Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект гроші.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
151.56 Кб
Скачать

26. Структурна побудова системи електронних платежів

Для здійснення міжбанківських розрахунків в Україні використ. Система електронних платежів. Виділ. три рівні: верхній; середній; нижній. На верхньому рівні функціонують операційне управління НБУ, Центральна розрахункова плата (ЦРП) разом з програмно-технічним Комплексом, засобами захисту інформації та електронної пошти. Середній рівень - це Територіальні управління НБУ і розрахункові палати. На нижньому рівні перебувають комерційні банки, їхні філії-учасники СЕП разом із власною електронною системою автоматизації. Головним призначенням кожної з названих систем є якнайшвидше транспортування розрахункових документів між банками та переказування коштів від платника до одержувача. Функціонування СЕП базується на таких принципах:

  1. усі операції здійсн. в електронно-безпаперовій формі

  2. система є абсолютно закритою

  3. оборот коштів здійсн. за принципом брутто, тобто кожний платіж відображ. на кориспонден. рахунку системи електор. платежів

  4. ініціатива проведення платежу належить банку платнику який дебетиє свій рахунок

  5. платежі здійсн. в режимі реального часу

  6. зарахув. коштів на рахунок одержувача здійсн. після їх списання з рахунку платника.

27.Механізм здійснення операцій з банківськими платіжними картками та їх види

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це система безготівкових розрахунків, при якій розрахунки за товари та послуги здійснюються за допомогою банківських платіжних карток.

Платіжна картка – документ, носій електронної інформації у вигляді пластикової картки, що випускається кредитно-фінансовими установами.

Основними документами, що регламентують порядок використання банківських платіжних карток у вітчизняній економіці, є «Положення про порядок здійснення бухгалтерських операцій з банківськими платіжними картками національної системи». Для здійснення операцій із платіжними картками НСМЕП необхідно одержати ліцензію НБУ.

Ключову роль у переведенні масових платежів на безготівкову основу відіграють пластикові картки.

У світовій практиці існує багато видів пластикових карток, які різняться за:

  1. характером емітента (банки, небанківські структури);

  2. характером власника (приватна особа, корпорація);

3) функціональним призначенням (кредитна картка, дебетна картка);

  1. технологією використання (картки з магнітною смугою, картка з мікросхемою або смарт-картка);

  1. ступенем пільг для користувачів («стандартні», «золоті», «платинові»).

Кредитними назив. картки які призначені для кредитування власника картки, видачі яких супроводжуються відповідно відкриттям їх власниками кредитних ліній за рахунок і в межах яких здійсн. платежі чи видача готівки за допомогою даних карток.

Дані позичкові рахунки функціон. незалежно від поточних або ощадних власників карток.

Дебетні пластикові картки – це картки за допомогою яких платежі здійсн. списанням коштів безпосередньо з поточного рахунку власника картки, а не за рахунок наданого кредиту. Дані картки є суто платіжними.