Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы на екзамен с админки.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
210.69 Кб
Скачать

1. Адміністративне право як галузь права, галузь законодавства як галузь науки.

Адміністративне право - це публічна галузь права, яка включає в себе систему правових норм, що регулюють суспільні відносини, які виникають у сфері здійснення державно-управлінської діяльності. Для адміністративного права притаманні ознаки публічного характеру, а відповідно, воно є правом організації державного управління, що передбачає імперативний (владний) вплив уповноважених державою органів на суспільні відносини через їх адміністративно-правове регулювання.

Як галузь законодавства адміністративне право найчастіше розглядається як сукупність нормативно-правових актів, у яких знаходять зовнішнє вираження адміністративно-правові норми.

Адміністративне законодавство – це зовнішня форма адміністративного права, що відображає його внутрішню структуру. Норми адміністративного права містяться у великій кількості різноманітних правових нормативних актів, або джерелах, як загального характеру, так і спеціально присвячених регулюванню адміністративних правовідносин. До них належать акти законодавчих і виконавчих органів державної влади, місцевого самоврядування.

Адміністративне право як правнича наука – це складова частина юридичної науки. Це система поглядів, ідей, уявлень про адміністративне законодавство, державне управління, реформування й тенденції розвитку адміністративного права, його принципи, про адміністративне право зарубіжних країн.

Наука адміністративного права вивчає адміністративно-правові категорії і адміністративно-правові норми, розвиває їх і сприяє удосконаленню адміністративного законодавства шляхом вироблення рекомендацій. Адміністративне право як галузь права матеріалізується в адміністративно-правових принципах, нормах, методах, тоді як наука адміністративного права матеріалізується в монографіях, статтях, навчальних посібниках, підручниках з адміністративного права.

Науку адміністративного права можна визначити, як внутрішньо цілісну систему узагальнених специфічних знань про чинне адміністративне право, його правові інститути, предмет і метод його правового регулювання, історичні аспекти становлення і державно­управлінську діяльність та закономірності розвитку цих знань. Науці адміністративного права властиві особливості, що відрізняють її від інших суспільних наук.

Перш за все, вона була і залишається суспільствознавчою наукою, а тому завжди піддається всіляким деформаціям і політичній кон’юнктурі, її предмет складають соціальні явища – державно­управлінські відносини і норми, що їх регулюють. Жодна інша наука ці явища не вивчає.

По-друге, наука адміністративного права вивчає такі адміністративно-правові явища, які за своєю юридичною природою належать до публічно­правових, що мають місце тільки у сфері державно­управлінської діяльності.

По-третє, наука адміністративного права покликана не тільки пояснювати адміністративно­правові явища, але й сприяти вирішенню практичних завдань управлінським органам, тобто виконувати відповідні, покладені на неї функції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.