Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

seminar_1,2,3

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
49.15 Кб
Скачать

СТИЛІСТИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Cемінарське заняття № 1

Тема: Стилістика як лінгвістична дисципліна. Основні поняття стилістики

 1. Стилістика як лінгвістична дисципліна: предмет, об’єкт, завдання.

 2. Методи стилістичних досліджень.

 3. Розділи стилістики.

 4. Стилістика писемної і усної мови.

 5. Монологічне і діалогічне мовлення як об’єкт стилістики.

 6. Стилістика тексту.

 7. Стилістика художньої літератури.

 8. Описова, функціональна, зіставна, порівняльна стилістика.

 9. Сучасна та історична лінгвістика.

 10. Літературна мова та її визначальні ознаки.

 11. Поняття мовної норми.

 12. Типи норм.

Література:

 1. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови. – Львів: Світ, 2003.

 2. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005.

 3. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - 3-є вид. - К., 1987.

 4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. - 2-е изд. - М., 1983.

 5. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2003.

 6. Ю.Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994.

 7. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

 8. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. - К., 1973.

Cемінарське заняття № 2

Тема: Характеристика функціональних стилів української літературної мови

1.Визначення стилю. Типологія стилів.

2.Система функціональних стилів сучасної української літературної мови.

3.Екстралінгвістичні і власне лінгвістичні фактори у формуванні систематики стилю.

4.Мовний жанр. Жанрова система стилів української мови.

5.Основні характеристики художнього стилю.

6.Основні характеристики наукового стилю.

7.Основні характеристики публіцистичного стилю.

8.Основні характеристики офіційно-ділового стилю.

9.Основні характеристики конфесійного стилю.

10.Основні характеристики розмовного стилю.

11.Основні характеристики епістолярного стилю.

12.Аналіз уривків з текстів різних функціональних стилів. Виявлення в текстах специфічних елементів певного стилю. Редагування стилістичних огріхів.

Література:

1. Мацько Л.І. Стилістика української мови. – К., 1990.

2. Мацько Л.І. Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. – К., 2003.

3. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. – К., 1976.

 1. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К., 2000.

 2. Стилістика і культура мовлення: Навч. посіб. (упоряд. Є.І.Петрова). – Д., 2003.

 3. Сучасна українська мова. Стилістика / За ред.І.К.Білодіда. – К.,1973.

 4. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови. – К., 1998.

8. Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови. Структура наукового тексту. – К., 1970.

Cемінарське заняття № 3

Тема: Історія та джерела стилістики української мови

1. Елементи давньоукраїнської міфології у стилістиці української мови.

2. Антична культура як одне із джерел стилістики української мови. Риторика в античній міфології.

4. Біблійні джерела стилістики.

5. Гомілетика як один із видів красномовства давньоукраїнської доби.

6. Розвиток вітчизняної риторики.

7. Мовотворчість І.Вишенського та Г. Сковороди.

8. Український фольклор як джерело стилістики української мови.

Література:

 1. Дудик П.С. Стилістика української мови. – К.: Академія, 2005.

 2. Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. - 3-є вид. - К., 1987.

 3. Мацько Л.І. та ін. Стилістика української мови. – К.: Вища шк., 2003.

 4. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. - К., 1993.

 5. Сучасна українська літературна мова: Стилістика. - К., 1973.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.