Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать

41. Внутрішній державний борг України, роль нбу в управлінні ним

Внутрішній державний борг — заборгованість держави перед усіма утримувачами облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) й інших державних цінних паперів, тобто громадянами та підприємствами своєї країни, які є кредиторами держави. До нього нал строкові боргові зобов'язання Уряду України у грошовій формі. До боргових зобов’язань Уряду на: - ЦП, випущені Урядом Укр, - ін. зобов’язання у грош формі, гарантовані Урядом Укр, - одержані кредити, - частина боргових зобов’язань уряду колишнього СРСР, прийнята на себе Україною. Боргові зобов'язання Уряду України виступають у вигляді ОВДП в т. ч. цільових і казнач зобов’язань Укр, які можуть мати короткостроковий - до 1 року, середньостроковий - від 1 до 5 років і довгостроковий - 5 і більше років термін.

Державний внутрішній борг гарантується всім майном, що перебуває у загальнодержавній власності

Під управлінням державним боргом слід розуміти комплекс заходів, що приймаються державою в особі її уповноважених органів щодо визначення місць і умов розміщення і погашення державних позик, а також забезпечення гармонізації інтересів позичальників, інвесторів і кредиторів. Обслуговування державного внутрішнього боргу України здійснюється Міністерством фінансів України, у порядку погодженому НБУ через банківську систему України шляхом проведення операцій по розміщенню облігацій внутрішніх державних позик, інших цінних паперів, їх погашенню і виплаті доходу по них у вигляді процентів та в іншій формі.

Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП та цільових облігацій внутрішніх державних позик України, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів. НБ як фін аген уряду посідає осн місце на ринку держоблігацій, оскільки зд їх розміщення, депозитарне та розрахункове обслуговування обігу і погашення ЦП уряду, а також нагляд за д-стю учасників ринку. Окрім того НБ використовує ОВДП як інчтрцмент регулювання грошового обігу.

Витрати на підготовку розміщення, а також на розміщення, погашення державних облігацій України, виплату доходів здійснюються відповідно до умов розміщення державних облігацій України за рахунок коштів, передбачених на такі цілі у Державному бюджеті України.

42. Роль нбу в обслуговуванні зовнішнього боргу країни.

Державний зовнішній борг- це сума заборгованості держави України іншим державам та фінансовим інститутам. Він виникає в зв'язку з бюджетним дефіцитом.

Зовнішній державний борг має дві складові. 1) прямий зовн борг – форм через залучення іноз редитів, безпосереднім позичальником яких є держава, та випуск держ ЦП у вигляді ОЗДП, 2) умовний зовн борг – форм за рах надання державою гарантій за кредитами наданими п-вам. орг.-ям.

Інформація Національного банку України щодо обсягів зобов'язань за кредитами та позиками Міжнародного валютного фонду та міжнародних фінансових організацій, а також обсягів залучених депозитів використовується для визначення боргу органів грошово-кредитного регулювання.

НБ як «банкір уряду» виступає у ролі обслуговуючого банку, в якому зберігаються кошти державного бюджету, в якому збер кошти державного бюджету і вик ф-ції платіжного агента уряду. НБУ виконує операції щодо обслуговування зовн державного боргу з метою задоволення поточних потреб уряду в іноз вал для виконання зовн фін зобов’язань. НБ зд моніторинг стану заг зовн довгострокової заборгованості країни і контролює дотримання ліміту держ зовн боргу, який затв законом.

Національний банк України виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВЗДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.

При Національному банку України створено Групу управління проектами міжнародних кредитних ліній. Група управління проектами міжнародних кредитних ліній при Національному банку України виконує такі функції:- аналіз відповідності проектів критеріям міжнародних кредитних ліній;- здійснення контролю за використанням коштів кредиту відповідно до затверджених у проекті статей витрат;- управління та контроль за видачею та поверненням кредитів, сплатою процентів і комісій;- аналіз звітності та фінансового стану бенефіціарів;- аналіз фінансового стану та результатів діяльності банків-учасників;- перевірка стану впровадження проектів;- ведення бухгалтерського обліку операцій та рахунків;- підготовка звітів про впровадження кредитних ліній та відповідність її учасників початково затвердженим критеріям;- надання інформаційних послуг щодо участі у проектах міжнародних кредитних ліній;- розроблення технічних завдань та здійснення процедур закупівлі консультаційних послуг.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]