Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki_PPK.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.04.2019
Размер:
121.86 Кб
Скачать

59.Сутність горизонтальних педагогічних конфліктів.

Позит ф-ї конфліктів

-конфлікт не дає системі відносин, що склалася, закостеніти, він штовхає її до змін і розвитку, відкриває шлях до інновацій, здатних удосконалити суспільні відносини;

- відіграє інформаційно-пізнавальну роль, у процесі конфлікту учасники краще пізнають один одного;

-конфлікт сприяє структуруванню соціальних груп, групуванню однодумців;

- конфлікт знижує "синдром покірності", стимулює активність людей;

-конфлікт стимулює розвиток особистості, виховує у людей почуття відповідальності, допомагає їм усвідомлювати свою значущість;

- у процесі виникнення критичних ситуацій виявляються непомітні до того чесноти та недоліки людей за їхніми моральними якостями (принциповість, професіоналізм, стійкість, лідерство);

-розв'язання конфлікту знімає напруження;

- конфлікт виконує також діагностичну функцію тощо

Негат ф-ї конфліктів:

-погіршення мікроклімату в колективі, зниження продуктивності праці, відволікання частини людей для вирішення конфлікту (створення для них дискомфорту, витрати на невідпрацьовані за виробничим планом години);

- неадекватне сприйняття та непорозуміння один з одним конфліктних сторін;

-послаблення співробітництва між конфліктними сторонами у процесі конфлікту й після нього;

- конфронтаційні прояви в стосунках, які спрямовані більше на перемогу, ніж на розв'язання проблеми для обох сторін;

- моральні та матеріальні витрати на вирішення конфлікту тощо.

25.Легітимність та етичність у педагогічному конфлікті.

Легітимність - явище, яке виражає зв’язок інтересів з внутрішньою оцінкою людей, яка залежить від їх стверджень, світосприйняття та повсякденного життя.

Етичність-справедливість повага до учнів

18.Класифікація комунікативних умінь педагога.

Комунікативна компетентність здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок , що забезпечують ефективне спілкування

До ком здібностей належать підструктури:гностична(здатність розуміти інших) експресивна(здатн до самовираження своєї особистості)

структуру спілкування, що включає перцептивний , комунікативний й інтерактивний аспекти

Емпа́тія — розуміння відносин, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання.

Модель процесу комунікації у педагогічній взаємодії

в) кодування — подача інформації різному вигляді зрозумілому для одержувача-мовлення картинки таблиці);

г) канал зв'язку — засоби комунікації;

ґ) декодування — те як одержувач розуміє інф;

82.Функції педагогічного спілкування

Термінальні (функцй-цілі):

-навчання

-Виховна

-Розвивальна

-Життєзабезпечувальна(задовол потреб)

-соціалізації особистості

Тактичні (функції-засоби):

-Інформативна(обмін інф)

-Експресивна(обмін емоцій)

-Діагностична(чи сприйняли)

-індивідуалізаційна(відповідність інформації інтересам, потребам учнів)

-Спонукальна

-Психотерапевтична(надати дитині впевненість)

-Культурологічна(культура спілкування)

-Смислоутворювання

30.Операціональні функції (функції-прийоми).

функція вимірювання та оцінювання-(визначення рівня сформованості комунікативних умінь, наявності комунікативних здібностей, критеріїв оцінювання якості і кількості інформації, каналів її передавання, способів кодування, декодування, приймання інформації та ін.) та їх оцінювання (висновки);

методична ( співвіднесення мети і засобів.прогнозування розвитку процесу комунікації, розроблення нових стратегій і тактик);

управлінська: управління комунікативною діяльністю;

— координаційна функція професійно-педагогічної комунікації: узгодження дій суб'єктів комунікації з метою організації спільної комунікативної діяльності;

контактна ( встановлення контакту )

самостверджувальна (відчуття особистої значущості, формування адекватної самооцінки)

формоутворювальна: зовнішнє оформлення вербальних висловлювань, невербальних проявів залежно від особливостей, умов комунікації, особистісних якостей її суб'єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]