Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать
   1. Передача озброєння і техніки, що не охоплені відновлювальними роботами в частині.

Все озброєння і техніки, що не охоплені ремонтними роботами до початку бою силами ремонтних органів частини (з’єднання), передаються ремонтному органу старшого начальника.

Ця передача може здійснюватися:

 • у місцях виходу зразків озброєння і техніки із ладу або в найближчих укриттях;

 • на шляхах евакуації і на ЗППМ частин (з’єднання);

 • у інших місцях, що призначені старшим начальником.

Здача озброєння і техніки проводиться у відповідності з розпорядженням начальників відповідних служб або за виписаними ними нарядами. При здачі озброєння і техніки за нарядами на кожен зразок, що враховується за номером, обов’язково подається акт технічного стану (форма №12). Акт складається комісією і затверджується командиром частини.

У решті випадках акти технічного стану складаються представниками частини, що здає і ремонтного органу, що приймає. При передачі декількох зразків, які знаходяться на ЗППМ чи в інших місцях зосередження, може бути складений зведений акт у довільній формі. В акті повинні бути перелічені марки, індекси та номери передаваємих зразків з вказівкою їх стану. Акти технічного стану зразків, що здаються без нарядів, і зведені акти командирами здаючих частин можуть не затверджуватися.

При відсутності представників частин, які передають озброєння і техніку, ці акти можуть складатися в односторонньому порядку представниками приймаючого ремонтного органу. Останні повинні вислати оформлені екземпляри актів до частини, якій належать здані зразки озброєння і техніки.

При переміщенні ремонтних підрозділів не відремонтовані зразки озброєння і техніки, що залишилися, охороняються силами обслуги (екіпажів) до передачі їх ремонтним або евакуаційним органам старшого начальника.

Дозволяється не передавати ті зразки, які можуть бути відновлені силами частини в короткі строки і здатні переміщуватися своїм ходом або транспортуватися.

   1. Підготовка сил та засобів ремонтних підрозділів.

Своєчасний та якісний ремонт і технічне обслуговування озброєння і техніки частини забезпечується:

 • повним укомплектуванням ремонтного підрозділу ремонтними засобами та особовим складом;

 • заздалегідним і повним забезпеченням ремонтного підрозділу обладнанням, ЗІП, матеріалами і технічною документацією;

 • постійним підвищенням кваліфікації особового складу;

 • постійним підтриманням справності ремонтних майстерень та обладнання;

 • чітким плануванням ремонту та технічного обслуговування озброєння і техніки;

 • постійним та діючим контролем за організацією та якістю ремонту і технічного обслуговування озброєння та техніки.

а). Підготовка техніки і обладнання ремонтних підрозділів.

При підготовці до оборони ремонтним майстерням і обладнанню ремонтних підрозділів проводиться технічне обслуговування у обсязі, що передбачено для всієї техніки частини. При цьому перевіряється:

 • працездатність обладнання і автомашин;

 • укомплектованість майстерень інструментом та засобами підвищення прохідності машин;

 • справність пристроїв.

Ремонтні підрозділи укомплектовуються особовим складом і засобами:

 • радіаційної та хімічної розвідки;

 • дозиметричного контролю;

 • індивідуального захисту особового складу;

 • дегазації і дезактивації озброєння і техніки.

б). Забезпечення ремонтних підрозділів обладнанням, ЗІП і матеріалами.

Своєчасне та повне забезпечення ремонтних підрозділів обладнанням, ЗІП і експлуатаційними матеріалами є однією із важливих умов успішного рішення ними, поставлених задач. Технічне оснащення, кількість та номенклатура обладнання, ЗІП і матеріалів визначають якість і успіх ремонту та технічного обслуговування озброєння і техніки, що виконуються у військових ремонтних органах.

При організації отримання матеріальних засобів, яких не вистачає, необхідно насамперед встановити їх фактичну наявність та визначити потребу на бій з урахуванням витрат у підготовчий період.

Забезпечення ремонтних органів обладнанням для ремонту і технічного обслуговування озброєння і техніки проводиться у відповідності з “Нормами утримування обладнання, приладів, інструменту, інвентарю та пристроїв у військових ремонтних органах РАО, військових складів боєприпасів, армійських і фронтових складів озброєння та боєприпасів”.

Витребування передбаченого нормами обладнання для доукомплектування ремонтного органу, а також для заміни обладнання, яке списано установленим порядком, виконується за заявами, які складаються командирами ремонтних підрозділів. Ці заяви подаються ними начальникам відповідних служб частини (з’єднання). При цьому спеціальний інструмент та пристрої, на які в керівництвах з ремонту є ескізи (малюнки, креслення), можуть виготовлятися по мірі необхідності самим ремонтним органом. На спеціальний інструмент та пристрої для ремонту озброєння, які підлягають виготовленню підрозділом спеціальних робіт ремонтного органу, командир ремонтного взводу (роти) озброєння встановленим порядком складає заяву, в якій вказує найменування виготовляємого інструменту та термін його виготовлення. До заяви додається ескіз (малюнок, креслення) чи зразок інструменту, що підлягає виготовленню.

Потреба в ЗІП та матеріалах для відновлення озброєння і техніки визначається, виходячи із:

 • наявної кількості зразків, що потребують ремонту та плануємої кількості зразків виходу із ладу в бойових умовах (вірогідний вихід);

 • виробничих можливостей сил та засобів ремонтних підрозділів;

 • норм витрат агрегатів, вузлів, запасних частин та матеріалів на поточний ремонт.

Орієнтовний розрахунок виходу озброєння із ладу та розподіл його по видам ремонту наведений в таблиці 1.

Таблиця 1.

Можливий вихід озброєння із ладу в %.

Вид озброєння

Вірогідний вихід озброєння із ладу до його наявності до початку бою

Розподіл по видам виходу озброєння із ладу

Поточний ремонт

Середній ремонт

Капітальний ремонт

Безповоротні втрати

НА і МІН

6

40

30

15

15

ПТА

15

40

30

15

15

ЗА

10

35

18

12

35

ТО

10

30

20

20

30

СЗ

10

30

20

20

30

Отримання матеріальних засобів із складів військової частини (з’єднання) здійснюється за накладними (ф.2), які виписуються у відповідних службах частини (з’єднання).

Укомплектованість рухомих майстерень визначається по карткам некомплектності, які ведуться в ремонтних взводах на кожну машину та причіп і зберігаються сумісно з їх формулярами (паспортами).

Обладнання, ЗІП та матеріали в воєнний час враховуються по ступені придатності (придатне, потребуюче ремонту, непридатне). Ступінь придатності визначається керівними документами.

Придатне обладнання, запасні частини і матеріали дозволяється використовувати тільки за прямим призначенням. Вони списуються по донесенню командира ремонтного підрозділу, складеному на підставі записів у книгу обліку ремонту озброєння і техніки (ф.36). Записи в книгу ремонту про замінені агрегати, вузли, а також про витрачені при ремонті матеріали і ЗІП, підтверджуються запасами осіб, що приймали відремонтоване озброєння.

Непридатне обладнання і ЗІП списується з обліку за актами технічного стану (ф.12), розбирається і здається в металолом.

При підготовці до ведення бойових дій ремонтні підрозділи укомплектовуються засобами:

 • радіаційної і хімічної розвідки;

 • дозиметричного контролю;

 • індивідуального захисту особового складу;

 • дегазації та дезактивації озброєння і техніки.

Крім того, вони забезпечуються продовольством, боєприпасами та технічною документацією, яка в воєнний час зберігається і перевозиться в кузовах спеціальних автомобілів (майстерень) ремонтних підрозділів.

Для забезпечення можливості роботи особового складу ремонтного підрозділу з трофейною зброєю, ремонтні підрозділи централізовано забезпечуються технічною літературою по іноземним зразкам озброєння.

Підвищення рівня спеціальної підготовки особового складу ремонтних підрозділів.

Якість ремонту і технічного обслуговування озброєння і техніки в бойових умовах, їх проведення в короткі строки і в повному обсязі, в немалій ступені залежать і від рівня професійної підготовки фахівців-ремонтників. З метою удосконалення теоретичних знань по побудові зразків ракетно-артилерійського озброєння, виробітку в військовослужбовців твердих практичних навичок з організації правильної експлуатації, дефектації, ремонту та технічного обслуговування штатних зразків озброєння і техніки частини, в ремонтних підрозділах планується і здійснюється технічна та спеціальна підготовка особового складу.

При організації цих видів підготовки фахівців необхідно враховувати їх кваліфікацію і досвід роботи, а також наявність часу до початку бою. Технічна і спеціальна підготовка особового складу ремонтних підрозділів передбачає:

 • вивчення побудови зразків озброєння і техніки, порядку виконання робіт по визначенню їх технічного стану – дефектації;

 • навчання технології проведення ремонту та технічного обслуговування, правилам безаварійної експлуатації;

 • удосконалення практичних навичок у проведенні евакуаційних та ремонтних робіт;

 • освоєння та приведення в готовність до використання трофейних зразків озброєння і техніки.

Основною метою технічної та спеціальної підготовки є удосконалення знань особового складу ремонтних підрозділів з питань конструкції зразків озброєння і техніки та правил їх експлуатації, прищеплення твердих навичок у виявленні та усуненні відказів і несправностей. Навчання організуються за фахом і проводяться безпосередньо на зразках озброєння і на обладнанні рухомих майстерень.

Технічна та спеціальна підготовка проводиться при організації бойових дій, а також при знаходженні частини в другому ешелоні, на формуванні чи переформуванні. Заняття в ремонтних підрозділах організують начальники відповідних служб, а проводять командири підрозділів. Заняття можуть проводитися в різних формах. Так при підготовці до бою з особовим складом у залежності від умов обстановки та наявності часу організуються інструктажі, показані і практичні заняття.

Інструктажі проводяться у всіх випадках, незалежно від рівня підготовки особового складу. При цьому доводиться до особового складу:

 • обсяг та порядок роботи при підготовці озброєння і техніки до бою (маршу);

 • особливості використання, порядок обслуговування та відновлення озброєння і техніки в ході виконання бойової задачі;

 • напрям переміщення, місця та час розгортання РЕГ (Рем.Г) частини (з’єднання), артилерійських складів і складів ВТМ, плануємі місця розгортання ЗППМ;

 • частоти та позивні радіостанції радіомережі технічного забезпечення.

Показні та практичні заняття проводяться при наявності достатнього часу. Тематика та зміст показних занять визначається для кожної категорії особового складу в залежності від його фаху, практичного та бойового досвіду. При цьому з особовим складом, за яким закріплені зразки озброєння і техніки, вивчаються:

 • особливості їх використання в конкретних умовах бойової обстановки, місцевості, пори року і погоди;

 • способи подолання водяних перешкод, інженерних загороджень, зон зараження, районів зруйнування, пожеж та інших важко прохідних перешкод;

 • обсяг та порядок виконання робіт з технічного обслуговування і відновлення ресурсу, а також додаткових робіт при підготовці до бою (маршу) і в ході виконання бойових задач.

При відсутності в особового складу достатнього досвіду та при наявності часу, з ним, окрім того, вивчаються:

 • особливості побудови та використання зразків озброєння і техніки;

 • обсяг та порядок їх технічного обслуговування;

 • правила водіння автомашин.

З особовим складом ремонтних підрозділів, крім того, в ході показних і практичних занять вивчаються:

 • особливості ведення технічної розвідки;

 • здійснення евакуації і ремонту озброєння і техніки в ході бою (маршу);

 • особливості роботи в складі РЕГ та Рем.Г в нічних умовах;

 • правила використання рухомих засобів обслуговування, евакуації та ремонту;

 • питання захисту, охорони та самооборони.

На заняттях проводяться тренування по розгортанню рухомих майстерень, виконанню окремих робіт та нормативів. З особовим складом, який не має достатньої підготовки, крім того, вивчається побудова рухомих майстерень та правила використання їх обладнанням.

При підготовці до виконання задач в бойових умовах з особовим складом ремонтних підрозділів будуть вивчаться заходи безпеки при виконанні робіт по евакуації та відновленню озброєння і техніки.

З командирами взводів та рот проводяться заняття з питань організації та здійснення ремонту і технічного обслуговування озброєння і техніки в умовах виконання ними майбутніх задач у бою.

Для занять необхідно використовувати любий вільний від роботи час. Основними методами навчання особового складу доцільно вибирати розповідь з показом на агрегатах, вузлах, механізмах, схемах. Заняття проводяться таким чином, щоб розвивати у навчаємих самостійність у виборі форм і методів ремонту, навичок роботи з ремонтною документацією. До практичних робіт допускається особовий склад тільки після вивчення конструкції озброєння, вимог заходів безпеки та технології ремонту. При укомплектуванні частини новими зразками озброєння і техніки, організуються заняття по освоєнню їх, усім особовим складом. З усіма військовослужбовцями вивчаються сигнали управління, оповіщення та порядок дій по них.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.