Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ugolovnoe_zadachi.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
19.11.2019
Размер:
337.92 Кб
Скачать

Анотація

Задачник складений відповідно до учбової програми курсу «Кримінальне право» (Загальна частина). Задачі (завдання практичного характеру), що містяться, направлені на оволодіння студентами правовими знаннями в галузі кримінального права. Задачі відповідають вимогам, що пред'являються до сучасного фахівця-випускника Вузу, грунтуються на положеннях Кримінального кодексу України і теоретичних дослідженнях у галузі кримінального права.

Задачник призначений для контролю знань студентів економіко-правового факультету. У задачнику дотримана традиційна послідовність вивчення дисципліни «Кримінальне право (Загальна частина) по темах.

Перш ніж приступити до виконання завдання практичного характеру, необхідно уважно вивчити фабулу, тобто прочитати і усвідомити всі обставини, викладені в умовах завдання, звернувши особливу увагу на юридичну термінологію.

В окремих випадках даних, описаних у фабулах, недостатньо для правильного їх вирішення, у зв'язку з чим Вам необхідно самостійно доповнити їх реальними обставинами, що не суперечать суті задачі. Крім того, якщо в процесі вивчення її змісту виникають сумніви щодо певної обставини справи, необхідно виходити із загального правила: "Усілякі сумніви тлумачаться на користь обвинуваченого або підсудного".

Суть правильного розгляду завдань навчально-прикладного характеру полягає в правовому аналізі і кримінально-правовій оцінці вчиненого, тобто обставин, описаних в запропонованій фабулі; у розкритті змісту умов і порядку призначення покарань; у висловленні думки про вид і міру остаточного покарання.

Умовами правильного рішення задачі є: володіння знаннями інститутів, понять, ознак і критеріїв, що містяться і розкриваються в науці кримінального права, в Загальній частині КК, що одержали роз'яснення і тлумачення в постановах Пленуму Верховного Суду України.

Рішення задачі полягає в юридичному аналізі обставин, викладених в запропонованих фабулах, і зіставленні їх із змістом закону. При цьому необхідно назвати всі характерні ознаки кожного елементу складу злочину, які містяться в законі або витікають з його змісту, порівняти з обставинами, вказаними в завданні.

Зробивши певний юридичний висновок, необхідно підтвердити його фактичними обставинами (доказами у справі), що містяться в запропонованій фабулі. При оцінці виконання задачі особлива увага звертатиметься на юридичне обгрунтування ухваленого рішення. Наприклад: для вирішення задачі з Загальної частини необхідно, виходячи з конкретних обставин, описаних у фабулі, відрізнити правомірну поведінку від неправомірної, злочин від діяння, що не представляє суспільної небезпеки, злочинно каране діяння від суспільно-корисного, виділити всі обставини, що мають ознаки кримінально-правового значення і підтверджують певні положення Загальної частини КК (стадії вчинення злочину, види співучасті, добровільна відмова, необхідна оборона, крайня необхідність, умови та порядок призначення покарання, звільнення від покарання тощо.), після чого, зробивши певний юридичний висновок, підтвердити його фактичними обставинами, витікаючими з фабули.

Іноді зміст задачі вимагає рішення ширшого круга питань: наявність ознак, по яких слід розрізняти суміжні та конкуруючі злочини, обгрунтування кваліфікації злочинів за їх сукупністю, визначення ролі кожного співучасника при сумісному скоєнні злочину або обставин, що мають вирішальне значення при кваліфікації злочину (обтяжуючі обставини, спосіб скоєння злочину, розмір завданої шкоди тощо). Зробивши певний юридичний висновок, підтвердіть його фактичними обставинами, витікаючими з фабули.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]