Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

48.Обґрунтувати навчально-виховне значення екскурсій, їх відмінність від прогулянок.

Особлива цінність екскурсій у природу як специфічної. Форми організації роботи по ознайомленню дошкільників з природоюформи проведення заняття в тому, що на екскурсіях діти знайомлятьсяз явищами природи в їх природнихвзаємозв’язках, з рослинамиі тваринами в середовищі їх існування, з перетворюючимвпливом людини на природу. Це дає змогу формувати реалістичніуявлення про природу, а також перші елементи матеріалістичногосвіторозуміння.Екскурсія — це заняття, яке проводитьсяза межами дитячого садка.На екскурсії планується значноширший за обсягом програмний ма теріал,оскільки це зан я т тя цілкомприсвячене ознайомленню з природоюНа екскурсії діти одержуютьбільш закінчені, систематизовані у я в ленняпро явища природи. Вони проводятьсяв той час, коли в природівідбуваються помітні зміни.Екскурсія вимагає більш чіткоїорганізації. Проводяться колективніспостереження, заохочуються лишеті спостереження за ініціативою, яківідповідають меті екскурсії. роботи, вона проводиться найчастішена ділянці.Ознайомлення з природою напрогулянці є одним з компонентівпрогулянки, а тому обсяг програмногоматеріалу, якийреалізується,значно менший.На прогулянці діти знайомлятьсяз тими ознаками об’єктів природи,уявлення про які складаються протягомтривалого часу.На прогулянках мають місце колективніспостереження і заохочуються різноманітні індивідуальні спостереженняза ініціативою дітей.

49. Розкрити тематику і структуру екскурсії в природу.

За тематикою екскурсіїподіляють на:1. Екскурсії в природу — в ліс, на луки, до водойми, тобто вприродні і штучні рослинні угруповання — парк, сквер, ботанічнийсад.. Екскурсії на сільськогосподарські об’єкти — в поле, на птахо-,молочну ферму, в плодовий сад, на город, в оранжерею, шкільнутеплицю, на тік з метою ознайомлення з працею дорослих, рослинами,тваринами, що вирощуються для задоволення потреб людини. Структура екскурсій у природу містить:1. Встановлення зв’язку з попереднім досвідом дітей. Це зумовленопотребою викликати інтерес, пов’язати нові знання з набутимираніше, нагадати про правила поведінки при переході вулицітощо.2. Повідомлення мети екскурсії. Цей структурний елемент потрібнийдля надання спрямованості основній частині екскурсії колективному спостереженню.3. Колективне спостереження — головна, обов’язкова частинакожної екскурсії, мета якої — нагромадження чуттєвих вражень,виділення зв’язків і залежностей у природі.4. Збирання природного матеріалу — важливий структурний елемент екскурсії, що створює інтерес до неї, забезпечує більш близький контакт дітей з природою, 5. Дидактичну гру — спрямовується на закріплення в ігровій формі одержаних на екскурсії знань. 6. Підведення підсумків.

50. Розкрити методику проведення екскурсій з дітьми дошкільного віку.

Екскурсії проводяться починаючи з середньої групи.Плануючи екскурсію, вихователь точно визначав тему і метуекскурсії, конкретизує програмний зміст, намічає місце екскурсії. кількість нових об’єктів не повинна перевищувати2—3 у середній і 3—4 у старшій групі. Під час визначення місця екскурсії треба враховувати фізичні можливості дітей,особливості дороги, пору року, стан погоди. Як правило,маршрут не повинен перевищувати 2—3 км в обидва кінці.Вихователю слід оглянути місце екскурсії за 1—2 дні до неї.Він уточнює маршрут, знаходить потрібні об’єкти, намічає послідовність спостережень, місце, де діти будуть самостійно вести спостереження,збір матеріалу, а також місце для відпочинку, проведення гри. Вихователь заздалегідь підбирає вірші, загадки, прислів’я. підготовка екскурсійного обладнання.За кілька днів до екскурсії вихователь проводить з дітьми невелику бесіду, з тим.Перед виходом з дитячого садка слід нагадати правила поведінки на вулиці і на місці екскурсії:Основна частина екскурсії — колективне спостереження.Під час розглядання нових об’єктів слід звернути увагу на особливості естетичного вигляду, зв’язки з умовами життя,значення в житті природи і людини.Збір природного матеріалу, в процесі якого діти можуть задовольнити бажання у самостійних спостереженнях.дидактичні ігри «Відгадай, з якого дерева цей листок», «У кого дітки з цієї гілки» та ін.Наприкінці екскурсії підводяться підсумки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]