Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект гроші.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
151.56 Кб
Скачать

56.Банківські об’єднання, порядок їх створення, типи.( див. 7 питання)

57. Закон України про банки і банківську діяльність.

Мета Закону – правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні, створення незалежного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників, клієнтів банку, створення сприятливих умов для розвитку економіки України, підтримка вітчизняного товаровиробника.

Банк – юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії НБУ здійснювати у сукупності такі операції:

  • Залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб, розміщення зазначених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик;

  • Відкриття і ведення банківських рахунків фізичних і юридичних осіб.

Банківська діяльність – залучення вкладів грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик, відкриття та ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.

Банківський кредит – будь-яке зобов’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія придбати право боргу в продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення вказаної суми, зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.

Банківський платіжний інструмент – засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжна система в якій він використовується та як правило держателя цього банківського платіжного інструменту.

Банківський рахунок – рахунки на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів, які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних документів

Депозит (вклад) – кошти в готівковій або безготівковій формі, у валюті України або іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках на договірних засадах на визначений строк зберігання, або без зазначення такого строку і підлягає виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Капітал банку – залишкова вартість активів банку після вирахування всіх зобов’язань. Капітал підписний – величина капіталу на яку отримано письмові зобов’язання акціонерів банку на внесення коштів за підпискою на акції. Капітал статутний – сплачений, зареєстрований, підписаний капітал. Капітал регулятивний – складається з основного та додаткового капіталу, зваженого на ризик, що визначається нормативно-правовими актами НБУ.

Мораторій – зупинення виконання банком майнових зобов’язань, зобов’язань щодо сплати податків і зборів, строк виконання яких настав до дня введення мораторію та зупинення заходів спрямованих на забезпечення виконання цих заходів та зобов’язань щодо сплати податків та зборів застосованих до прийняття рішень проведення мораторію.

Неплатоспроможність банку – неспроможність банку своєчасно та в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через відсутність коштів або зменшення розміру капіталу банку до суми, що становить менше 1/3 мінімального розміру регулятивного капіталу банку.

Учасники банку – засновники банку, акціонери банку, які є акціонерним товариством, учасники банку, які є ТзОВ і пайовики кооперативного банку.