природою використовуються вступні, супровідні і заключні бесіди. Вс т у п н а б е с і д а ставить за мету пов’язати попередні знання дітей з вивченням нових, викликати інтерес до них, з’ясувати,що діти недостатньо засвоїли і на що треба звернути увагу. Найчастіше такі бесіди проводяться перед спостереженнями, екскурсіями с у п р о в і д н а б е с і д а у поєднаннііз спостереженнями, розгляданням ілюстрацій, під час дослідівтощо. Питання, які ставить вихователь, повинні активізуватидумку дітей, вести їх від виділення зовнішніх ознак до порівнянь,встановлення зв’язків і залежностей. З а к л ю ч н а б е с і д а спрямована на систематизацію і узагальненняодержаних фактів, їх конкретизацію, закріплення, уточнення.Ці бесіди за змістом можуть бути різного рівня: одні проводятьсяпісля спостереження за вузьким колом об’єктів, наприклад,що бачили діти на водоймі, на луці, у лісі Успіх узагальнюючоїбесіди залежить від:1. Чуттєвого досвіду дітей.2. Плану бесіди, в якому слід передбачити, які питання требауточнити, до яких узагальнень і висновків потрібно підвести дітей.3. Правильного добору ілюстративного матеріалу.

46. Значення бесід природничого змісту та їх використання з дітьми старшого дошкільного віку.

значення бесідТому передвихователем стоїть завдання нагромадження у дітей уявлень черезспостереження, трудову діяльність, ігри, читання природознавчоїлітератури, розповіді. Вести з дітьми бесіди можна лише про те,про що у дітей є конкретні уявлення. Ось чому заключній бесідв старшій групі про осінь повинні передувати екскурсії і цільовіпрогулянки в різні осінні місяці у ліс, парк, на водойму, збір урожаюна городі, перегляд діафільмів ≪Осінь≫, ≪Хто якдо зими готується≫, дидактичні ігри на закріплення знань про дикорослі ікультурні рослини, тварин, розучування віршів про осінь тощо. Виховательповинен добре уявляти дидактичну мету бесіди, якийзміст треба уточнити, конкретизувати, які суттєві зв’язки для узагальненьі систематизації слід виділити, до яких узагальнень івисновків необхідно підвести дітей у ході бесіди.

47.Загальна характеристика форм організації роботи по ознайомленню дошкільників з природою. Заняття як форма ознайомлення дошкільників з природою.

Різноманітні методи — наочні, практичні, словесні — можутьзастосовуватися під час різноманітних форм організації роботи поознайомленню дошкільників з природою. Такими формами є заняття,екскурсії, як особливий вид занять, цільові і повсякденні прогулянки. Заняття розглядаються як важлива форма роботи по ознайомленню дошкільників з природою. Це зумовлене тим, що заняттядають змогу формувати знання у всіх дітей одночасно, у певнійпослідовності з урахуванням можливостей дітей і природного оточення. Розрізняють кілька типів занять залежно від дидактичної мети, яка вирішується на заняттях. вирішується на заняттях.Якщо на занятті діти вперше знайомляться з певними об’єктамиабо явищами природи, їх визначають як первинно-ознайомлю-вальні. На них у дітей формуються конкретні уявлення про неживуприроду, рослини, тварин, особливості їхнього розвитку за певних умов. поглиблено-пізнавальні заняття,змістом яких є встановлення причинних зв’язків, залежностей, систематизація знань. Основними методами їх проведення виступають бесіди, дидактичні ігри, узагальнюючі спостереження, демонстрація моделей, які розкривають взаємозв’язок рослинного ітиаринного світу і зовнішнього середовища комбіновані, на яких розв’язуються два дидактичних завдання — засвоєння нових знань і уточненняраніше засвоєних. Останнім часом набули поширення інтегровані (неординарні)шіняття. їх впровадження пов’язане з рядом причин, серед яких протест проти проникнення у навчання дошкільників шкільних методів,прагнення зробити навчальний процес більш цікавим черезінн-дсиня нетрадиційного змісту і поєднання різних методів.Комплексні заняття — це сполучення занять з двох розділів, об’єднаних однією темою. Наприклад, ознайомлення з весняними рослинами і малювання пролісків і підсніжників. планувати з одного — знайомий, з іншого — новий.

Ефективність занять залежить від їх підготовки і проведення. Намітивши тему заняття, вихователь повинен розробити програмнізавдання. Вони включають освітні, виховні завдання та завдання на розвиток особистості

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]