Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
SEM_ZAN_II_SEM__2013.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
38.6 Кб
Скачать

Плани семінарських занять на іі семестр

Змістовий модуль 4. Психологія підлітка та старшокласника

Семінар 11.

Тема: Особливості психічного розвитку підлітка – 4 год.

План заняття

1. Місце підліткового періоду в загальному процесі індивідуального розвитку.

2. Анатомо-фізіологічна перебудова організму підлітка і її вплив на його психологічні особливості і поведінку.

3. Спілкування як провідний вид діяльності підлітка.

4. Психологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці.

5. Перебудова учбової діяльності. Розвиток пізнавальних процесів.

Основна література: 1, 2, 4, 11, 16, 21.

Додаткова література: 28, 29, 32, 34, 37, 43, 56, 60, 64, 71, 78, 83, 86, 87, 96, 97.

Семінар 12. Тема: Психологічні особливості важковиховуваних підлітків (2 год.)

План:

1. Поняття важковиховуваності та її вияви у підлітків.

2. Причини важковиховуваності підлітків:

а) біологічні детермінанти порушень поведінки учнів основної школи;

б) помилки сімейного виховання як причини важковиховуваності підлітків;

в) соціальна ізольованість як фактор виникнення та закріплення неадекватної поведінки підлітків.

3. Специфіка педагогічної взаємодії з важковиховуваними підлітками.

Рекомендована література:

  1. Баженов В.Г. Воспитание педагогически запущенных подростков. – К., 1986.

  2. Байярд Р.Т., Байярд.Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991.

  3. Беличева С.А. Специализированные подростковые клубы как институт реализации «трудных» подростков // Вопросы психологии. – 1984. - №6.

  4. Гуткина Н.И. Психологические проблемы общения учителя с подростком // Вопросы психологии. – 1984. – №2.

  5. Зинченко С.Н. Трудные дети. – К., 1988.

  6. Коляда М. Шпаргалка для родителей. Как быть с трудновоспитуемыми детьми? – Донецк, 1988.

  7. Коляда М. Шпаргалка для родителей. Что делать, если подросток говорит: «Нет, не хочу, не буду!»? – Донецк, 1988.

  8. Кочетов В.И., Верещинская Н.Н. Работа с трудными детьми. – М., 1998.

  9. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

  10. Кузнецова Г.И. Психологические особенности недисципли-нированных подростков // Вопросы психологии, 1981. - №6.

  11. Підліток на порозі ІІІ тисячоліття. Збірник Міського психологічного центру. – К., 2001.

  12. Подмазин С.И., Сибиль Е.А. Как помочь подростку с трудным характером. – К.: НПЦ Перспектива, 1996.

  13. Солдатенко Н.Г. Психология трудного подростка. – Рига, 1987.

  14. Трудный подросток: причины и следствия. – К., 1985.

  15. Шеффер Д. Дети и подростки: Психология развития. – СПб.: Питер, 2003.

Семінар 13.

Тема: Особливості психічного розвитку старшокласника – 4 год.

План заняття

1. Загальна характеристика ранньої юності.

2. Пізнавальні процеси і розумовий розвиток старшокласника.

3. Формування особистості старшокласника.

4. Спілкування та дружба в юнацькому віці.

5. Особливості юнацького кохання. Підготовка до сімейного життя.

6. Формування професійних інтересів. Особливості профорієнтації старшокласників.

Основна література: 1, 2, 4, 11, 16, 21.

Додаткова література: 30, 43, 47, 48, 50, 57, 60, 61, 58, 83, 93.

Семінар 14.

Тема: Становлення особистості в юнацькому віці (2 год.)

План:

 1. Світ – не ідеал: проблема юнацького максималізму та пошуку сенсу життя.

 2. Взаємини юнаків з дорослими: проблема конфлікту чи наступності поколінь.

 3. Спілкування з ровесниками: дружба, закоханість, кохання чи самотність і розгубленість.

 4. Професійний вибір: покликання чи розрахунок.

Рекомендована література:

 1. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання. – К.: ІЗМН, 1998.

 2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М.: Просвещение, 1968.

 3. Вікова психологія. За ред. Костюка Г.С. – К.: Вища школа, 1976.

 4. Вікова та педагогічна психологія. За ред. Скрипченка О.В. – К.: Просвіта, 2001.

 5. Захарова А.В. Психология обучения старшеклассников. – М., 1998.

 6. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1979.

 7. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М.: Просвещение, 1981.

 8. Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2000.

 9. Мудрик А.В. Современный старшеклассник: проблемы самоопределения. – М., 1987.

 10. Мудрик А.В. Время поисков и решений. – М., 1989.

 11. Орлов Ю.М. Самопознание и самовоспитание характера. – М., 1987.

 12. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб.: Питер, 2000.

 13. Снегирева Т.В. Особенности межличностного восприятия в подростковом и юношеском возрасте. – Кишинев, 1988.

 14. Толстых Н.Н. Жизненные планы подростков и юношей // Вопросы психологии. – 1984. - №3.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.