Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

24.Означити структуру спостережень у природі.

стукрутра спостереження у природі І етап — підготовчий. Мета його — викликати у дітей інтерес дооб’єкта спостереження. Для цього використовується коротка бесіда,в якій з ’ясовується, що діти вже знають про об’єкт спостереження,що дізнаються нового. 2 етап — початок спостереження. На ньому етапі важливо підтриматиу дітей інтерес до об’єкта спостереження, зосередити їхувагу. З цією метою в групах молодшого дошкільного віку використовуютьсюрпризність появи об’єкта, несподіваність. III етап— основний, найтриваліший за часом. Ііа початку спостереження1—2 хв слід надати дітям для мовчазного сприймання,щоб сформувався цілісний образ. IV етап — заключний. Мета його.— підведення підсумків, закріпленнятих нових знань, яких набули діти впроцесіспостереження.В ході цього етапуважливо оцінити пізнавальну активність

дітей.

25.Охарактеризувати схеми спостережень за явищами та об’єктами природи та навести приклади.

1. Оцінка краси, своєрідності явища природи.2. Визначення доступних розумінню дітей причин явища.3. Значення цього явища в житті природи, діяльності людини.

Наприклад, спостереження за перистими хмарами. за явищами живої природи (рослин) 1. Оцінка естетичного вигляду і особливостей будови рослини.2. Вимоги рослини до умов життя.3. Значення рослини для природи і життя людини.4. Інтерпретація сприйнятого у світлі знань дітей. за тваринами 1. Оцінка естетичного вигляду і особливостей будови тваринизалежно від способу життя.2. Спосіб життя тварини (де живе, чим живиться, як захищається,

які сезонні зміни).3. Значення тварини в природі і житті людини.4. Інтерпретація сприйнятого у світлі знань дітей.

26.Визначити прийоми що сприяють активізації пізнавал. Діяльності дітей в ході спостреж. Основним процесі спостереження є запитання. Кожне запитання повинно містити конкретнудумку, доступну розумінню дітей, у ньому має бути враховано іїх попередній досвід. Характер запитань, їх складність залежать від віку дітей пояснення.Воно спрямоване на більш глибоке сприйняття тих сторіноб’єкта чи явища, які важливі для засвоєння знань. можна застосувати розповідь Вихователь розповідає про те, що дитина не може безпосередньо побачити.порівпчііня.Воно дозволяє сформувати більш чіткі уявлення. Дітей потрібно навчити порівнюваніріані явища. Для цього важливо так поставити перед дітьми пі-шіжпльпе завдання, щоб вирішення його було неможливим без використання порівняння.

27. Обґрунтувати значення використання ілюстративного матеріалу при ознайомлені дітей дошкільного віку з природою.

Розглядання картин, ілюстрацій у роботі з дошкільниками допомагає

вирішувати різноманітні завдання, в першу чергу уточнювати,закріплювати знання про природні об’єкти, збагачувати їх.

Спостереження в природі, наприклад за комахами, не завждидають змогу розглянути деталі в зв’язку з невеликими розмірамита полохливістю деяких представників. Сприймання статичного зображенняна картині, таблиці створює умови для уточнення дитячихвражень. Ілюстративний матеріал є одним з найкращих засобів, який спонукаєдо розмови наймовчазніших дітей. Він наче наближує об’єкт

до дитини, робить його більш зрозумілим і викликає мовну активністьдошкільників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]