Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать

35. Економічна суть , мета функції та завдання банківського нагляду

Банківський нагляд розглядається у 2х аспектах – функціональному та організаційному.

У функціональному – як д-ть, що здійснюється уповноваженими державними органами, а в організаційному – безпосередньо як систему державних органів наділених повноваженнями щодо здійснення контролю а також взаємовідносинами між ними.

Функціональний аспект. Банківський нагляд – цілісна і неперервна система контролю за зд. банками їх діяльності відповідно до чинного законодавства, що передбачає моніторинг процесів на різних стадіях функціонування банків, своєчасне виявлення й реагування на порушення та негативні тенденції у діяльності окремих банків а також застосування до них певних коригувальних заходів і засобів примусового впливу з метою забезпечення надійності і фін стійкості як окремого банку, так і банк системи загалом.

Загалом, система банк нагляду спрямована на:- скорочення зовнішніх та внутрішніх ризиків - захист акціонерів і вкладників банку від нефахових управлінь та зловживань - на підтримку стабільності та фінансового ринку шляхом попередження системного ризику.

Метою банк нагляду є забезпечення надійності та стійкості окремих банків.

Роль банк нагляду зводиться не тільки до контролю чи накладання санкцій, а полягає в сприянні керівництву банку щодо визначення існуючих проблем та пошуку шляхів їх вирішення.

Організаційний аспект. Банк нагляд – це сукупність органів та структурних підрозділів діяльність яких спрямована на забезпечення надійності та стабільності банківської с-ми. До цих орг. нал Ген департамент банк нагляду, Деп контролю, методології та ліцензування вал операцій, Деп фін моніторингу, Департамент реєстрації, ліцензування та реорганізації банків.

Функції банк. нагляду:

загальні (вираж. внутрішній зміст банк нагляду). До них відносять: нормативно-правову, контрольно-спостережну, регулятивну

специфічні-механізм його проведення. Це: - забезпечення законності, - пруденційна, - аналітична, -консультативно-коригуюча, - превентивна, -обмежувально-обтяжувальна

Основні принципи еф. банк. нагляду розроблені базельським комітетом. Вони визначають критерії за якими можна оцінити ефективність банк. Нагляду, важаються універсальними базовими стандартами для здійснення виваженої та ефективної політики нагляду, а тому повинні застос. Наглядовими органами в своїй роботі.

НБУ під час зд. Нагляду співпрацює з іншими державними органам, які зд. Регулювання ринків фін послуг

НБУ співпрацює з відповідними огранами нагляду за фін установами іноз. Держав.

36. Форми, методи та принципи банківського нагляду.

Виділяють такі форми банк нагляду: 1)за інтенсивністю здійснення: -загальний, - інтенсивний, - нагляд високого ступеня. 2) За етапами здійснення: -вступний (державна реєстрація та ліцензування), -попередній(безвиїзний нагляд та аудит), -поточний (інспекційні перевірки) .3) За рівнем охоплення: -мікропруденційний, - макропруденційний.

Нагляд за банками здійсн 2ма методами: 1)безвиїзний нагляд, 2) виїзне інспектування. Безвиїзний нагляд це дистанційний моніторинг діяльності окремих банків і банківської системи в цілому, а також застосування наглядовими органами певних заходів з метою реагування на проблеми і недоліки, виявлені в діяльності банків. Безвиїзний нагляд грунтується на аналізі звітності, що подасться органам банківського нагляду на регулярній основі і дає їм можливість відстежувати фінансовий стан банків. Виїзне інспектування -інспекційні перевірки банків на місцях мають проводитися кваліфікованими спеціалістами банківського нагляду, які здатні оцінити ступінь ризиків, можливих у діяльності того чи іншого банку, і визначити якість управління цими ризиками. Порівняно з безвиїзним наглядом інспекційні перевірки надають наглядовим органам більше можливостей щодо виявлення реальної якості банківських активів, якості управління банком і взагалі реального фінансового стану банку. Проте цей метод нагляду є більш трудомістким, потребує більшої кількості персоналу.

Осн принципи ефективного б нагляду розроблені Базельським комітетом, визначають критерії за якими можна оцінити ефективність банк нагляду, вважаються універсальними базовими стандартами для здійсн виваженої та ефективної політики нагляду, а тому повинні застосовуватись наглядовими органами в своїй роботі. Базельський комітет сформував 25 основних принципів, які стосуються таких питань: 1) необхідні попередні умови ефективного банківського нагляду 2-5) ліцензування банківської діяльності та погодження змін у характері власності та характері участі банку в капіталі інших організацій 6-15) ризики банківської діяльності та пруденційні норми 16-20) методи поточного банківського нагляду 21) вимоги щодо надання банками інформації 22) можливості органів банківського нагляду щодо застосування заходів наглядового реагування 23-25) організація нагляду за банками, які займаються міжнародним бізнесом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]