Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Тема 21: Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

Поняття і мета примусових заходів медичного характеру. Підстави застосування примусових заходів медичного характеру. Примусові заходи медичного характеру як вид психіатричної допомоги. Відмежування примусових заходів медичного характеру від покарання та кримінальної відповідальності.

Відповідність системи примусових заходів медичного в кримінальному праві України характеру міжнародним стандартам пра та свобод людини і громадянина.

Види примусових заходів медичного характеру. Надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку. Госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом. Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів ме­дичного характеру. Підстави для припинення або зміни застосування примусового заходу медичного характеру.

Поняття примусового лікування. Підстави застосування примусового лікування.

Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Тема 1.

Поняття і система кримінального права.

11

3

2

6

1

12

Тема 2.

Закон про кримінальну відповідальність.

11

3

2

6

1

1

12

Тема 3.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

13

3

4

6

1

12

Тема 4.

Кримінальна відповідальність та її підстави.

11

3

2

6

1

1

12

Тема 5.

Злочин та його види

8

2

2

4

1

1

8

Разом за модулем 1

54

14

12

28

64

4

4

56

Тема 6.

Склад злочину.

8

2

2

4

1

8

Тема 7.

Об’єкт та предмет злочину.

8

2

2

4

1

1

8

Тема 8.

Об'єктивна сторона злочину.

22

6

8

8

2

1

16

Тема 9.

Суб’єкт злочину.

14

4

4

6

2

1

12

Тема 10.

Суб'єктивна сторона злочину.

26

8

8

10

2

1

20

Разом за модулем 2

76

22

24

32

76

8

4

64

Модуль 2

Тема 11.

Стадії вчинення злочину.

12

4

2

6

1

12

Тема 12.

Співучасть у злочині.

20

6

6

8

1

16

Тема 13.

Повторність, сукупність і рецидив злочинів.

14

4

4

6

12

Тема 14.

Обставини, що виключають злочинність діяння.

14

4

4

6

12

Тема 15.

Звільнення від кримінальної відповідальності

8

2

2

4

8

Разом за модулем 3

78

20

28

30

62

2

60

Тема 16.

Покарання та його види

8

2

2

4

2

8

Тема 17.

Призначення покарання.

11

3

4

4

8

Тема 18.

Звільнення від покарання та його відбування.

11

3

4

4

8

Тема 19.

Поняття судимості, її погашення та зняття

7

2

2

3

6

Тема 20.

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх.

8

2

2

4

8

Тема 21. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

7

2

2

3

6

Разом за модулем 4

52

14

16

22

46

2

44

Усього годин

252

70

70

112

14

10

228

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Поняття і система кримінального права

2

2

Закон про кримінальну відповідальність

1

3

Злочин та його види

2

4

Склад злочину

1

5

Об’єкт та предмет злочину

2

6

Об'єктивна сторона злочину

2

7

Суб'єктивна сторона злочину

2

8

Стадії вчинення злочину

2

9

Повторність, сукупність і рецидив злочинів

2

10

Співучасть у злочині

2

11

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

12

Покарання та його види

2

13

Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

2

14

Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

2

Теми практичних занять для студентів денної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

2

2

Об'єктивна сторона злочину

2

3

Суб’єкт злочину

2

4

Суб'єктивна сторона злочину

2

5

Стадії вчинення злочину

2

6

Співучасть у злочині

4

7

Повторність, сукупність і рецидив злочинів

2

8

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

9

Звільнення від кримінальної відповідальності

2

10

Призначення покарання

2

11

Звільнення від покарання та його відбування

2

12

Судимість, її погашення та зняття

2

Теми практичних занять для студентів заочної форми навчання

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі

2

2

Об'єкт та предмет злочину

1

3

Об’єктивна сторона злочину

1

4

Суб’єкт злочину

1

5

Суб'єктивна сторона злочину

1

6

Стадії вчинення злочину

2

7

Співучасть у злочині

2

8

Повторність, сукупність і рецидив злочинів

2

9

Обставини, що виключають злочинність діяння

2

10

Звільнення від кримінальної відповідальності

2

11

Призначення покарання

2

12

Звільнення від покарання та його відбування

2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.