Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать

43.Суть грошово-кредитної політики, її суб'єкти, об'єкти, особливості здійснення.

ГКП є осн функцією сучасних ЦБ через яку реаліз їх ключове завдання – забезпечення стабільності націон грош одиниці країни.

К-сть грошей в ек = необх к-сті (М факт (М0 – М3) = М необх (МV=PQ)

Вартість грошей на відносно стабільному рівні підтримується шляхом врівноваження попиту і пропозиції на грошовому ринку, до потреби економіки в грошах гнучко забезпечуються завдяки їх випуску в міру зростання потреб і вилучення з обороту – в міру скорочення потреб.

Грош-кред політика – це комплекс взаємоповязаних заходів щодо регулювання грош ринку у всіх його різновидах, які скоординовані на досягнення заздалегідь визначених соц-екон цілей і здійсн держ через ЦБ країни.

Згідно ЗУ Про НБУ грош кред політика – це комплекс заходів в сфері грошового обігу і кредиту спрямованих на забезпечення стабільності грош одиниці країни через використання визначених засобів і методів.

В сучасних умовах в регулятивній практиці ЦБ традиційно використ 3 чинники впливу на масу грошей: 1)емісійний механізм 2)кредитний механізм 3) валютний, який реаліз через валютну в т.ч. курсову політику, тому більш логічною є назва монетарна політика - ґрунтується на об’єктивних засадах розвитку економіки, відповідно до чого розвиток реальногоо та грошового секторів знаходяться під дією взаємного впливу.

Здійснюючи гр-кред політику ЦБ ставить мету не безпосереднє втручання фінансування реального сектора економіки, а передбачає ств умов при яких економіч суб’єкт сам приймає рішення що відповідають інтересам держави. Звідси: особливість чи специфіка монетарної політики полягає в тому що її регулятивні заходи здійсн в грош-кред сфері, проявляється також в реальній економіці через вплив монетарних змінних на виробництво інвестиції зайнятість.

Монетарна політ виступає складовою економіч політики, є одним із знарядь державного втручання в економіку з метою регулювання та спрямування її розвитку у відповідності із цілями соц-економіч доктрини держави.

Суть грош-кред політики зводиться до регулювання екон та соціал розвитку держави через механізми зміни пропозиції грошей, попиту на гроші та їх ціни на грош ринку.

Ключовим суб’єктом монетар політики є держава, яка відповідає за ств в країні найсприятливіших для соц-екон розвитку монетарних умов. Провідна роль у розробленні та реалізації монетар політики належить ЦБ. В Укр. головним суб’єктом грош-кред політики є НБУ – є провідником цієї політики та несе персональну відповідальність перед суспільством за стан монетарної сфери. Крім НБУ у виробленні грош-кред політики беруть участь МФУ, Міе економіки, Уряд, ВРУ. Дані органи виконавчої влади визнач основні макроекономіч показники, які служать орієнтирами для формування цілей грош-кред політики: обсяг ВВП, розмір бюджет дефіциту, платіжний та торговий баланси, рівень зайнятості.

Об’єкти монетарної політики поділ на:

- віддалені(кінцеві)(реальний сектор економіки та соціальна сфера),

-наближені(безпосередні)(ті змінні грошового ринку через які монетарні імпульси здійснюють вплив на віддалені об’єкти: маса грошей, ціна грошей, валютний курс).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]