Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Тема 19: Судимість, її погашення та зняття Питання до семінару:

1. Поняття судимості, її значення та місце в механізмі кримінальної відповідальності.

2. Кримінально-правові та загальноправові наслідки судимості.

3. Погашення судимості.

4. Зняття судимості.

Література:

Голіна В. Судимість як соціально-правове явище: сутність, призначення, наслідки // Вісник Академії правових наук України. – 2005. - № 2 (41). - С. 173-182.

Голіна В.В. Судимість: монографія / В.В. Голіна. – Харків: “Харків юридичний”, 2006. – 384 с.

Кирись Б. Виникнення судимості // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 444-453.

Кирись Б. Припинення судимості // Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. – 1999. – Вип. 34. – С. 178-183.

Паневін В. Застосування законодавства про погашення і зняття судимості //. Вісник Верховного Суду України. - 2004. - № 6. - С. 43-45.

Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду України №16 від 26.10.2003 р.

Стрюк М.В. Коментар до статті 88 "Правові наслідки судимості" розділу XIII "Судимість" // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2004. – № 10. – С. 43-59.

Тема 20: Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

1. Обґрунтування особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.

2. Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності. Види примусових заходів виховного характеру.

3. Види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, особливості їх призначення.

4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та від відбування покарання.

5. Особливості погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин у віці до 18-ти років.

Література:

Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. - К. : Атіка, 2004. - 240 с.

Васильевский А. Возраст как условие уголовной ответственности. - Законность. - 2000. - № 11. - С. 23-25.

Гаверов Г.С. Проблемы наказания несовершеннолетних преступников / Г.С. Гаверов. - Иркутск: Издательство Иркутского университета, 1986. - 248 с.

Музика А. А. Примусові заходи медичного і виховного характеру. - К.: НАВС України, 1997. - 125 с.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.05.2006 р. № 2 „Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”.

Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04. 2004 р. „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”

Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні устано­ви для неповнолітніх: Закон України від 24 січня 1994 р.

Трубников В.М., Яровой А.А. Уголовное правосудие в отношении несовершеннолетних: каким оно должно быть? //Право і безпека. Науковий журнал. – Харьков, 2002, № 1. – С. 88-96.

Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства. Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами). Словник-довідник з ювенальної юстиції. За загальною редакцією академіка Академії правових наук України, доктора юридичних наук, професора В.С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н.В. Сібільової. - Харків: Страйд, 2006 - 784 с.

Ювенальна юстиція України/за ред. В.Д. Бринцева. – Х., 2004.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.