Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект гроші.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
151.56 Кб
Скачать

7.Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи

Банки мають право створювати банківські об'єднання таких типів;

1) банківська корпорація;

2) банківська холдингова група;

3) фінансова холдингова група.

Порядок створення банківських об'єднань в Україні регулюється Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Банківські об'єднання створюються за попередньою згодою Національного банку України та підлягають державній реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру банків.

Порядок отримання дозволу на створення банківського об'єднання та порядок Його державної реєстрації встановлюються Національним банком України.

Банк може бути учасником лише одного банківського об'єднання. Учасники банківського об'єднання перед своєю власною назвою вказують назву банківського об'єднання.

Учасники банківського об'єднання несуть відповідальність за зобов'язаннями інших його учасників відповідно до укладеного між ними договору.

Банківське об'єднання ліквідується за рішенням його учасників або з ініціативи Національного банку України за рішенням суду в разі, якщо діяльність такого банківського об'єднання суперечить антимонопольному законодавству України або загрожує інтересам вкладників банків чи стабільності банківської системи. Ліквідація банківського об'єднання не припиняє діяльності банків — його учасників.

8.Організаційно-правові основи функціонування і структури Національного банку України

Головний банк країни НБУ є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом державної власності й перебуває в його повному господарському веденні. НБУ виступає як самостійний економічний суб’єкт, що має здійснювати свої витрати за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а в окремих випадках – за рахунок Державного бюджету України.

Економічна самостійність банку також посилюється тим, що він не несе відповідальності за зобов’язаннями органів державної влади, які в свою чергу теж не відповідають за зобов’язаннями НБУ.

Статутний капітал НБУ формується за рахунок державних коштів і становить 10 млн. грн..

Головне призначення НБУ – це управління грошовим оборотом з метою забезпечення стабільного неінфляційного розвитку економіки. Центральний банк впливає на грошовий оборот через зміну пропозиції грошей і зміну ціни грошей.

НБУ бере безпосередню участь у формуванні пропозиції грошей, як її готівкового компоненту.

НБУ як особливий орган банківської системи створює так звані гроші підвищеної ефективності - готівку в обігу і резерви банків, що слугують грошовою базою для зростання пропозиції грошей.

НБУ має особливий правовий статус, зумовлений тим, що він поєднує у собі окремі риси банківської установи і державного органу управління.

Правовий статус НБУ – це державний орган управління з покладеними на нього особливими функціями у сфері грошово-кредитних відносин і банківської діяльності.

Філії (територіальні управління) НБУ не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти.

Організаційний статус НБУ пов'язаний з вирішенням низки важливих питань, що стосуються його діяльності, а саме:

  • визначення на законодавчому рівні завдань і функцій центрального банку;

  • формування статутного капіталу банку І рівня;

  • визначення взаємовідносин банку з органами державної влади; - порядок призначення і звільнення вищого керівного складу центрального банку.

НБУ підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їхніх конституційних повноважень, зокрема надання ВРУ та Президенту України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного управління.

Видає(НБУ) нормативно-правові акти, які підлягають обов’язковій держ. реєстрації в Міністерстві Юстиції України.

НБУ забороняється надання прямих кредитів як в націон. так і в іноземній валюті на фінансування витрат держ. бюджету України.

Основними елементами організаційної структури НБУ є:

  1. центральний апарат НБУ до якого входить департамент управління, установи НБ, до яких зокрема входить центральна розрахункова палата, держ. скарбниця, держ. сховище, фабрика банкнотного паперу;

  2. територіальні управління НБУ, які діють від імені НБУ і в межах отриманих від нього повноважень.