Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki_PPK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
121.86 Кб
Скачать

Професійно-педагогічна комунікація— система безпосередніх чи опосередкованих зв'язків, взаємодій педагога, що реалізуються за допомогою вербальних і невербальних засобів, засобів комп'ютерної комунікації з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом комунікації, регулювання педагогічних відносин.

1.Авторські сайти педагогів як засіб професійної комунікації. Система безпосередніх чи опосередкованих зв’язків, взаємодії педагога, що реалізується за допомогою вербальних і невербальних засобів, засобів комп’ютерної комунікацї з метою взаємообміну інформацією, моделювання й управління процесом комунікації, регулювання педагогічних відносин. Відмінності: держ. стандарт; специфічний зміст; обсяг інформації; педагогічна етика; нормативні документи; обов’язки студентів; результати.

45.Професіограма вчителя — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по професії вчителя, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти педагог.

Уміння і навички Комунікативні в ній

— встановлювати педагогічне доцільні відносини з учнями, батьками, учителями;регулювати внутрішньоколективні та між колективні відносини;

— знаходити потрібні форми спілкування з учнями й батьками;

— передбачати результат педагогічної дії на відносини з учнями,

46.Робота вчителя з електронними банками інформації, пошук матеріалів у мережі Internet(on-line).

Робота з електронними банками інформації можлива в режимі “off-line до них можна звернутися, відправивши електронною поштою запити. Файлові сервери є сховищем файлів (програм, програмних комплексів, технічних описів, бібліотек, текстів нормативних актів та ін.). Передаючи на такий сервер команди, записані у тексті електронного листа, користувач може замовити собі наявний на сервері матеріал. Спочатку треба відправити на сервер команду HELP. сервер, отримавши команду, листа з інструкцією щодо подальшої роботи з ним. команду LIST — прохання надіслати узагальнений перелік матеріалів.

11. Інформація у професійно-педагогічній комунікації. є відомості про навколишній світ, зміст будь-якого повідомлення, дані про щось.

джерел пед інформ -фахова літ(підр першодж). норм докум. нав матеріали. метод літ(фах журнали).пе досв. Спостереження вивч особових справ. Спілкув кіно фахові передачі інет автор сайти. Конференції виставки.

4.Види вербальних засобів пед.ком. Невербальні мови і мовлення

1. Мова тіла: а) статична експресія — фізіогноміка (експресія обличчя і фігури будовою тіла); арт-ефекти (прикраси, манера одягатися, зачіска, косметика); запахи (природні, штучні); б) динамічна експресія — текесика (дотики, потиски рук, поплескування); просодика (тембр, висота, гучність, темп мовлення, особливості наголошування, акцент голосу); екстралінгвістика (паузи, покашлювання, сміх, позіхання, плач); кінесика (комунікативно значущі рухи: міміка, жести, пантоміміка, постава, поза, хода; контакт очей: спрямованість, частота контакту, тривалість); авербальні дії (дії з предметами, тілесні рухи — почісування, потирання рук).2. Міжособистісний простір: дистанція; взаємне розміщення під час спілкування. 3. Часові характеристики: тривалість спілкування; пунктуальність партнерів; своєчасність дій.

Екстралінгвістичними засобами комунікації є паузи, покашлювання, сміх, позіхання, плач.

54. Cтруктура педагогічного конфлікту

Внутрішню позицію учасників конфлікту утворюють мета, зацікавлення і мотиви учасників. Ззовні позиція виявляється у мовленнєвій поведінці конфліктуючих сторін.Об'єкт конфлікту(для вч дисципліна у класі, для учня — намагання самовиразитись)

Види педагогічного конфлікту. Конфлікт  протиріччя

конфлікти д-ті; поведінки, вчинків; взіємин; конфлікти зумовлені слабкою організацією навч. в школі.; конф. між учнями і вчителями взаємод.

За характером взаємодії: - міжособистісні, міжгрупові, міжнаціональні, міжстатеві;2)- відкриті; - приховані,; реальні-реальне підгрунтя, нереальні(на рівні емоційних виявів);3) продуктивн-все добре після, деструктивні-все негативне(за результатом), конструктивні, стабілізуючі, деструктивні ( за х-ром впливу);3) горизонтальні, вертикльні (міжрядовими членами колективу)(між підлеглим та керівником),(загально від напрямків комунікацій;

Причини: розподіл ресурсів взаємозалежність відмінності у:цілях цінностях в способах досягнення цілей в психологічних особливостях

Етапи: – передконфліктна ситуація (латентний період); – сам конфлікт; – завершення конфлікту;

– постконфліктна ситуація.

Засоби і прийоми запобігання педагогічних конфліктів.

1. Принцип „виходу почуттів”(вислухати підтримати)

2. Принцип „емоційного відшкодування”Слухаючи її, необхідно сказати щось гарне про неї)

3. Принцип „авторитетного третього” третій співрозмовник, слухаючи ситуацію скаже позитивне про людину, яку вважають спонукачем конфлікту.

4. Принцип „оголеної агресії”. Повтор конфлікту тими хто сперечається, щоб ще раз подумати над аналізом проблеми.

Стилі поведінки вчителя у конфліктній ситуації

1. Ухилення. уникнути конфлікту.

2. Згладжування. "Давайте жити дружно".

3. Примус. (намагається примусити прийняти свою точку зору за будь-яких обставин; його не цікавить думка інших.

4. Компроміс. Цей стиль характеризується прийняттям точки зору іншої сторони, але певною мірою.

5. Вирішення проблеми (співпраця). переконаності учасників що в кожного свої погляди і треба поважати їх.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]