Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на гос(2).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
150.93 Кб
Скачать

Кримінально-процесуальне право і криміналістика

  1. Процесуальна форма і процесуальні гарантії: поняття, значення, проблемні питання.

Кримінально-процесуальна форма — це сукупність умов установлених законом для здійснення слідчих і судових дій. Це порядок усієї кримінально-процесуальної діяльності органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а також громадян, залучених до сфери цієї діяльності, як і порядок вчинення й оформлення окремих процесуальних дій.

Процесуальні відносини — це відносини, які регламентуються нормами кримінальноBпроцесуального права. Суб’єктами цих відносин можуть бути суддя, слідчий, про ку рор, захис ник та інші.

Процесуальні гарантії — це установлені законом норми, які забезпечують здійснення завдань правосуддя. Закон надає всім учасникам процесуальні права, а державні органи зобов’язані забезпечити можливість реалізації цих прав.

  1. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у кримінальному процесі України.

Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження – заключна, восьма стадія кримінального процесу. На цій стадії проводиться перегляд судових рішень, що набрали законної сили, внаслідок нових обставин, а також неправильного застосування кримінального закону та істотних порушень вимог кримінально-процесуального закону, які істотно вплинули на правильність судового рішення.

Нововиявлені обставини могли існувати як під час провадження у справі (наприклад неправильні показання свідків), так і виникнути після винесення вироку (смерті потерпілого після нанесення йому тілесних ушкоджень). Обставини вважаються новими незалежно від того, чи були вони відомі будь-кому з учасників процесу. Важливо тільки, щоб нові обставини не були відомі органам розслідування, прокурору, суду при розслідуванні та розгляді справи.

Значення цієї стадії заключається в тому, що вона створює додаткові процесуальні гарантії правосуддя, захищає права учасників кримінального процесу, виправляє помилки, допущені судами.

Приводом для перегляду справ у цій стадії слугують заяви заінтересованих фізичних і юридичних осіб про перегляд справи. Такі заяви подаються прокуророві, який з метою перевірки заяви вправі витребувати справу із суду.

Нововиявлені обставини: фальсифікація доказів, неправильність перекладу, а також показань свідка, потерпілого, обвинуваченого, підсудного, висновку і пояснень судового експерта, на яких ґрунтується вирок; зловживання прокурора,дізнавача, слідчого чи суддів під час провадження у справі; всіінші обставини, які не були відомі суду при винесенні судового рішення і які самі по собі або разом з раніше виявленими обставинами доводять неправильність засудженого або виправдання підсудного.

Ці обставини є підставами для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження лише в тому разі, коли вони встановлені вироком, що набрав законної сили, а при неможливості постановлення вироку – матеріалами розслідування.

  1. Виїмка: поняття, мета, підстави та порядок проведення.

Обшук і виїмка — це невідкладні слідчі дії. Виїмка — проводиться тоді, коли слідчий достеменно знає, де і в кого знаходиться певний предмет.

Слідчий має скласти постанову про проведення обшуку або виїмки. Для проведення обшуку у житлі громадян необхідно отримати вмотивовану постанову судді, для виїмки це не потрібно. Як що документ, який підлягає виїмці, містить державну таємницю, необхідно отримати санкцію прокурора.

У невідкладних випадках обшук можна провести без санкції судді. Однак протягом доби має бути повідомлений прокурор. Обшук і виїмка, як правило, проводяться вдень. Для проведення обшуку і виїмки запрошуються двоє понятих.

Якщо обшук чи виїмка проводяться у дипломатичних представництвах, необхідно отримати згоду самих представництв і дозвіл з міністерства закордонних справ. При проведенні обшуку і виїмки у цих приміщеннях має бути при сутній слідчий, прокурор і уповноважена особа дипломатичного представництва.

Після проведення обшуку складається протокол у двох примірниках, в якому описуються речі, що були вилучені, вказується час, місце проведення обшуку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.