Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

8. Самостійна робота студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Тема 1

Поняття і система кримінального права

6

2

Тема 2

Закон про кримінальну відповідальність

6

3

Тема 3

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

6

4

Тема 4

Злочин та його види

6

5

Тема 5

Кримінальна відповідальність та її підстави

4

6

Тема 6

Склад злочину

4

7

Тема 7

Об'єкт та предмет злочину

4

8

Тема 8

Об’єктивна сторона злочину

8

9

Тема 9

Суб’єкт злочину

6

10

Тема 10

Суб'єктивна сторона злочину

10

11

Тема 11

Стадії вчинення злочину

6

12

Тема 12

Співучасть у злочині

8

13

Тема 13

Повторність, сукупність і рецидив злочинів

6

14

Тема 14

Обставини, що виключають злочинність діяння

6

15

Тема 15

Звільнення від кримінальної відповідальності

4

16

Тема 16

Покарання та його види

4

17

Тема 17

Призначення покарання

4

18

Тема 18

Звільнення від покарання та його відбування

4

19

Тема 19

Судимість, її погашення та зняття

3

20

Тема 20

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

4

21

Тема 21

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

3

Разом

112

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Курсова робота є індивідуальним завданням, яке передбачає закріплення, поглиблення та узагальнення знань, одержанних студентами при вивченні Загальної частини кримінального права. Вона сприяє формуванню практичних навичок застосовування норм діючого кримінального законодавства.

Курсові роботи виконуються згідно навчального плану. Їх теми затверджуються кафедрою кримінально-правових дисциплін. Мета, завдання та порядок виконання курсових робіт, зміст та обсяг їх окремих частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наводяться у методичних вказівках, які розробляються кафедрою.

Студент, який без поважної причини не подав курсову роботу у зазначений термін або не захистив її, вважається таким, що має академічну заборгованість.

Реферати, аналітичні огляди та інше – це індивідуальні завдання, які сприяють розширенню та поглибленню теоретичних знань студентів з окремих тем навчальної дисципліни, формують навички самостійної роботи з навчальною та науковою літературою, кримінальним законодавством, судовою практикою.

Тематика рефератів із Загальної частини кримінального права

Кримінальне право України та міжнародне кримінальне право: проблеми співвідношення

Поняття, структура та тлумачення закону про кримінальну відповідальність

Конституція України та загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела національного кримінального законодавсва

Відповідність законів України про кримінальну відповідальність положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України

Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі

Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі

Межі юрисдикції внутрішнього кримінального законодавства з урахуванням положень міжнародного права Поняття злочину

Суспільна небезпечність злочину

Класифікація злочинів

Кримінальна відповідальність

Склад злочину

Кваліфікація злочинів

Об’єкт злочину

Безпосередній об’єкт і предмет злочину

Суспільно небезпечна дія

Суспільно небезпечна бездіяльність

Суспільно небезпечні наслідки

Причинний зв’язок у кримінальному праві

Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину

Осудність та неосудність за кримінальним правом України

Спеціальний суб’єкт злочину

Особа, що підлягає кримінальній відповідальності, в міжнародному й у національному кримінальному праві: питання співвідношення концепцій

Вина в кримінальному праві

Вчинення злочину з прямим умислом

Вчинення злочину з непрямим умислом

Спеціальні види умислу, їх характеристика та значення

Злочинна самовпевненість як вид необережності

Злочинна недбалість як вид необережності

Випадок (казус) як невинне заподіяння шкоди

Мотив та мета як ознаки суб’єктивної сторони злочину

Помилка та її значення в кримінальному праві

Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння

Необхідна оборона, її визначення та ознаки

Уявна оборона, її визначення та ознаки

Затримання особи, що вчинила злочин, його визначення та ознаки

Крайня необхідність, її визначення та ознаки

Виконання наказу або розпорядження, його визначення та ознаки

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, його визначення та ознаки

Готування до вчинення злочину

Замах на вчинення злочину

Закінчений злочин

Добровільна відмова від вчинення злочину

Об’єктивні ознаки співучасті у злочині

Суб’єктивні ознаки співучасті у злочині

Виконавець злочину

Організатор злочину

Пособник злочину

Підбурювач до злочину

Група осіб без попередньої змови як форма співучасті у злочині.

Співучасть за попередньою змовою групою осіб

Вчинення злочину організованою групою осіб як форма співучасті

Вчинення злочину злочинною організацією осіб як форма співучасті

Проблема відповідальності учасників транснаціональних злочинних об’єднань (співвідношення національного кримінального права та норм міжнародного права)

Підстави та межі відповідальності співучасників

Опосередковане виконавство, співучасть у злочині із спеціальним суб’єктом та провокація злочину як спеціальні питання відповідальності співучасників

Ексцес виконавця та невдале підбурювання та пособництво як спеціальні питання відповідальності за співучасть у злочині

Добровільна відмова співучасників

Причетність до злочину

Поняття і види одиничних злочинів

Повторність злочинів

Сукупність злочинів

Звільнення від кримінальної відповідальності

Альтернативи кримінальному переслідуванню та перспективи їх впровадження в кримінальному праві України з урахуванням міжнародного досвіду

Поняття покарання за кримінальним правом України

Цілі покарання

Система покарань у кримінальному праві України

Позбавлення волі

Покарання, що не пов’язані с позбавленням волі

Виправні роботи як вид покарання

Вдосконалення системи покарань з урахуванням міжнародного досвіду

Загальні засади призначення покарання за кримінальним правом України

Призначення більш мякого покарання, ніж це передбачено законом.

Призначення покарання за сукупністю злочинів

Призначення покарання за сукупністю вироків

Звільнення від відбування покарання з випробуванням

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

Основні засади кримінальної відповідальності неповнолітніх в міжнародно-правових актах та основні проблеми їх реалізації в ювенальному кримінальному праві України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.