Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tема 21економ.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
15.08.2019
Размер:
354.82 Кб
Скачать

Київський національний університет імені тараса шевченка

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ДИСЦИПЛІНА: Тактика

ВОС – всі спеціальності

Тема № 21. Бойові документи з розвідки.

Заняття № 1. Бойові документи і практика в їх оформленні.

Заняття № 2. Самостійна підготовка.

Заняття № 3. Семінарське заняття.

КИЇВ – 2007 р.

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ

КАФЕДРА ТАКТИКИ ТА ОПЕРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри тактики та

оперативного мистецтва

полковник С.А.ШВОРОВ

«___»_________________ 2007 р.

“__”_________________ 2000 р.

Лекція для проведення заняття з курсантами

ВОС – всі спеціальності

Дисципліна Тактика

Тема № 21. Бойові документи з розвідки.

Заняття № 1. Бойові документи і практика в їх оформленні.

Розроблена у відповідності до навчальної програми 200_р.

Розглянута на засіданні кафедри тактики та оперативного мистецтва і рекомендована для використання в навчальному процесі

Протокол № від “ “ 200 р.

КИЇВ – 2007 р.

Навчальна мета: Ознайомити курсантів з видами бойових документів з розвідки і порядком їхнього оформлення.

Виховна мета: Формувати професійну компетентність тих, хто навчається.

Час: 2 години.

Матеріальне забезпечення:

- схема «План розвідки танкової дивізії»;

- формалізовані документи з розвідки;

-плакати, слайди, склейка карт номенклатури.

Література:

1. Бойовий статут сухопутних військ (ч. І), стор. 445-458.

2. Підручник «Тактична розвідка».

3.Наставление по обеспечению военных действий Сухопутных войск.

(ч.1 Разведка).

4.Учебник “Тактическая разведка” М., 1974 г.

Навчальні питання і розподіл часу:

І. Вступ - 10 хвилин

ІІ. Основна частина - 65хвилин

1. Види бойових документів з розвідки і вимоги до їх

оформлення - 25хвилин

2. Форма і зміст плану розвідки - 20хвиин

3. Розпорядження по розвідці, розвідувальні донесення.

Їх зміст і оформлення - 20хвилин

ІІІ. Висновки - 5 хвилин

Організаційно-методичні вказівки

Зміст і викладення лекційного матеріалу базувати на знаннях курсантів з тем №11, 18-20, за змістом яких провести контрольне опитування відповідно до вступної частини. Матеріал лекції викласти методом доповіді з поясненнями на схемах, слайдах і крейдою на дошці. Особливу увагу приділити роботі офіцера-перекладача в обробці бойових документів з розвідки. Зразки документів з розвідки заносяться тими хто навчається у конспекти.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Вступ 10 хвилин

- прийняти рапорт чергового по групі.

- перевірити присутність тих, хто навчається за журналом та їх готовність до заняття;

- провести контрольне опитування по минулим темам:

  • Види бойових документів і вимоги щодо їх оформлення;

  • Призначення і види бойових документів з управління військами;

  • Форма складання бойових документів;

  • Органи розвідки, що виділяються від частини (підрозділа), їх умовні позначення;

  • Сили та засоби ведення тактичної розвідки.

- оголосити тему, мету заняття, учбові питання.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 65 хвилин

Являючись одним з найважливіших видів бойового забезпечення, розвідка вимагає ретельної організації та чіткого планування. Тому розробка і ведення бойових документів з розвідки має вирішальне значення у плануванні, веденні і результаті бойових дій.

Для ведення розвідки зєднанню (частині) призначаються зони: оглядової і детальної розвідки.

Глибина зони оглядової розвідки складає - для зєднання - до 100км, в батальйоні-до 25км.

Глибина зони детальної розвідки - для зєднання- до 30 км, в батальйоні-до 15 км. Ширина зони оглядової розвідки за звичай ширше смуги (ділянки, району), призначеної з'єднанню (частині), на ширину смуги сусідньої нижчестоящої інстанції. Ширина зони детальної розвідки відповідає смузі (ділянці, району).

Такі масштаби районів бойових дій і забезпечуються розвідкою і, відповідно, бойовими документами з розвідки. Розглянемо деякі з них (перехід до 1 навчального питання).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]