Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать

31. Суть оверсайта та його застосування в організації та регулюванні платіжних систем в Україні.

Оверсайт визначається як функція суч. ЦБ яка спрямована на забезпечення безперервного та стабільного функціонування платіжних систем. Оверсайт – це д-ть ЦБ з моніторингу оцінювання ПС, а в разі необхідності -0 ініціювання змін щодо їх діяльності з метою забезпечення безперервного надійного та ефективного функціонування відповідних систем.

Оверсайт проводиться в 3 стадії: 1) моніторинг, 2) оцінювання, 3) ініціювання.

Метою оверсайта є надійність та ефективність пс щодо забезпечення ними переказу коштів і розрахунків за фін інструментами, виявлення та ефективне управління ризиками у платіжній системі.

Обєктом оверсайту є: - системно важливі пс, які можуть бути джерелом системного ризику, - системи роздрібних платежів і розрахунків, платіжні засоби та платіжні інструменти; - система розрахунків за угодами щодо ЦП; - члени та учасники міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

32. Економічна суть, необхідність мета та завдання банківського регулювання

З метою забезпечення стабільності банк с-ми держава в особі уповноважених органів вик ф-цію регулювання д-сті банків. Держ регулювання банк д-сті зд-ся в межеах банк с-ми та виражає вплив ЦБ на банки 2 рівня. Банківське регулювання - це система заходів, за допо­могою яких центральний банк або ін. наглядовий орган забезпечує стабільне, безпечне функціонування банків, запобігає дестабілізуючим процесам у банківському секторі. Під регулюванням розуміють ств відповідними органами відповідної правової бази у вигляді законів та с-м норм і правил у вигляді підзаконних актів, що регламентують зд цього виду д-сті, порядок зд банк нагляду, а також в-сть за порушення банк законодавства.

Причини необхідності зд-ня банк регулювання:- обов’язок ЦБ забезпечувати стаб грош обігу та най валюти, що не можливо без обмеженої здатності банків ств плат засобів, - збереження грош заощаджень сусп. Та забезпеч довіри до банків через надання гарантій вкладникам щодо повернення їх заощадження, - внутр. Природа банків та специфіка їхньої д-сті яка х-зується наявністю підвищеної загрози дестаб вл д-сті і провокування загрози ек кризи, - формування банками плат с-ми країни та забезпечення ф-вання надійної та еф с-ми розрахунків як важливого компоненту плат с-ми, - інтегрованість банк с-ми у світове господарство.

Основною метою банківського регулювання і нагляду є забезпечення безпеки та фін стабільності банк с-ми, захист інтересів вкладників і кредиторів. Нагляд за діяльністю банків здійснюється з метою забезпечення надійності та стійкості окремих банків та передбачає цілісний і неперервний нагляд за здійсненням банками своєї діяльності відповідно до діючого законодавства та інструкцій.

До основних завдань банківського регулювання та нагляду можна віднести:- забезпечення стабільності та надійності банківської системи; - захист інтересів вкладників; - створення конкурентного середовища у банківському секторі; - забезпечення прозорості діяльності банківського сектора економіки; - забезпечення ефективної діяльності банків, підтримка необхідного рівня стандартизації та професіоналізму у банківській сфері та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]