Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpargalki.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
79.59 Кб
Скачать

41. Охарактеризувати види розповідей про природу для дітей. Прийоми активізації дітей в ході розповіді вихователя.

Розрізняють сюжетні і описові розповідіВ основі сюжетної розповіді лежить якась подія, випадок. До сюжетних розповідей діти ставляться з великою зацікавленістю, особливо коли розповідь динамічна і відповідає їх інтересам та потребам. Вихователь може розповісти дітям про цікавий випадок, свідком чи учасником якого він був. Як правило це заохочує і дітей досамостійногорозповіданняОписоварозповідбільш складна для сприймання дітьми, оскільки сюжет в ній відсутній. Проте використання описової розповіді збагачує естетичні враження дітей, формує художні й моральні почуття, впливає на розвиток мови дітей. Описова розповідь природничого змісту повинна містити такі елементи інформації: Про естетичні властивості об’єкта, деякі особливості будови Про зв’язок рослини, тварини з умовами життя. У розповідях про тварин – інформацію про те, де живе, чим живиться, як захищається.про значення рослини, тварини в природі і житті людини.

42. Означити словесні логічні завдання як різновид розповіді про природу.

Словесно-логічні завдання. Словесно-логічні задачі є різновидом розповідей. Особливістю їх є те, що перед слухачем ставиться проблемне питання, яке йому пропонується вирішити. Цінність словесно-логічних задач полягає у тому, що:проблемне запитання, яке ставить вихователь, викликає у дітей активне пізнавальне ставлення, внутрішню зацікавленість, що створює сприятливі умови для засвоєння знаньрозкриття причинних зв’язків сприяє формуванню доказовості, критичності мисленняморальні ситуації, що лежать в основі словесних логічних задач, викликають у дітей гуманні почуття доброти, співчуття тощоу процесі розв’язання словесних логічних задач діти стверджуються у знаннях про природокористування, ставлення до природи.

44. Обґрунтувати значення використання художньої літератури природничого змісту в процесі ознайомлення дітей дошкільного віку з природою.

Твори дитячої природознавчої літератури сприяють розширеннюкола знань дітей про природу, знайомлять з тими явищами, якідіти інколи не можуть безпосередньо спостерігати. Через твори дитячоїхудожньої літератури дошкільники не тільки ознайомлюютьсяз фактами з життя природи, але й із зв’язками, залежностямив природі Надзвичайно велика виховна роль дитячих книг про природу.Це зумовлено впливом творів художньої літератури на емоційнусферу дітей. Сприймаючи художні твори, вразливі дошкільникипроймаютьсяставленнямписьменників і поетів до природи, навчаютьсябачити в ній незвичайне, цінити красиве, глибше відчуваютьнастрій у природі. Через художню літературу природознавчогозмісту формується ставлення дітей до природи, що надзвичайноважливо у наш час, позначений увагою до екологічного виховання.Дослідження показують, що дитяча природознавча книжка займаєодне з чільних місць в екологічному вихованні дошкільників усім’ї.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]