Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча програма та матеріали до семінарських та...docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.11.2019
Размер:
208.75 Кб
Скачать

Тема 4: Злочин та його види

Поняття злочину та його ознаки. Формальне, матеріальне і формально-матеріальне визначення злочину. Матеріальна ознака злочину. Винність як ознака злочину. Протиправність як ознака злочину.

Значення ч. 2 ст. 11 КК для поняття злочину. (Малозначність діяння за ч. 2 ст. 11 КК – його поняття, ознаки, значення). Відмежування злочину від інших правопорушень.

Класифікація злочинів за ступенем тяжкості. Критерій розмежування злочинів за ступенем тяжкості.

Нова концепція визначення поняття злочину.

Тема 5: Кримінальна відповідальність та її підстави

Філософське обґрунтування кримінальної відповідальності. Питання про свободу волі. Детермінізм, індетермінізм, діалектичний детермінізм. Проблеми визначення підстави кримінальної відповідальності та її змісту.

Поняття та ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з юридичною. Законність та ретроспективність як ознаки кримінальної відповідальності. Специфічні ознаки кримінальної відповідальності. Співвідношення кримінальної відповідальності з покаранням. Співвідношення кримінальної відповідальності з іншими примусовими заходами.

Підстави кримінальної відповідальності. Фактична підстава кримінальної відповідальності. Юридична підстава кримінальної відповідальності.

Форми реалізації кримінальної відповідальності.

Міжнародний досвід розвитку альтернативних кримінальній відповідальності засобів кримінально-правового впливу та перспективи його впровадження в кримінальному праві України.

Тема 6: Склад злочину

Склад злочину, його визначення та функції. Системність складу злочину. Фундаментальна та розпізнавальні функції складу злочину.

Елементи та ознаки складів злочинів. Об’єкт злочину. Об’єктивна сторона злочину. Суб’єкт злочину. Суб’єктивна сторона злочину. Факультативна ознака складу злочину – предмет злочину.

Класифікації складів злочинів. Формальні та матеріальні склади злочинів. Основний та похідні склади злочинів (кваліфікований, особливо кваліфікований, привілейований).

Тема 7: Об’єкт та предмет злочину

Поняття об'єкта злочину. Місце об’єкту злочину в системі ознак складу злочинів.

Поняття предмету злочину. Співвідношення предмету злочинів з об’єктом злочинів.

Види об'єктів злочинів. Класифікація об’єктів злочинів «за вертикаллю». Класифікація об’єктів злочинів «за горизонталлю».

Нове універсальне поняття об'єкту злочину. Права, свободи, обов'язки та законні інтереси людини і громадянина як об’єкт злочинів.

Тема 8: Об'єктивна сторона злочину

Об’єктивна сторона злочину: поняття, ознаки, значення. Об’єктивна сторона злочину як елемент складу злочину. Характеристика зовнішнього боку людської поведінки.

Діяння: поняття, форми, ознаки, значення. Рух тіла як складова людської поведінки. Усвідомленість як ознака діяння. Вольовий характер діяння. Нездоланна сила - обставина, що виключає вільність діяння. Форми діяння. Дія. Суб’єктивний та об’єктивний критерії відповідальності за бездіяльність.

Наслідки: поняття, види, значення.

Причинний зв’язок: поняття, правила встановлення, види.

Місце, час, спосіб, обставини, знаряддя вчинення злочину: поняття, значення. Вказаність в КК як ознака обов’язковості ознак об’єктивної сторони складу злочину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.