Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Програма навчальної дисципліни

Тема 1: Поняття і система кримінального права.

Генезис словосполучення «Кримінальне право». Кримінальне право як галузь законодавства, науки та навчальна дисципліна. Прийоми пізнання, властиві науці кримінального права.

Кримінальне право як галузь права: поняття та ознаки. Предмет і метод правового регулювання кримінального права. Кримінально-правові відносини: їх юридичний зміст, суб’єкти та предмет.

Завдання КК та функції кримінального права. Правове забезпечення правоохоронної діяльності як основне завдання КК. Охоронна функція кримінального права. Регулятивна та інформаційна функції кримінального права.

Принципи кримінального права. Принцип індивідуальної відповідальності. Принципи відповідальності за наявності вини та суб'єктивного ставлення у провину. Неприпустимість подвійного звинувачення. Принципи справедливості, законності, ґендерної рівності, спрямованості на захист прав та свобод людини, верховенства права. Відповідність національного кримінального законодавства міжнародно-правовим стандартам боротьби зі злочинністю та міжнародним зобов’язанням держави.

Кримінальна політика України. Загальнолюдські цінності як пріоритет державної політики України. Протидія злочинності як основна початкова функція держави. Напрями кримінальної політики України. Криміналізація і декриміналізація діянь. Правильна кваліфікація вчинених діянь і призначення справедливого покарання. Виконання визначеного судом покарання і закріплення позитивних результатів виховного та карального впливу покарання на засуджених.

Тема 2: Закон про кримінальну відповідальність.

Поняття закону про кримінальну відповідальність, його ознаки, основні риси та значення. Кримінальне право України в романо-германській правовій сім’ї. Закон про кримінальну відповідальність, як форма вираження кримінального права.

Структура КК. Побудова Загальної частини КК. Побудова Особливої частини КК.

Кримінально-правові норми, їх види та структура. Співвідношення кримінально-правової норми та статті КК. Диспозиція: описові, прості, бланкетні, відсилочні та ті, що мають змішаний (комбінований) характер. Санкції: відносно-визначені та альтернативні.

Тлумачення закону про кримінальну відповідальність: поняття, види та значення. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від його суб’єкту. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від способу. Класифікація видів тлумачення закону про кримінальну відповідальність в залежності від обсягу.

Тема 3: Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі та просторі.

Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі. Час вчинення злочину. Набуття чинності законом про кримінальну відповідальність.

Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність. Поняття ретроактивності (зворотної дії закону про кримінальну відповідальність). Умови зворотної дії закону про кримінальну відповідальність.

Чинність закону про кримінальну відповідальність в просторі, його принципи. Територіальний принцип. Місце вчинення злочину. Територія України та об’єкти на які поширюється юрисдикція України. Дипломатичний імунітет. Принцип громадянства. Особливості кримінально-правового статусу громадянина, іноземця, особи без громадянства з урахуванням норм національного й міжнародного права. Універсальний та реальний принципи.

Межі юрисдикції внутрішнього кримінального законодавства з урахуванням положень міжнародного права.

Екстрадиція у кримінальному праві. Правова допомога.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.