Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Мета та завдання навчальної дисципліни:

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України (Загальна частина)» відноситься до дисциплін, необхідних для теоретичної та практичної підготовки фахівців-юристів. Вона спрямована на формування у студентів системи знань та вмінь застосування діючого кримінального законодавства.

Метою є оволодіння знаннями завдань, функцій та принципів кримінального права; загальних принципів та напрямків кримінальної політики в Україні; загального понятійного апарату кримінального права України; вміннями здійснювати систематизацію та пошук кримінально-правових норм; аналізувати юридичну літературу, в якій висвітлюються окремі положення кримінального права України; навичками щодо правильного застосування загальних інститутів кримінального права при вирішенні практичних завдань; навичками щодо виявлення ознак злочину у вчиненому діянні, відмежування злочинів від інших правопорушень; вмінням виявляти об’єктивні та суб’єктивні ознаки загального складу злочину та здійснювати кримінально-правову характеристику цих ознак в складах конкретних злочинів, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України; вмінням визначати підстави й форми реалізації кримінальної відповідальності та підстави застосування інших заходів кримінально-правового впливу; вмінням здійснювати пошук та критичний аналіз матеріалів правозастосовної діяльності при вирішенні конкретних практичних завдань.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є отримання студентами системи знань про принципи, основні категорії та інститути Загальної частини кримінального права України, отримання практичних навичок застосування діючих норм кримінального законодавства нашої країни. Вивчення курсу сприяє формуванню у студентів власних поглядів на кримінальне законодавство як важливий засіб захисту держави та суспільства від злочинності. Отримані знання та вміння дозволять успішно вивчати Особливу частину кримінального права України та суміжні навчальні дисципліни: кримінологію, криміналістику, кримінально-процесуальне право, кримінально-виконавче право, тощо.

Наприкінці вивчення курсу «Кримінальне право України (Загальна частина)» студенти повинні:

- знати: загальні та специфічні ознаки кримінального права, його предмет та метод правового регулювання, а також завдання, функції та принципи кримінального права; загальний понятійний апарат Загальної частини кримінального права України; зміст, завдання і значення інститутів Загальної частини кримінального права України.

- вміти вільно орієнтуватися в структурі Загальної частини чинного Кримінального кодексу України; здійснювати в ньому пошук та систематизацію кримінально-правових норм; здійснювати початкову кримінально-правову оцінку суспільно небезпечних діянь, виявляти ознаки злочину, аналізувати загальний склад злочину за ознаками, що закріплені в кримінальному законодавстві при вирішенні практичних завдань, передбачених навчальним планом; відмежовувати один злочин від іншого, а також злочинне діяння від незлочинного; проводити аналіз судової та слідчої практики та використовувати її при вирішенні практичних завдань.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.