Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsB_i_GKP.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2019
Размер:
411.65 Кб
Скачать
  1. Інституційна основа грошово-кредитної політики, вимоги до її ключових складових.

Інституційна основа створена та середовище в якому формуються і реалізуються методи та інструменти молі тарної політики. Чим це середовище сприятливіше тим ефективнішою буде дія останніх. Ключовими складовими інституційної основи є: банківська система, грошовий ринок. Банківська система повинна відповідати ряду вимог що до рівня розвитку її інфраструктури та якості функцій онування. Основними вимогами є: - дворівнева побудова банк.системи,- законодавче та фактичне забезпечення незалежності ЦБ від держ органів виконавчої та законодавчої влади,- законодавче закріплення за ЦБ статусу резервної структури банк.системи.- законодавче надання ЦБ статусу кредитора в останній інстанції для банків 2 рівня та статусу фінансового агента уряду,- широкий розвиток мережі банків 2рівня,- створення системи державного регулювання та нагляду за роботою банків 2рівня,- забезпечення високого рівня до банк.системи загалом через досягнення стабільності кожного окремого банку.

Вимоги, які ставить монетар політика перед грошовим ринком : досягненя високого рівня його структуризації за якого успішно функціонують усі складові грош. Ринку.- достатній рівень лібералізації всіх секторів грош. Ринку для забезпечення вільного переміщення грошей та вільного доступу на ринки економіч суб’єктів , формування реального співвідношення попиту і пропозицій ,- вільний доступ всіх комерційних банків на будь який сектор грош ринку наявність широких зовн-економіч зв’язків забезпечення конвертації національної валюти ,проведення реальної курсової політики .

  1. Цільова спрямованість грошово-кредитної політики.

Завдання які стоять перед грош кред політикою прийнято називати її цілями. Вони визначають внутрішній зміст макро економіч заходів ЦБ і мають ієрархічний характер їх поділяють на 3 групи : тактичні, проміжні, стратегічні.

Стратегічні цілі визначені як ключеві,вони випливають із основних завдань ЦБ визначених на довготривалу перспективу 5 - 10 років та співпадають з кінцевими цілями економіч політеки держави ( зростання виробництва ,зайнятості зменшення інфляції, збалансування платіжного балансу. Стратегічні цілі не вимірюються без посередньо як грошеві величини, а тому ЦБ може впливати на них тільки опосередковано через реалізацію проміжних і тактичних цілей.

Проміжні встановлюються на рік та представлені індикаторами грош кред ринку що задовольняють відстежити загальні макроекономічні тенденції Дані цілі сприяють досягненню стратегічних цілей і до них відносять: грошову масу, % ставки за довго чи коротко строк кредитами.

Тактичні цілі представлені грошовими величинами, якими управляє ЦБ з метою досягнення проміжних цілей. Вони мають короткострок оперативний характер й можуть бути досить диверсифікованими До них відносять: грошову базу, % за кредитами рефінансування, % за між банк кредитом, -грош-кред мультиплікатор.

Стосовно кожного з цих показників може ставитися одне з 3-ох завдань: зростання, стабілізація, зниження. Конкретний напрям їх руху визначається проміжною ціллю монетар політики та характером показника.

Потреба у визначенні тактичних цілей викликана: - відсутністю безпосереднього впливу засобів грош-кред політики на її стратегічні цілі, - можливісю існування зворотної реакції економіч процесів, яку не завжди вдається точно передбачити. Залежно від економіч змінних та пов’язаних з ними тактичних цілей визначають методи та інструменти монетар політики, вибір яких є проррогативою ЦБ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]