Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать

4. Бойові, плануючі та обліково-звітні документи

ремонтних підрозділів.

При підготовці до бою (маршу) і в ході його ведення командири ремонтних підрозділів планують дії своїх підрозділів, розробляють бойові і плануючі документи, ведуть облікові документи, а також подають звіт (донесення) старшим начальникам.

4.1. Бойові документи.

Командир ремонтного підрозділу в ході бойових дій розробляє і веде такі бойові документи:

 • робочу карту;

 • журнал радіаційного та хімічного спостереження;

 • журнал обліку доз радіоактивного опромінювання;

 • індивідуальні картки обліку доз радіоактивного опромінювання;

 • позачергові донесення.

Окрім того, командир ремонтного підрозділу віддає підлеглим бойові розпорядження. Він також подає донесення старшому начальнику по всім питанням технічного забезпечення, що потребують його рішення.

Робоча карта – це один із основних документів, з допомогою якого командири ремонтних підрозділів організують і здійснюють управління ними у бою. З її допомогою командир:

 • з’ясовує одержану бойову задачу;

 • вивчає та оцінює обстановку;

 • приймає рішення;

 • ставить бойові задачі підлеглим;

 • доповідає обстановку старшому начальнику;

 • орієнтується на місцевості при здійсненні маршу та переміщеннях до районів розташування.

Робоча карта.

Командир ремонтного підрозділу особисто відпрацьовує робочу карту, як правило, масштабу 1:50000 або 1:100000. На робочу карту умовними та скороченими позначеннями з необхідними пояснювальними надписами наноситься:

 • передній край, необхідні дані про ворога і своїх військах;

 • задачі частини (з’єднання), розмежувальні лінії, маршрути руху;

 • пункти управління;

 • місця та час організації ЗППМ, шляхи переміщення свого підрозділу, а також частин і підрозділів технічного забезпечення старшого начальника;

 • місця та час проведення технічного обслуговування озброєння і техніки та його вид;

 • місця знаходження озброєння і техніки, що вийшли із ладу, підлягають ремонту, евакуації або списанню, з вказівкою марок (систем), часу та причин виходу із ладу і обсягу ремонту;

 • шляхи евакуації пошкоджених зразків озброєння та техніки своєї частини (з’єднання) і старшого начальника;

 • місця розгортання складів технічного забезпечення, медичного пункту, тилового пункту управління частини (з’єднання);

 • дані про радіаційну, хімічну та бактеріологічну обстановку, завалах, зруйнуваннях та затопленнях.

При необхідності на робочу карту наносяться таблиці:

 • виходу із ладу озброєння і техніки;

 • позитивних посадових осіб;

 • сигналів оповіщення.

Робоча карта повинна мати відповідне оформлення: службовий заголовок, вказівки про час початку і закінчення ведення карти, підпис посадової особи. Умовні та скорочені позначення, пояснювальні надписи та кольори, якими вони наносяться, повинні відповідати вимогам бойового Статуту Сухопутних військ.

Журнал радіаційного та хімічного спостереження – призначений для ведення обліку наслідків радіаційної та хімічної розвідки. Облік ведеться старшим хімічного спостережувального поста (хіміком-спостерігачем) ремонтного підрозділу. Записи в журналі (форма-додаток №1) виконуються після кожного контролю за зміною радіаційної та хімічної обстановки.

Журнал обліку доз радіоактивного опромінювання (форма-додаток №2) і індивідуальна картка обліку доз радіоактивного опромінювання (форма-додаток №3) призначені для ведення обліку опромінювання особового складу підрозділу і визначення ступені його боєздатності.

Облік доз опромінювання ведеться командирами підрозділів. Значення доз записується зростаючим підсумком за кожний день з урахуванням зниження їх біологічної ефективності. Ступінь боєздатності записується умовними позначками: б (боєздатний), об – 1 ст, об – 2 ст, об – 3 ст (обмежено боєздатний відповідно 1,2,3 ступені).

Індивідуальна картка обліку доз радіоактивного опромінювання зберігається в посвідченні особи військовослужбовця.

Позачергове донесення (форма-додаток №4) подається старшому начальнику при масовому виході із ладу особового складу, озброєння і техніки. Ним командир ремонтного підрозділу доносить про витрати, дози опромінення, що одержав особовий склад, а також про озброєння і техніку, що вийшли з ладу, і приймаємі заходи. Така інформація, як правило, доповідається негайно.

Бойові розпорядження віддаються командирами ремонтних підрозділів усно, звичайно з використанням формалізованих документів. Бойові розпорядження, як правило, включають короткі відомості про ворога і діях своєї частини (з’єднання), а також конкретні вказівки по питанням:

 • організації ремонту і технічного обслуговування озброєння і техніки, підготовки особового складу;

 • передачі не відремонтованих зразків озброєння і техніки ремонтним засобам старшого начальника;

 • доукомплектування ремонтних підрозділів матеріальними засобами;

 • проведення рекогносцировку районів розташування ремонтних підрозділів та шляхів евакуації;

 • організація захисту, охорони та оборони;

 • здійснення переміщення в нові райони та по іншим питанням технічного забезпечення.

Командир ремонтного підрозділу доповідає усно або подає письмове донесення вільної або встановленої форми по всім питанням технічного забезпечення. До донесень можуть додаватися схеми району розташування, організації охорони і оборони та інші графічні документи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.