Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект гроші.docx
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
151.56 Кб
Скачать

49. Прибуток і рентабельність на мікроекономічному рівні.

Комерційна основа здійснення банківських операцій полягає втому, що вони проводяться з метою одержання прибутку. Прибуток банку - це фінансовий результат діяльності банку, який розраховується як різниця між його доходами і витратами. Сума прибутку від операцій розраховується як різниця між операційними доходами за вирахуванням операційних витрат. Розрахунок прибутку до оподаткування проводиться з урахуванням витрат за сумнівними і безнадійними боргами. Сума прибутку банку до оподаткування, а також чистого прибутку (збитку) банку розраховується так:

Сума прибутку = Прибуток _ Витрати на безнадійні

до оподаткування від операцій та сумнівні борги

Чистий прибуток = Прибуток після + Непередбачені,

(збиток)банку оподаткування - доходи (витрати)

Чистий прибуток банку, який утворюється після сплати податку на прибуток, розподіляється за напрямами, затвердженими зборами акціонерів, наприклад, нa виплату дивідентів акціонерам або на капіталізацію дивідентів, на формування загальних резервів і резервних фондів тощо. Сума чистого прибутку, що залишається для розвитку банківської діяльності, називається нерозподіленим прибутком.

50. Аналіз ефективності діяльності банків.

Прибутковість банку це сумарний позитивний результат його господарсько-фінансової та комерційної діяльності. За рахунок доходів банку покриваються всі його операційні витрати, формується прибуток, обсяг якого визначає рівень дивідендів, зростання капіталу, розвиток пасивних та активних операцій.

Прибутковість банку залежить, насамперед, від оптимальної структури його баланcy (активи і пасиви) та від цілеспрямованої роботи банківського персоналу.

Двома найважливішими показниками прибутковості банку є показники: прибутковість активів банку; прибутковість акціонерного капіталу банку. Співвідношення прибутку та власного капіталу є показником стабільності, що дає змогу прогнозувати, наскільки зміниться рівень прибутковості банку. До показників ефективності діяльності банку, крім показників, прибутковості банку відносять ще такі групи:

> ефективності діяльності банку:

> ефективності діяльності працівників банку.

Ефективність операційної діяльності банку можна оціниш за допомогою показника чистого спреду. Чиста процентна маржа (М) слугує для покриття витрат банку і ризику, утому числі інфляційного, створення прибутку, покриття договірних угод. Цей коефіцієнт допомагає з'ясувати, чи може банк забезпечити прибуток у вигляді доходу від процентної різниці як відсоток до середніх активів. Оптимальним значенням даного показника є 4,5%. Оборотність активів є основним показником ділової активності банку. Чим швидше обертаються активи, тим більше прибутку отримає банк, а, відповідно, й ефективніше він працює. Збільшення кількості оборотів, що здійснюють активи, є позитивним явищем. Зростання цього коефіцієнта не тільки позитивно відбивається на підвищенні ефективності роботи банку, а й підвищує його ліквідність та сприяє вивільненню ресурсів з обороту. Oбернeним показником, що характеризує прискорення оборотності активів, є показник тривалості одного обороту активів у днях. Зменшення цього показника свідчить про прискорення оборотності активів і вважається позитивним явищем. Після загального аналізу оборотності активів доцільно провести аналіз оборотності окремих видів активів і оцінити їх вклад у підвищення ліквідності та прибутковості роботи банку. Для оцінки ефективності діяльності працівників банку розраховують і аналізують такі показники: 1) чистий дохід на одного працівника 2) чистий дохід до витрат на утримання персоналу.