Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

32.Охарактеризувати форми організації праці та структуру колективної праці зв’язаної з вирощуванням рослин.

У дитячому садку використовуються різні форми організаціїпраці дітей у природі: доручення, чергування, колективна праця.Доступною формою залучення до щоденної трудової діяльностів дитячому садку є доручення. їх поділяють на види за складністюавдань (прості і складні), за тривалістю виконання (короткочасніі тривалі), за способом організації дітей (індивідуальні і групові).Трудові доручення широко використовуються в усіх віковихГрупах.Час від часу вихователь залучає дітей до витираннявеликих листків у кімнатних рослин, поливання рослин укутку природи і на грядці. Ці перші трудові доручення допомагаютьпідвести дітей до усвідомлення того, що все живе потребуєдогляду.У середньому і старшому дошкільному віці доручення можутьмати триваліший і складніший характер.Чергування у кутку природи є досить складною діяльністю,бо тут майже не повторюються ті ж самі дії: різні рослини потребуютьі різного догляду — одні треба поливати часто і щедро,інші — менше. У молодшій і середній групах проводиться колективна праця,мета якої — навчити, як треба висаджувати насіння, поливати, прибиратиділянку тощо. Дітей старшої групи навчають перекопуваннюі плануванню грядок, садінню живців кімнатних рослин, прибираннюу куточку природи тощо.

Під час колективної праці слід дотримуватися такої структуриїї побудови, яка обумовлена педагогічними вимогами до організаціїпраці. Наводимо структуру найбільш розповсюдженої колективноїпраці, зв’язаної з вирощуванням рослин.1. Бесіда про рослини (зовнішній вигляд, потрібні умови длявирощування, значення для людини, для природи).2. Постановка мети і мотивація праці;3. Обстеження посадочного матеріалу.

4. Інструктаж (поетапний переважно в молодшій групі і перспективнийу середній і старшій групах).

5. Хід роботи.6. Підведення підсумків.

33. Розкрити методику керівництва працею в різних вікових групах.

Робота, яку будуть виконувати діти, повинна представлятися ним як важлива.У цьому випадку їм буде зрозуміла необхідність її виконання,відповідального ставлення до неї. Вихователь роз'яснює користь цієї праці.У процесі колективної групової діяльності дітей вихователь ставить своїм основним завданням формування уявлень про колективний характер праці, його значущості, а також позитивних взаєминахміж дітьми в процесі праці. Вихователь, оцінюючиякість роботи дітей, підкреслює моральну сторону їх поведінки,завдяки якій і якість стає високим. В іншій ситуації вихователь, попереджаючи можливу помилку вякість роботи, переносить її наслідки в план оцінки діяльності дітейта їх ставлення до дорученої справи.Вихователь, спираючись на конкретні приклади вчинків дітей, оцінюєморальні прояви, ставлення до товаришів, до дорученої справи. Упроцесі праці він уважно придивляється до взаємовідносин, якіскладаються між дітьми, регулює виникають непорозуміння, спонукаєдо прояву товариства, відповідальності і т. д. Важливою задачею є також уміння вихователя координуватироботу між ланками, з тим щоб все приблизно в один час закінчилироботу. Спостерігаючи за діяльністю дітей, він може зауважити, що будь-якаланка затримується або може виконати доручену справу раніше. Однак не завжди вихователь приєднує дітей, які закінчили роботу, дотим, хто ще не впорався із завданням. У тому випадку, якщо він бачитьнеобхідність дати останнім можливість самим довести її до кінця, віндоповнює обсяг роботи перше. У процесі роботи вихователь намагається викликати у дітей радість відучасті в загальній праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]