Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ответы на финансовое (все).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
587.78 Кб
Скачать
  1. Поняття фінансів, їх ознаки та функції.

Фінанси є багатостороннім і складним явищем, що характеризується різними істотними ознаками, має певні якості й форми прояву. Фінанси - це вартісна категорія, яка органічно пов'язана з рухом вартості в її грошовій формі, з утворенням та використанням різних грошових фондів (державного бюджету, місцевих бюджетів, соціальних фондів), з грошовими відносинами, що існують між державою та приватним господарством. . Їх зміст, характер використання, закономірності розвитку визначаються соціально-економічними відносинами, що привалюють у державі, природою та функціями держави.

Конспект: ФІНАНСИ – це сукупність відносин, які спрямовані на збирання та витрачання коштів, що необхідні для виконання завдань та функції д-ви.

В матеріальному розумінні: ФІНАНСИ – це фонди коштів.

Предмет фін.регулювання – публічні фінанси.

Функції: -розподільча; - контролююча; - перерозподільна; - стимулююча; - накопичувальна;

  1. Поняття та склад фінансової системи Укр.

    1. фінансова система - це сукупність фінансових інститутів, кожний з яких сприяє утворенню та використанню відповідних централізованих та децентралізованих фондів коштів для здійснення фінансової діяльності держави, тобто діяльності з приводу мобілізації, розподілу та використання централізованих та децентралізованих фондів коштів для виконання завдань і функцій держави та органів місцевого самоврядування.

    2. фінансову систему можна розглядати як сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють у межах своєї компетенції керівництво фінансовою діяльністю держави та підприємств, установ, організацій, що беруть у ній участь.

Фінансова система України як предмет дослідження фінансового права складається з таких основних ланок: державний бюджет та місцеві фінанси, фінанси державних підприємств, установ та організацій, спеціальні цільові фонди та кредит. Державний бюджет - централізований фонд коштів, що перебуває у розпорядженні уряду, який виконує державну політику. За його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, що перерозподіляється фінансовими методами. Саме у цій ланці фінансової системи зосереджуються найбільші доходи та найважливіші у політичному та економічному відношенні загальнодержавні видатки. У державному бюджеті органічно пов'язані основні фінансові інститути - податки, позики й видатки.

Фін інститути:-бюджетна система; - кредитна система; - страхування; - фінанси підприємства;

Фін система – це сукупність фінансових ланок, що об»єднані за ознакою спільності методів, розподілу, організації, використання фондових коштів та за ознакою їх правового регулювання.

3.Поняття, стадії та методи фінансової діяльності держави.

Фін діяльність - це діяльність з приводу формування, розподілу і користування централіз. І децентраліз. Коштів з метою забезпечення здійснення функції держави.

Фінансова діяльність здійснюється як реалізація держ.влади; вона звбезпечує розподіл держ.ресурсів; Фін діяльність держави здійснюється через органи держави та органи місцевого самоврядування; фін дфяльність поєднує безпосереднє управління і непрямий вплив. Залежно від змісту і характеру функцій фінансова діяльність держави здійснюється: - як реалізація державної влади; - як виконавчо-розпорядницька діяльність, що реалізує державне управління. Зміст фінансової діяльності виявляється на окремих стадіях її здійснення: l. На стадії формування централізованих і децентралізованих фондів утворюються бюджетні фонди. 2. На стадії розподілу коштів фінансова діяльність здійснюється на трьох рівнях: а) формування грошових фондів, яке відбувається, наприклад, за надходження коштів у бюджети (податок з доходів фізичних осіб, наприклад, поділяється на три частини, що надходять у місцеві бюджети різних видів); б) власне розподіл - рух коштів, уже закріплених за окремими бюджетами, на фінансування державних завдань і функцій; в) перерозподіл, який здійснюють через механізми непрямих податків, мита, трансферних платежів. 3. На стадії використання державних коштів фінансова діяльність розділяється за різними напрямами (галузями, регіонами тощо). 4. На завершальній стадії — стадії контролю за рухом грошових фондів. Фінансова діяльність держави здійснюється різними методами (засоби, прийоми, за допомогою яких держава й уповноважені нею органи забезпечують мобілізацію, розподіл і використання централізованих та децентралізованих грошових фондів). Застосування конкретного методу фінансової діяльності залежить від конкретних чинників.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.