Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Панасюк Основи туристичного обслуговування Конс...doc
Скачиваний:
15
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
2.14 Mб
Скачать

32

Змістовий модуль 1. Туризм як вид господарської діяльності

Тема 1. Сутність і властивості туристичного обслуговування

1.1. Сфера обслуговування та послуга.

1.2. Матеріальні та нематеріальні (соціально-культурні) послуги.

1.3. Структура сфери послуг.

1.4. Індустрія туризму як комплекс туристично-обслуговуючих виробництв.

1.5. Туристична інфраструктура та її значення в організації туристичного обслуговування.

1.6. Поняття “туристична послуга” та “туристичне обслуговування”.

1.7. Споживча привабливість та оптимальність туристичного обслуговування.

1.8. Основні та додаткові послуги в туризмі.

1.1. Сфера обслуговування та послуга.

Сферу послуг часто відносять до постіндустріального економічного устрою. В стародавні часи суспільне надання послуг не було розвинуто. Товарний обмін і торгівля здійснювалися, в основному у вигляді готових результатів сільськогосподарського або ремесленого праці.

Сфéра пóслуг – частина економіки, яка включає всі види комерційних послуг. Саме сфера послуг складає, в економічно розвинутих країнах, основну частину економіки (більше 50%). Рештою частин економіки прийнято вважати промисловість і сільське господарство.

У міру еволюції людства, науково-технічного прогресу, механізації і автоматизації фізичної праці, сфера послуг набирає темпи свого розвитку і стає ключовим сектором економіки. В постіндустріальній економіці основні невирішені задачі знаходяться якраз у сфері управління технікою, організації, розподіли готової продукції. В 21 столітті особливий розвиток і цінність придбаває інтелектуальну людську працю. Розподіл інтелектуальної праці, створює величезну кількість спеціальностей і професій, що вимагають високої наукової підготовки, велике число робочих місць, високий ступінь інтеграції сумісних людських зусиль, зростання суспільного добробуту. Дані тенденції напряму відносяться до сфери послуг і управління, що обумовлює її прискорене зростання щодо старіших сфер діяльності людини. Для сфери послуг характерні більш високі прибутки, ніж для промислового, і тим більше, сільськогосподарського секторів економіки.

Що ж таке послуга? Послуга – це дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому.

В економічному сенсі послуга – це діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб; обслуговування [1, c. 1080]. Згідно «Державному класифікатору продукції та послуг» послуга – це наслідок безпосередньої взаємодії між постачальником та споживачем і внутрішньої діяльності постачальника для задоволення потреб споживача [2].

В законі «Про захист прав споживачів» категорія «послуга» класифікується як «діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб».

Тобто послугу можна розглядати як результат економічної діяльності, яка не створює товару, але продається та купується під час торговельних операцій.

Отже, сфера послуг – це сукупність галузей економіки, які надають послуги населенню (культура, освіта, транспорт, громадське харчування, туризм) [1, c. 1419].

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.