Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

28 Означити мету використання картин для дітей молодшого та старшого дошкільного віку.

Для роботи з дітьми раннього віку і першої молодшої групиі основна його мета — навчити ді­тей пізнавати зображене на картинці, називати його.У другій молодшій групіуточнення і конкретизації уявлень, їх закріпленняУ середній групірозглядання картин спрямоване на розширення знань дітейУ старших групахкартини можна використовувати для уточ­нення уявлень, формування понять у процесі бесіди за картиною.

29.Використання технічних засобів навчання.

Технічні засоби навчання поділяють на три групи: екранні (діа­фільми, діапозитиви, епіматеріали); екранно-звукові (кінофільми, телепередачі); звукові (радіопередачі, грам- та магнітофонні записи).З екранних засобівнавчання під час ознайомлення дітей з при­родою досить широко застосовуютьсядіафільмиі .Діафільм — певним чином змонтована сюжетно завершена система кадрівдіапозитивам Цінна особливість діапозитивів — це можливість відображен­ня в них природи місцевого краю. Ця властивість діапозитивів особливо цінна для роботи з дітьми дошкільного віку. Сприймання знайомого викликає у дітей зацікавленість, радість, що важливо для виховання любові до рідного краюРідше в дитячих садках використовується епіпроектор.Якість зображення його, порівняно з діапозитивами, дещо гірша. Методика використання епіпроектора під час ознайомлення дошкільників з природою аналогічна методиці використання діапо­зитивів.

30.Організація праці дітей Праця в природі розглядається як один з основних методів ознайомлення дошкільників з природою. Результати численних теоре­тичних та експериментальних досліджень свідчать про те, що під впливом праці розвиваються всі розумові і фізичні сили людини.1)Організація праці дітей у природі вимагає дотримання таких педагогічних вимогВиконання будь-якого виду праці має бути спрямоване на ви­рішення завдань всебічного розвитку дітей: формування знань, розвитку допитливості, ставлення до природних об'єктів то 2. Праця дітей має бути мотивованою. Дитина повинна розу­міти, що і для чого вона робить, тоді завдання буде виконуватися з інтересом, охоче3. Праця в природі має бути посильною для дітей різних віко­вих груп. Залучаючи дитину до праці, доручаючи їй певну ділянку роботи, треба враховувати вікові особливості і можливості дітей з тим, щоб вони свої доручення мали змогу виконати успішно. Праця в природі має бути не випадковою, а систематичною, повинна проводитися як на заняттях, так і в повсякденному житті. Праця в природі має бути добре організованою. Під час ко­лективних занять усі діти повинні працювати одночасно.

31.Розкрити види в праці в природі, їх зміст у різних вікових групах.

У дитячому садку організуються такі види праці в природі:1. Праця, що зв’язана з доглядом за рослинами; 2. З доглядомза тваринами; 3. З охороною природи.Зміст праці визначається для кожної вікової групи програмою.Праця, що зв’язана з доглядом за рослинами, має такий зміст:1. Підготовка грунту до посіву (перекопування, розпушування)— виконується дітьми старшої групи.2. Планування грядок (старша група).3. Посів насіння — всі вікові групи. Діти молодшої групи висіваютьбільш крупне насіння.4. Садіння розсади — середня і старша групи.5. Садіння живців кімнатних рослин — старша група.6. Поливання — всі в [коді групи.7. Розпушування — середня і старша групи.Практичні методи. 8. Прополювання — старша група.9. Витирання листків кімнатних рослин — усі вікові групи.10. Обприскування, зрізування сухих листків — старша група.11. Підживлення, боротьба із шкідниками виконуються дітьмистаршої групи разом з вихователем.12. Збирання врожаю — всі вікові групи.Праця, що зв’язана з доглядом за тваринами, містить:1. Самостійне приготування кормів для птахів, кролів — старшагрупа.2. Самостійне годування — старша група. Інші вікові групи виконуютьдоручення під керівництвом вихователя.3. Чищення кліток, миття поїлок тощо — старша група. В іншихвікових групах діти виконують окремі доручення.Праця, що зв ’язана з охороною природи, містить:1. Прибирання ділянки від сміття, камінців, листя — виконуєтьсядітьми всіх вікових груп.2. Підгодовування птахів — виконується дітьми всіх віковихгруп.3. Підгрібання снігу під дерева, кущі — виконується дітьми всіхвікових груп.4. Укриття на зиму хризантем, примул тощо — виконуєтьсядітьми старшої групи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]