Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект гроші.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
151.56 Кб
Скачать

38. Суть, значення та загальна характеристика валютних операцій банку.

На здійснення валютних операцій банкам надаються ліцензії, які є таких видів:

1) одноразові

2) Внутрішня ліцензія дає право банкам здійснювати операції в іноземній валюті на внутрішньому валютному рижу.

3) Внутрішньо-розширена дозволяє банкам здійснювати операції на внутрішньому валютному ринку, а також встановлює кореспондентські відносини з іноземними банками, однак в обмеженій кількості (не більше 6).

4) Генеральна ліцензія дозволяє проводити валютні операції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Операції з валютними цінностями поділяють на два види:

1) До поточних операцій відносять: (перекази в Украні, перекази в Україні з України дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями, кредитами; перекази неторгівельного х-ру, включаючи зарплату, пенсію; одержання та надання фівн. кредитів на термін не більше 180 днів )

2) До операцій, пов'язаних з рухом капіталів, відносять:

 • прямі інвестиції;

 • портфельні інвестиції;

 • >надання та одержання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;

 • надання чи одержання відстрочки платежу на термін більше 180 днів за експорто-імпортним контрактом;

 • перекази, проплата права власності на будівлі, споруди та інше майно, а також прав на нерухомість;

 • інші операції.

Основою валютних операцій є валютний курс - своєрідна форма ціни, яка сплачується в національній грошовій одиниці за одиницю іноземної валюти і визначає співвідношення між національною грошовою одиницею та іноземною валютою, виходячи із їх купівельної спроможності.

Розрізняють валютні курси:

 1. фіксовані;

 2. плаваючі.

Визначення валютних курсів називається котируванням валюти. Воно може бути пряме або зворотне.

Пряме котирування - це позначення кількості національної валюти за одиницю іноземної.

Зворотнє (непряме) котирування - це позначення кількості іноземної валюти за одиницю національної.

Крос-курс - співвідношення між двома валютами, виражене через третю, як правило долар США.

При здійсненні банківських операцій використовують арбітраж - операція купівлі валюти з одночасним її продажем. Розрізняють валютні арбітражі:

а) часовий, який здійснюється з метою одержання прибутку від різниці у курсах валюти у часі;

б) просторовий, який ґрунтується на різницях валютних курсів на різних фінансових ринках.

39. Неторговельні операції комерційних банків в іноземній валюті.

Разом з тим нерезидентам і резидентам України дозволено проводити деякі розрахунки в іноземній валюті без одержання індивідуальних ліцензій від Національного банку України, а саме:

> купівлю паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, надання послуг на території міжнародних портів, аеропортів, вокзалів України з обслуговування іноземних транспортних засобів (розрахунки здійснюються згідно з контрактом, укладеним із відповідними юридичними особами);

> оплату страхових платежів, готельних послуг;

> купівлю на території міжнародних портів і вокзалів квитків та путівок на міжнародні пасажирські та туристичні рейси;

> оплату дорожніх зборів;

> оплату послуг туристичних і страхових організацій за договорами, дія яких поширюється на іноземну територію, відповідно до посередницьких угод із зарубіжними партнерами та нерезидентами-посередниками.

Уповноважені банки через власні пункти обміну мають право:

 • продавати і купувати готівкову іноземну валюту фізичним особам - резидентам і нерезидентам;

 • обмінювати купюри іноземних валют, перевіряти іноземну валюту щодо дефектів:

надавати дозвіл на вивезення валюти за кордон, здійснювати конверсійні операції;

 • продавати й оплачувати дорожні чеки на суму, встановлену Національним банком України;

 • продавати й оплачувати платіжні картки міжнародних платіжних систем на суму, встановлену Національним банком України;

 • приймати на інкасо готівкову іноземну валюту і платіжні документи в іноземній валюті.

Конверсійні операції з готівковою іноземною валютою це операції щодо обміну готівкової валюти однієї іноземної держави на будь-яку іншу.

Оформлення валютно-обмінних операцій з особами-резидентами і нерезидентами через валютні каси уповноважених банків здійснюється працівником операційного відділу і касиром даної каси.

Працівник операційного відділу оформляє при купівлі банком іноземної валюти:

 • прибутковий валютний ордер;

 • видатковий касовий ордер на національну валюту.

При продажу банком іноземної валюти оформляються:

> видатковий валютний ордер;

> прибутковий касовий ордер на національну валюту;

> прибутковий касовий ордер на суму збору до Пенсійного фонду України - у двох примірниках.

Перекази в іноземній валюті за межі України та їх виплати в Україні здійснюються лише через кореспондентські рахунки уповноважених банків.

Переказні операції в іноземній валюті здійснюють на підставі таких же документів, що й в національній валюті: заява про переказ, платіжне доручення.

Найпоширенішими є пластикові картки - кредитна і дебетна. Кредитна картка використовується для оплати товарів і послуг за рахунок кредиту, наданого банком. Дебета картка активно витісняє всі інші платіжні засоби, тому що вона надає змогу розпоряджатися коштами в межах залишку на власному картрахунку.

Дорожній чек — це грошове зобов'язання (наказ) видати зазначену в чеку суму коштів власникові, чий зразок підпису вже проставлено на дорожньому чеку в момент його продажу; платіжний документ, що використовується як засіб міжнародних розрахунків неторговельного характеру.

Чек при оплаті значно вигідніший, аніж пластикова картка, оскільки він не потребує авторизації через процесингові центри, а оплачується при ідентичності підписів власника чека.