Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

34. Охарактеризувати форми організації праці дітей дошкільного віку в природі.

У дитячому садку використовуються різні форми організаціїпраці дітей у природі: доручення, чергування, колективна праця.Доступною формою залучення до щоденної трудової діяльностів дитячому садку є доручення. їх поділяють на види за складністюзавдань (прості і складні), за тривалістю виконання (короткочасніі тривалі), за способом організації дітей (індивідуальні і групові).Трудові доручення широко використовуються в усіх вікових

групах. Так, у молодшій групі на початку року діти спостерігають,як вихователь годує рибок в акваріумі. Час від часу вихователь залучає дітей до витираннявеликих листків у кімнатних рослин, поливання рослин укутку природи і на грядці. Ці перші трудові доручення допомагаютьпідвести дітей до усвідомлення того, що все живе потребуєдогляду.У середньому і старшому дошкільному віці доручення можутьмати триваліший і складніший характер. Дітям надається більшесамостійності при їх виконанні.Доручення вимагають керівництва з боку вихователя. Основнимиприйомами для цього є показ, нагадування, заохочування.Чергування в кутку природи запроваджується в старшій групі.Це обумовлено складністю завдань, які повинні виконати діти самостійно.Перед початком чергування доцільно провести заняття,на якому вихователь ознайомлює дітей із щоденними обов’язкамичергових, показує і пояснює, як треба доглядати рослин і тварин. Чергування у кутку природи є досить складною діяльністю,бо тут майже не повторюються ті ж самі дії: різні рослини потребуютьі різного догляду — одні треба поливати часто і щедро,інші — менше. Різного догляду потребують і тварини. Все це вимагаєвід вихователя уваги до керівництва роботою чергових, вміннячітко і дохідливо показати і пояснити, як треба виконувати обов’язки, часом нагадати, оцінити і заохотити сумлінне виконанняобов’язків.Черговими призначають кількох дітей, залежно від кількості

об’єктів у кутку природи, найчастіше по 2—3.

35. Розкрити використання нескладних дослідів як методу ознайомлення дошкільників з природою.

Дослід- це спостереження за спеціально створених умов.Використання дослідів цінне тим, що вони мають велику переконуючисилу, знання, яких набувають діти, мають особливу доказовість,повноту і міцність. Під час проведення дослідів забезпечуєтьсячуттєве сприймання, практична діяльність дітей і словеснеобгрунтування. В елементарні досліди для дітей треба вводити такі явища іоб’єкти природи, які наочно виражені, зв’язки між якими доступніосмисленню дітьми. Це встановлення зв’язків між станом водиі температурою повітря, встановлення захисних властивостей снігу,залежності росту рослин від зміни тепла, світла, добрив, вологитощо.Не можна проводити з дітьми дослідів, у результаті яких живіістоти гинуть.Структура дослідів:Пе р ши й е т а п — підготовка дітей до досліду. Виховательпроводить з дітьми бесіду,щоб зацікавити.Д р у г и й е т а п — початок досліду: обговорення умов і висуванняПрипущень.Т р е т і й е т а п — хід досліду. Спостереження дітей за ходомдосліду, обмін думками.Ч е т в е р т и й е т а п — заключний: обговорення наслідків досліду.Найбільше дослідів у дитячому садку проводиться з метою вивченнявластивостей об’єктів неживої природи: води, повітря тощо.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]