Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать

3. Застосування військових ремонтних органів у наступі.

3.1. Основні положення з організації наступу.

Наступ – вид бою, який проводиться з метою розгрому (знищення) ворога і оволодіння важливими районами (рубежами, об’єктами) місцевості. У залежності від обстановки та поставлених задач наступ може вестися на ворога, який обороняється, наступає або відходить.

Наступ на ворога, який обороняється, може здійснюватися із положення безпосереднього зіткнення з ним або з ходу.

На організацію робіт по технічному забезпеченню в наступі великий вплив будуть робити різні фактори, серед яких можна виділити такі, як: спосіб переходу до атаки, глибина бойової задачі, темп наступу, можливості ворога по ураженню озброєння та техніки наших військ, характер місцевості, обстановка по технічному забезпеченню до початку бою, наявність часу на підготовку військ до бою та деякі інші.

При підготовці до наступу частини і підрозділи звичайно доукомплектовуються озброєнням і технікою згідно їх штатної та табельної потреби і наявності особового складу.

При підготовці до наступу озброєнню і техніці, як правило, проводиться чергове номерне технічне обслуговування ТО-1 або ТО-2 в повному обсязі. Окрім того, виконуються роботи, що забезпечують застосування озброєння і техніки в конкретних умовах місцевості, пори року і погоди, а також роботи по створенню необхідного запасу ресурсу.

Якщо підготовка озброєння і техніки в повному обсязі проводилася раніше і витрати їх ресурсу до часу одержання частиною бойової задачі були незначні, тоді при підготовці до наступу озброєнню і техніці звичайно проводиться щоденне технічне обслуговування.

Завершення відновлення пошкоджених зразків озброєння і техніки в період підготовки до наступу організується і здійснюється з таким розрахунком, щоб ввести в стрій максимальну їх кількість. При висуванні із глибини в назначений район відновлення озброєння і техніки здійснюється замиканнями похідних колон підрозділів і частин.

При підготовці наступу із безпосереднього зіткнення з ворогом після перегрупування військ завершення відновлення озброєння і техніки в попередніх районах здійснюється силами та засобами РЕГ (Рем. Г), що створені для роботи в ході оборонного бою, а також частиною сил та засобів ремонтних підрозділів частин і ОРВБ. При цьому тривалість роботи РЕГ (Рем. Г) підрозділів визначається необхідністю їх переміщення до нових районів разом із своїми батальйонами; сил і засобів ремонтних рот частин і ОРВБ, що залишені для завершення відновлюваних робіт, - до часу готовності наступу.

Завершення відновлення озброєння і техніки безпосередньо в районах підготовки до наступу здійснюється основними силами і засобами ремонтних органів частин і з’єднання.

Невідновлені зразки озброєння і техніки силами та засобами частин (з’єднання) передаються ремонтному органу старшого начальника установленим порядком.

3.2. Підготовка військових ремонтних органів до дій в наступі.

Підготовка підрозділів технічного забезпечення до дій в наступі проводиться з метою повного використання їх можливостей по відновленню озброєння і техніки.

При підготовці до наступу в підрозділах технічного забезпечення створюються:

 • ПТС батальйонів;

 • РЕГ (Рем. Г) батальйонів, частин і з’єднання;

 • ГТР частин і з’єднання;

 • замикання похідних колон;

 • РтЕГ частин і з’єднання;

 • ЕК частин і з’єднання.

РтЕГ і ЕК створюються на випадок подолання військами водних перешкод і важко прохідних ділянок місцевості.

Ремонтні підрозділи частин і ОРВБ без засобів, що виділені в замикання похідних колон, групи технічної розвідки, РЕГ і інші органи готуються до переміщення та розгортання для роботи на ЗППМ, що організовуються в ході бою.

При підготовці окремого ремонтно-відновлювального батальйону з’єднання до роботи, він звичайно розподіляється на дві автономні частини, які здатні самостійно відновлювати озброєння, бронетанкове озброєння і техніку, автомобільну техніку, засоби зв’язку, інженерного озброєння та хімічного захисту. При цьому ремонтна рота озброєння включається в одну із частин батальйону, а для другої частини батальйону від ремонтної роти озброєння виділяється частина сил та засобів. Перша частина батальйону звичайно призначена для роботи на ЗППМ №1, а друга – на ЗППМ №2, які організовуються в ході наступального бою.

При підготовці до наступу із положення безпосереднього зіткнення з ворогом ремонтні підрозділи частин першого ешелону розміщуються, як правило, в тиловому районі.

При знаходженні військ у вичікувальному районі для підготовки до наступу з ходу ремонтні підрозділи розгортаються частково або повністю. У всяких випадках у ремонтних підрозділах проводиться підготовка до майбутнього наступального бою.

Своєчасний та якісний ремонт і технічне обслуговування озброєння і техніки забезпечується:

 • повним укомплектуванням ремонтного органу необхідними спеціалістами;

 • постійним підвищенням кваліфікації особового складу:

 • безперебійним, заздалегідним та повним забезпеченням ремонтного органу обладнанням, ЗІП, матеріалами та технічною документацією;

 • чітким плануванням ремонту та технічного обслуговування озброєння і техніки;

 • постійним та дійовим контролем за організацією та якістю проведення ремонту і технічного обслуговування озброєння і техніки.

Виходячи із вищевикладеного, необхідно зробити висновок, що перед початком бойових дій для своєчасного та якісного відновлення озброєння і техніки в бою, необхідно проводити старанну підготовку військових ремонтних органів.

Підготовка ремонтних підрозділів до дій в наступальному бою організується на підставі вказівок командира частини (з’єднання) з технічного забезпечення і полягає у:

 • завершенні відновлення озброєння і техніки, що вийшли з ладу на марші або в попередньому бою;

 • наданні допомоги підрозділам (частинам) у підготовці озброєння і техніки до використання в бою;

 • підготовці ремонтних органів до дій в наступі;

 • поповненні військово-технічним майном;

 • підвищенні рівня спеціальної підготовки особового складу ремонтних підрозділів;

 • плануванні дій ремонтного підрозділу в наступі.

Коротко розглянемо зміст цих задач.

Відновлення зразків озброєння і техніки.

При здійсненні маршу частиною із вичікувального (вихідного) району до району організації наступу можуть виходити із ладу зразки озброєння і техніки. Їх відновлювання на марші буде здійснюватися замиканнями похідних колон. Невідновлені зразки озброєння і техніки буксируються замиканнями похідних колон до району розташування основних ремонтних сил і засобів.

В період підготовки до наступу в частинах можуть бути несправні зразки озброєння і техніки, що вийшли із ладу на марші або в попередньому бою, які підлягають негайному відновленню силами частини. До ремонту пошкоджених зразків залучається особовий склад та обладнання, що не приймає участі в технічному обслуговуванні. Термін закінчення робіт визначається часом готовності частини до наступу.

Ремонтні засоби частини відновлюють, як правило, ті зразки озброєння і техніки, що потребують поточного ремонту. В першу чергу ремонтують ті зразки озброєння і техніки, що безпосередньо приймають участь в бойових діях, а також, що потребують для свого відновлення менших трудовитрат. Все, що не відновлено силами частини, передається до ремонтного органу старшого начальника. Гусенична техніка звичайно здається у розташуванні частини, а колісні машини і озброєння евакуйовуються транспортом частини до ремонтного органу старшого начальника.

Надання допомоги підрозділам (частинам) у підготовці озброєння і техніки.

З метою підготовки озброєння і техніки до їх застосування в наступі, як правило, їм проводиться чергове номерне технічне обслуговування. Це викликано тим, що озброєння і техніка внаслідок проведення підготовчих робіт, повинні надійно працювати на всю глибину наступального бою.

Якщо за умовами обстановки не надається можливості виконати всі операції установленого виду обслуговування, тоді повинні бути виконані ті роботи, від яких залежить надійність та боєздатність озброєння і техніки в ході бою. Перелік цих робіт визначається заступником командира батальйону з озброєння у відповідності з технічним станом кожного зразку озброєння і техніки та відведеним часом. Черговість обслуговування озброєння і техніки та порядок його проведення в підрозділах визначають їх командири.

Для якісної підготовки озброєння і техніки, усунення несправностей і ремонту, для допомоги екіпажам (обслугам) і водіям виділяються необхідні сили та засоби із ремонтного органу частини і з’єднання. В першу чергу надається допомога в підготовці озброєння і техніки ракетним, зенітно-ракетним, артилерійським, протитанковим, розвідувальним частинам та підрозділам, а також частинам і підрозділам, що діють в першому ешелоні.

Після заняття артилерійськими підрозділами бойового порядку, сили та засоби, що входили до складу замикань, будуть надавати їм допомогу в проведенні технічного обслуговування озброєння. На вогневих позиціях будуть відновлюватися зразки озброєння, що вийшли із ладу в ході маршу. Час роботи цих сил та засобів замикань на вогневих позиціях буде таким, щоб вони зуміли повернутися до своїх основних сил ремонтного органу до установленого часу.

Підготовка ремонтних засобів до дій в наступі.

Підготовка рухомих майстерень і їх обладнання, тягачів, автомобілів і іншої техніки до використання в наступі проводиться в обсязі, що передбачено для всієї техніки частини. При цьому перевіряється працездатність обладнання майстерень і техніки та їх справність, рухомі засоби ремонту та технічного обслуговування укомплектовуються обладнанням, пристроями, інструментом, ЗІП та матеріалами. Автомобілі заправляються паливо-мастильними матеріалами. Ремонтні підрозділи укомплектовуються засобами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного контролю, дегазації та дезактивації, індивідуального захисту особового складу.

Окрім того, ремонтні підрозділи забезпечуються боєприпасами, продовольством та іншими матеріальними засобами.

Порядок поновлення ремонтних підрозділів обладнанням, ЗІП та матеріалами при підготовці до наступу такий же, як і при підготовці до оборони.

Підвищення рівня спеціальної підготовки особового складу ремонтних підрозділів.

При підготовці спеціалістів-ремонтників до дій в наступальному бою необхідно основну увагу приділяти:

 • навчанню їх правилам виконання ремонтних робіт в умовах бойового впливу ворога;

 • тренуванню у швидкому усуванню характерних пошкоджень зразків озброєння і техніки;

 • тренуванню у швидкому розгортанні та згортанні рухомих засобів ремонту;

 • роботі ремонтників у складі РЕГ і Рем. Г в нічних умовах.

З водіями машин проводиться практичні заняття:

 • по укриттю та маскуванню автомобілів;

 • по подоланню труднопрохідних та заражених ділянок місцевості, інженерних споруд та інших перешкод, які можуть зустрічатися у смузі наступу;

 • по водінню машин на пересічній місцевості без світла і на режимах маскувального затемнення;

 • по орієнтуванню на місцевості і евакуації озброєння і техніки в нічних умовах.

З усім особовим складом ремонтного підрозділу вивчаються сигнали управління, оповіщення та порядок дій по них.

Порядок і методика проведення підготовки спеціалістів-ремонтників і водіїв при підготовці до наступу аналогічні, як і при підготовці до оборони, що викладено у пункті 2.4.5.

Планування дій ремонтного підрозділу в наступі.

Планування дій ремонтного підрозділу в наступі здійснює його командир після отримання задачі від старшого начальника.

З’ясувавши задачу та оцінивши обстановку, командир ремонтного підрозділу приймає рішення на підготовку підрозділу до дій в наступі. У своєму рішенні командир підрозділу визначає:

 • головні задачі та заходи, на виконання яких зосереджуються основні зусилля особового складу ремонтного підрозділу;

 • у яких районах, якою частиною сил та засобів та в якій послідовності організувати відновлення і технічне обслуговування озброєння і техніки;

 • порядок забезпечення ремонтного підрозділу матеріальними засобами;

 • заходи щодо організації захисту, охорони та оборони ремонтного підрозділу.

При організації технічного обслуговування та відновлення озброєння і техніки командир ремонтного підрозділу вказує:

 • склад замикання похідної колони та його задачі;

 • склад, місце проходження та район розміщення РЕГ частини (з’єднання) з початком атаки;;

 • порядок висування та район розміщення свого підрозділу з початком атаки;

 • райони організації ЗППМ та тривалість роботи в них;

 • порядок передачі озброєння і техніки, що не відновлені своїми силами та засобами в ході бою, ремонтному органу старшого начальника;

 • сили та засоби, що виділяються для надання допомоги підрозділам (частинам) у проведенні технічного обслуговування і ремонту озброєння та техніки, тривалість і послідовність робіт.

При організації евакуації озброєння і техніки командир ремонтного органу вказує:

 • задачі замиканням похідних колон і РЕГ частини (з’єднання);

 • місце проходження тягачів свого підрозділу при висуванні до районів їх розміщення з початком атаки і їх задачі;

 • шляхи евакуації;

 • порядок евакуації зібраного на полі бою і не відновленого своїми силами і засобами озброєння, стріляних гільз та укупорки.

В установлений час командир ремонтного підрозділу доповідає своє рішення старшому начальнику, який при необхідності, уточнює його та затверджує.

Потім командир ремонтного підрозділу доводить своє рішення до підлеглих у формі бойового наказу.

Порядок роботи командира ремонтного підрозділу при плануванні дій в наступі аналогічний порядку дій, як і в обороні, що викладено в пункті 2.4.6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.