Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДЕК.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.09.2019
Размер:
236.07 Кб
Скачать

Фінансовий облік

3. Облік наявності і руху основних засобів.

Основні засоби вибувають з підприємства, з виробництва з таких причин:

1) продажу;

2) ліквідації;

3) безплатна передача;

4) обмін на інший;

5) внеску до статутного капіталу та інше.

Якщо продаємо об’єкт, то отримаємо дохід, маємо розрахунки з покупцем, а також маємо якісь витрати, які зв’язані з продажем і тому після оформлення акту на списання ф.ОЗ -3 бухгалтерія складає проводки:

1) на суму продажі основних засобів покупців по договірній вартості

Дт рах. 361 „Розрахунки з вітчизняним покупцем” -Кт рах. 742 „Дохід від реалізації необоротних акцизів”

2) на суму ПДВ

Дт рах. 742-Кт рах. 641 „Розрахунки за податками”

3) списано знос по реалізованих основних засобах

Дт рах. 13 „Знос необоротних активів Кт рах. 10 „Основні засоби”

4) на собівартість реалізованих основних засобів

Дт рах. 972 „Собівартість реалізованих необоротних активів” - Кт рах 10

5)т на суму витрат пов’язаний з основними засобами

Дт трах. 972 - Кт рах 311, 30, 66, 65

Слід пам’ятати, що суми які обліковуються на рахунок 90 „Собівартість реалізації”, тобто собівартість витрат, списується на рахунок 79 „Фінансовий результат” і так само рахунок 70 „Дохід від реалізації” тому, що рахунки класів 7 і 9 не балансові і вони сальдо не мають. І тому в порядку закриття рахунку 972 робляться проводки:

1) на суму списаних витрат пов’язаних з реалізацією основних засобів

Дт рах. 975 „Собівартість реалізованих майнових комплексів” - Кт рах. 972

2) на суму списаного доходу на фінансовий результат, а фінансовий результат це є прибутки чи збитки

Дт рах .742 - Кт рах. 793

3) на суму грошей від покупця, яка надійшла як оплата

Дт рах. 311 „Поточний рахунок в національній валюті” - Кт рах. 361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

Ліквідація основних засобів може бути частковою або повною. Залишкова вартість об’єкту, яка ліквідовує витрати, які зв’язані з зарплатою, матеріали відображаються в обліку по рахунку 976 „Списання необоротних активів”. Але якщо при продажі цього не має, то при ліквідації ми ще можемо одержати матеріали, цінності, а це обліковується як дохід. Враховуючи це при ліквідації складаються такі проводки:

1) на суму списаного зносу

Дт рах. 131 „Знос основних засобів” - Кт рах. 10

2) на суму залишкової вартості

Дт рах. 976 „Списання необоротних активів” - Кт рах. 10

3) на суму нарахованої зарплати працівникам, які розбирали об’єкт

Дт рах. 976 - К рах. 66, 65

4) на суму одержаних матеріальних цінностей

Дт рах. 20 „Виробничі запаси”

Кт рах. 746 „Інші доходи від надзвичайної діяльності”

Списати на фінансовий результат доходи і витрати ліквідації:

1) на суму витрат, які були в ліквідації

Дт рах. 793 - Кт рах. 976

2) Дт рах. 746 - Кт рах. 793

При безплатній передачі основних засобів іншому підприємцю дохід = 0, а залишкова вартість відображається по дебету рахунку 976.

Основні засоби можуть надходити на підприємство внаслідок: купівлі у інших підприємств, внеску до статутного капіталу засновників підприємства, обміну на інший актив, безоплатного одержання.

Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами:

  • актом прийому-передачі внутрішнього переміщення основних засобів;форма 03-1)

Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об’єктів до складу основних засобів і для обліку введення їх в експлуатацію. Його заповнюють також у випадках передачі основних засобів іншим підприємствам. Оформляється він в одному примірнику, підписується керівником та головним бухгалтером і разом з технічною документацією передається в бухгалтерію.

  • актом здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію.

У бухгалтерії на кожен об’єкт основних засобів відкривається “інвентарна картка обліку основних засобів” (форма 03-6) - регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на підставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів 9назва підприємства, місце знаходження об’єкту основних засобів, рахунок, субрахунок, код аналітичного рахунку, первісна вартість, норма амортизації, рік випуску, сума зносу, номер технічного паспорту, дата виготовлення) і записи про всі зміни, що відбулися з об’єктом основних засобів за час експлуатації.

Всі інвентаризаційні картки повинні бути зареєстровані у описі інвентаризаційних карток (форма 03-7).

Для пооб’єктного зарахування на баланс підприємства 03 зараховуються за первісною вартістю і відображаються по дебету рахунка 10. Якщо даний об’єкт основних засобів не потребує монтажу і водиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство в даному випадку Дт 10 Кт 63.

Якщо об’єкт основних засобів не відповідає вимогам тоді на обліку надходження основних засобів використовують рахунок 15 “Капітальні інвестиції”.Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по Дт 15 рахунка і при введенні даного об’єкта в експлуатацію, капітальні інвестиції списуються на Дт рахунка 15 тобто Дт10 Кт 15.

Внески основних засобів до статутного капіталу: відображаються по Дт 46 Кт40, Дт10 Кт46.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]