Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать
  1. Дії ремонтних органів при підготовці до маршу.

При організації технічного забезпечення маршу особлива увага надається:

 • створенню запасу ходу озброєння і техніки, в тому числі і зразків, які буксируються, до чергового номерного технічного обслуговування або чергового ремонту;

 • забезпеченню їх надійної роботи на марші та при виконанні бойових задач після його завершення;

 • підготовці водіїв до водіння машин у колонах та подоланню перешкод на маршрутах у конкретних умовах місцевості, пори року, доби та погоди.

В період підготовки до маршу озброєнню і техніці, як правило, проводиться чергове номерне технічне обслуговування та додаткові роботи. За браком часу в першу чергу виконуються роботи, що забезпечують надійне використання та високу рухомість, а також їх готовність до бойового застосування. Виконання решти робіт передбачається на привалах у ході маршу.

При виконанні додаткових робіт особлива увага звертається укомплектуванню зразків озброєння і техніки:

 • додатковими ємностями для пального та охолоджувальної рідини;

 • засобами підвищення прохідності та самовитягання;

 • приладами нічного бачення.

Завершення відновлення озброєння і техніки при підготовці до маршу здійснюється з таким розрахунком, щоб до його початку повернути до строю максимальну їх кількість. Необхідно також своєчасно підготовляти ремонтні підрозділи до виконання задач технічного забезпечення на марші. У всіх випадках у першу чергу завершується відновлення найбільш важливих зразків озброєння та техніки з найменшим обсягом робіт. У деяких випадках для завершення ремонту озброєння і техніки в районах підготовки підрозділів (частин) до маршу може бути залишена частина ремонтних сил та засобів. Вони повинні прибувати до своїх військ до виходу останніх із району відпочинку, призначеного після першого добового переходу або до часу розгортання їх для бою. Залишеному особовому складу вказується:

 • маршрут руху;

 • пункт, куди він повинен прибути;

 • час прибуття;

 • місце організації ЗППМ частини (з’єднання).

Озброєння та техніка, відновлення яких не може бути завершено своїми силами та засобами, передаються ремонтному органу старшого начальника.

При підготовці ремонтних органів до маршу із їх складу виділяються сили та засоби:

 • для відновлення озброєння і техніки на маршрутах руху колон;

 • для забезпечення подолання частинами і підрозділами водних перешкод та труднопрохідних ділянок маршруту;

 • для дій в загонах ліквідації наслідків застосування ворогом зброї масового ураження.

Засоби ремонту, евакуації та обслуговування підготовляються до роботи, а особовий склад – до виконання задач технічного забезпечення на марші.

Для відновлення озброєння і техніки на маршрутах руху в з’єднаннях, частинах і підрозділах створюються замикання похідних колон.

При підготовці до маршу на великі відстані до їх складу виділяється максимально можлива кількість сил та засобів. При організації маршу в передбаченні зустрічного бою – мінімально необхідна кількість.

До складу замикання похідної колони частини при здійсненні маршу на велику відстань може бути виділено:

 • 1-2 відділення взводу ремонту автомобільної техніки з майстернею МТО-АТ;

 • відділення ремонту гусеничних машин з майстернею ТРМ-А;

 • 1-2 спеціаліста-ремонтника із складу взводу ремонту озброєння з майстернею МРС-АР;

 • 1-2 танкових тягачі;

 • 1-2 автомобіля з запасом ВТМ;

 • 1-2 резервних автомобіля з засобами буксирування.

Варіант шикування замикання похідної колони механізованої частини відображено на мал.1.1.

МРС-АТ

МРМ

ТРМ

МРС-АР

350ЧТ

МТО-АТ

Малюнок 1.1. Склад замикання похідної колони при здійсненні маршу на велику відстань (варіант).

Для забезпечення подолання частинами та підрозділами водяних перешкод, труднопрохідних ділянок на маршрутах руху із складу ремонтної роти (ОРВБ) виділяються і підготовляються до роботи рятувально-евакуаційні групи (Рят. ЕГ) і евакуаційні команди (ЕК).

Сили та засоби, що виділяються для дій у складі загонів ліквідації наслідків застосування ворогом зброї масового ураження, підготовляються і утримуються в постійній готовності до висування для роботи на ділянках ураження.

Ремонтна рота частини (ОРВБ) без сил та засобів, що виділені до замикання похідних колон та інші органи технічного забезпечення, готуються до роботи по наданню допомоги підрозділам (частинам) у технічному обслуговуванні озброєння і техніки в районах зосередження.

При підготовці до маршу засобів ремонту, евакуації та обслуговування особлива увага звертається на:

 • доукомплектування їх табельним обладнанням та майном;

 • поповнення запасами необхідного для роботи військово-технічного майна;

 • оснащення засобами радіаційної та хімічної розвідки і проведення спеціальної обробки вийшовших із ладу зразків.

Рухомим ремонтним майстерням проводиться той же вид технічного обслуговування, що і всій автомобільній техніці частини. При цьому особливу увагу звертають на перевірку стану та кріплення кузовів майстерень до рами автомобіля. Перевіряють також справність інструменту та пристроїв, вантажопідйомного обладнання, електроустаткування. По мірі необхідності виконують кріпильні роботи.

На евакуаційних тягачах перевіряють гальма, справність засобів підвищення прохідності, стан зчеплення для буксирування.

Запаси військово-технічного майна (ВТМ) при підготовці до маршу поповнюються до встановлених норм і завантажуються на автотранспорт.

Вони повинні забезпечувати роботу ремонтних підрозділів протягом 2-3 діб. При розподілі майна необхідно враховувати умови експлуатації озброєння та техніки на марші і їх технічний стан. Тому в замиканні похідних колон повинні бути ті деталі, вузли та агрегати, які частіше виходять із ладу при здійсненні маршу на даній місцевості.

При підготовці до маршу особового складу основна увага звертається на удосконалення його навичок у водінні та обслуговуванні озброєння і техніки, а також вивченню порядку та правил виконання відновлювальних робіт.

На заняттях з водіями вивчають правила руху машин у колоні на різних режимах світломаскування та удосконалюють навички:

 • з визначення дистанції за допомогою індикатора відстаней;

 • з підготовки машин до евакуації;

 • з виконання робіт по укриттю та маскуванню автомобілів;

 • з подолання інженерних споруд та заражених ділянок місцевості.

Заняття з ремонтниками-фахівцями проводять з метою виробітку в них навичок:

 • швидкого виявлення та усунення несправностей, які найбільш частіше виникають;

 • витягання застрявших машин;

 • підготовки несправних машин до евакуації та транспортуванню різними способами.

За браком часу на підготовку до маршу з особовим складом проводяться інструктажі, на яких командир підрозділу вказує:

 • короткі відомості про ворога;

 • задачу своєї частини;

 • час та райони розгортання ЗППМ частини (з’єднання), місця привалів;

 • характеристику маршруту;

 • задачі водіям;

 • сигнали управління, оповіщення та порядок дій по ним;

 • порядок управління колоною;

 • склад замикання та його задачі;

 • місце свого підрозділу в похідній колоні частини (з’єднання);

 • своє місце і заступника.

При постановці задач водіям вказується:

 • швидкість руху;

 • дистанції між машинами;

 • порядок подолання труднопрохідних ділянок маршруту;

 • додержання дисципліни маршу.

У ході здійснення маршу саме велике навантаження приходиться на долю водіїв. За час добового переходу їм приходиться знаходитися за кермом 10-12 годин, при цьому більшу частину часу рухатися при режимах світломаскування. Тому перед маршем необхідно надавати водіям достатнього часу для відпочинку.

Планування дій ремонтних підрозділів на марші проводиться в тій же послідовності, що і при обороні або наступі, але має ряд особливостей. Одержавши задачу на здійснення маршу в складі колони частини, командир підрозділу при її з’ясуванні додатково вивчає по карті:

 • маршрут руху, умови здійснення маршу;

 • до яких дій бути готовим у ході та по закінченню маршу;

 • місце привалів, денного (нічного) відпочинку.

При оцінці обстановки командир ремонтного підрозділу, окрім звичайних елементів:

 • визначає порядок шикування колон та підготовки підрозділу до маршу;

 • намічає склад сил та засобів для організації технічного забезпечення маршу.

У ході оцінки обстановки при здійсненні маршу самостійною колоною командир ремонтного підрозділу виконує розрахунок маршу. При цьому він визначає:

 • час, середню швидкість руху на увесь марш та швидкості руху по ділянкам маршруту;

 • час проходження вихідного пункту, пунктів регулювання та прибуття в намічений район;

 • час, місце та тривалість привалів;

 • час, місце заправки техніки пальним і видачі їжі особовому складу.

Початковими даними для складання розрахунку маршу становлять:

 • протяжність маршруту руху (від вихідного рубежу (пункту) до нового району зосередження);

 • середня швидкість руху похідної колони;

 • тривалість привалів у ході руху.

В наказі на марш командир ремонтного підрозділу вказує:

 • відомості про ворога;

 • задачу свого підрозділу;

 • порядок здійснення маршу (маршрут руху, новий район зосередження (відпочинку) та час прибуття до нього, шикування похідної колони, дистанції між машинами, швидкість руху);

 • після слів “НАКАЗУЮ” – задачі підрозділу і особовому складу, що виділений до складу замикання та інших елементів технічного забезпечення маршу;

 • які підрозділи рухаються попереду та позаду колони ремонтного підрозділу і способи підтримування зв’язку з ними;

 • порядок дозаправки автомобілів та отримання їжі особовим складом;

 • час готовності до маршу;

 • організацію спостерігання за сигналами командирів, наземним та повітряним ворогом;

 • сигнали управління та оповіщення і порядок дій по ним;

 • своє місце і заступника.

При постановці задач особовому складу замикання похідної колони командир ремонтного підрозділу вказує:

 • маршрут руху та його протяжність;

 • термін та райони організації привалів;

 • порядок шикування колони замикання та його задачі;

 • стан доріг на маршруті, труднопрохідні ділянки місцевості.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.