Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Тема 21: Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування

1. Поняття та види примусових заходів медичного характеру.

2. Підстави та мета примусових заходів медичного характеру. Особи, до яких вони застосовуються.

3. Критерії призначення, продовження, заміни або припинення примусо­вих заходів медичного характеру.

4. Примусове лікування та його відмінність від примусових заходів медичного характеру.

Література:

Верещак В.М. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування // Вісник Верховного Суду України. – 2005. – № 10. – С. 38-41.

Васильєв А.А. Застосування положень норми про обмежену осудність у судово-психіатричній та судовій практиці // Актуал. пробл. сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Зб. наук. пр. - Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ. - 2004. - С. 61-64.

Достовалов С. Цели применения. принудительных мер медицинского характера / С. Доставалов // Законность. - 2000. - № 1. - С. 49-50.

Жук І.В. Окремі питання застосування інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – № 1. – С. 67-73.

Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру. – К.: НАВС України, 1997. - 125 с.

Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р.

Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 року № 7.

Первомайский В. Б. Невменяемость. - Киев: КВІЦ, 2000. - 320 с.

Михеев Р.И., Протченко Б.А. Правоотношения, порождаемые деяниями невменяемого // Советское государство и право. — 1984. - № 11. - С. 84-90. Протченко Б.А. Принудительные меры медицинского характера / Б.А. Протченко Б.А. – М. : "Юрид. лит.”, 1976. – 103 с.

Спасенников Б.А. Принудительные меры медицинского характера. История, теория, практика. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003. – 412 c.

IV. Перелік контрольних запитань для самостійної підготовки до іспиту із загальної частини кримінального права

Поняття, функції й система кримінального права.

Принципи кримінального права.

Наука кримінального права.

Поняття й ознаки закону про кримінальну відповідальність.

Структура закону про кримінальну відповідальність.

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність. Види тлумачення.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі.

Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі: територіальний, громадянства.

Принципи чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі: універсальний, реальний.

Поняття злочину та його визначення (формальне, матеріальне, формально-матеріальне).

Ознаки злочину.

Класифікація злочинів та її значення.

Поняття кримінальної відповідальності та її підстави.

Початок та припинення кримінальної відповідальності.

Форми реалізації кримінальної відповідальності.

Поняття і значення складу злочину.

Елементи та ознаки складу злочину. Обов’язкові та факультативні ознаки складу злочину.

Види складів злочину.

Поняття та значення об’єкта злочину.

Види (класифікація) об’єктів злочину.

Предмет злочину та його кримінально-правове значення.

Поняття і значення об’єктивної сторони злочину.

Суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), його ознаки.

Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність.

Суспільно небезпечні наслідки: поняття, види, кримінально-правове значення.

Причинний зв’язок у кримінальному праві та його значення. Види причинного зв’язку.

Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.

Поняття суб’єкта злочину та його види.

Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність.

Поняття неосудності та її критерії.

Наслідки визнання особи неосудною.

Обмежена осудність.

Поняття і значення суб’єктивної сторони злочину.

Поняття і значення вини.

Форми вини, їх значення.

Прямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти.

Непрямий умисел та його інтелектуальний і вольовий моменти.

Спеціальні види умислу.

Відмежування прямого умислу від непрямого.

Особливості умислу у злочинах з формальним складом.

Злочинна самовпевненість, її інтелектуальний та вольовий моменти. Відмежування самовпевненості від непрямого умислу.

Злочинна недбалість, її інтелектуальний і вольовий моменти.

“Випадок” (казус) як невинне заподіяння суспільно небезпечних наслідків. Його відмінність від злочинної недбалості.

Змішана форма вини, її значення.

Факультативні ознаки суб’єктивної сторони злочину.

Помилка та її кримінально-правове значення. Види помилки.

Поняття і види стадій вчинення умисного злочину.

Поняття закінченого злочину. Момент закінчення злочину з матеріальним, формальним та усіченим складом.

Готування до злочину. Його поняття, ознаки та види.

Замах на злочин. Поняття, об’єктивні та суб’єктивні ознаки

Види замаху на злочин.

Відмежування замаху на злочин від закінченого злочину та від готування до злочину.

Добровільна відмова від вчинення злочину: поняття, ознаки, правові наслідки. Її відмінність від дійового каяття.

Поняття, ознаки та значення співучасті у злочині.

Види співучасників та критерії їх визначення у кримінальному праві України.

Виконавець (співвиконавець) злочину.

Організатор злочину.

Підбурювач до злочину.

Пособник . Відмінність пособництва від підбурювання.

Форми співучасті.

Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією.

Особливості добровільної відмови співучасників.

Ексцес виконавця. Види ексцесу.

Провокація злочину. Співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом.

Причетність до злочину.

Кримінальна відповідальність співучасників.

Кримінальна відповідальність організаторів та учасників організованої групи чи злочинної організації.

Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика.

Одиничний злочин як складовий елемент множинності злочинів. Його види.

Повторність злочинів, її ознаки.

Види повторності злочинів.

Поняття сукупності злочинів та її ознаки.

Види сукупності злочинів.

Рецидив злочинів, його види та значення.

Поняття, значення та класифікація обставин, що виключають злочинність діяння.

Необхідна оборона, її підстави та ознаки.

Перевищення меж необхідної оборони.

Уявна оборона. Відповідальність при уявній обороні.

Затримання особи, що вчинила злочин як обставина, що виключає злочинність діяння. Її підстави та ознаки

Крайня необхідність, її підстави та ознаки.

Відмінність крайньої необхідності від необхідної оборони.

Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння.

Виконання наказу або розпорядження як обставина, що виключає злочинність діяння.

Діяння, пов’язане з ризиком (виправданий ризик) як обставина, що виключає злочинність діяння.

Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як обставина, що виключає злочинність діяння.

Поняття звільнення від кримінальної відповідальності, його значення та класифікація його видів.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки.

Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.

Поняття та ознаки покарання.

Мета покарання.

Поняття, ознаки і значення системи покарань.

Класифікація покарань.

Штраф як вид покарання.

Громадські роботи як вид покарання.

Виправні роботи як вид покарання.

Конфіскація майна як вид покарання. Види конфіскації

майна.

Арешт як вид покарання.

Обмеження волі як вид покарання.

Позбавлення волі на певний строк.

Довічне позбавлення волі.

Загальні засади призначення покарання.

Обставини, які пом’якшують покарання, їх кримінально-правове значення.

Обставини, які обтяжують покарання, їх кримінально-правове значення..

Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання

Призначення покарання за сукупністю злочинів.

Призначення покарання за сукупністю вироків.

Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті.

Поняття звільнення від покарання та його відбування і класифікація його видів.

Звільнення від покарання з випробуванням.

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання.

Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким.

Поняття судимості та її правові наслідки.

Погашення та зняття судимості.

Примусові заходи медичного характеру, їх види.

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Примусові заходи медичного характеру, їх юридична природа і види.

Амністія та помилування у кримінальному праві.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.