Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать
  1. Критерії класифіїсації грошово-кредитної політики. Типи грошово-кредитної політики за характером стратегічної мети.

Відповідно до економіч та політик ситуації та враховуючи цілі монетар політики розрізняють її типи, їх класифікують:

1)за спрямованістю та мірою впливу регулятивних заходів на пропозицію грошей ( політика монетарної експансії – інфляції , політику рефляції , дезінфляції , рестрикції – дефляції )

2) за критерієм охоплення регулятивними заходами субєктів грошового ринку ( тотальна грош кред політика і селективна )

3) за характером стратегічної мети ( політика режиму монетарного таргетування , політика режиму валютного або курсового таргетування, політика режиму інфляційного таргетування , монетарна політика без помітного номінального якоря .

Таргетування – це встановлення грошових орієнтирів грошової системи, яких дотримується у своїй політиці ЦБ. Орієнтиром служить тверда цифра допустимого приросту показника чи вилка в межає якої мають утримуватись темпи його приросту.

Суть режиму монетарного таргетування полягає в тому, що ЦБ визначають цільовий темп зростання грош агрегатів і грош маси в обороті і оголошують його громадськості. Переваги: - високий рівень координації монетарної і макро-економічної політики країни; - можливість швидкого реагування з боку центрального банку на зміну таргету. Умови ефективного запровадження: - стабільність попиту на гроші, що передбачає наявність довгострокової фінансової стабільності системи; - наявність ефективного контролю за зміною грошової маси.

При політиці режиму валютного таргетування цільовим орієнтиром визначається обмінний курс. Даний режим передбачає підтримання стабільності обмінного курсу щодо певної резервної валюти або кошика валют. Для успішного досягнення цілей за допомогою таргетування обмінного курсу необхідний достатній обсяг валютних резервів та належність грош-кред політики. Недоліки: -грошова влада фактично позбавляється можливості керувати внутрішньою грошово-кредитною політикою;- для валютних спекулянтів відкриваються можливості атакувати національну валюту.

За режиму інфляційного таргетування цільовим орієнтиром виступає прогнозний рівень інфляції.(характерний для більш зрілих перехідних стадій). Переваги:- забезпечення чіткого і зрозумілого орієнтира для всього суспільства, яким легко можуть користуватися всі економічні агенти під час укладення контрактів;- збільшення прозорості монетарної політики, полегшення контролю над нею з боку громадськості, що сприяє посиленню відповідальності монетарної влади;- відкрите врахування ролі часових лагів монетарної політики у процесі використання її інструментів;

Грош-кред політика без помітного кредитного якоря передбачає відмову грошової влади від прийняття будь-яких зобов’язань із досягнення конкретних значень номінальних показників, зокрема: обмінного курсу, рівня інфляції, темпів зростання грош агрегатів. Недоліки: - відсутність прозорості в діях грошової влади, - поточна грош- кред політика стає значно залежною від переваг, навичок і політик поглядів осіб, які очолюють ЦБ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]