Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать

Побудова сітьового графіку методом граф. Побудова та аналіз графу розгортання пм-2-70.

Все вищесказане дозволяє нам приступити безпосередньо до формування графу розгортання майстерні ПМ-2-70.

При побудові графу найважливіший етап правильного визначення “подій” в нашому випадку, це роботи, які необхідно завершити до повного розгортання майстерні.

Важливо, щоб не був забутий жоден елемент, уникнути надмірної деталізації.

Проаналізувавши експлуатаційну та іншу технічну документацію, а також ґрунтуючись на досвіді проведення занять по розгортанню майстерні у військах були виділені такі дії для побудови графів розгортання майстерні:

0 – початок робіт; 1 – розчистка майданчика; 2 – установлення ТА-5М; 4 – установлення зварювального агрегату 12У1303; 5 – установлення МРМ-М1; 6 – розмітка місця під палатку 4,5х4,5 м; 7 – розмітка місця під палатку 5х10 м; 8 – розчистка місця під горно; 9 – розвантаження майстерні МРС-АР, вивантаження палатки 4,5х4,5м; 10 – розвантаження транспортного автомобілю ТА-5М; 10а – вивантаження кабелю; 11 – установлення палатки 4,5х4,5 м; 12 – розгортання обладнання електростанції; 13 – підготовка робочого місця акумуляторника; 14 – розгортання силової кабельної лінії; 15 – установлення крану-стріли; 16 – перевірка на функціонування обладнання МРС-АР; 17 – перевірка на функціонування електростанції; 18 – перевірка на функціонування обладнання МРМ-М1; 19 – розгортання зварювального агрегату; 20 – установлення палатки 5х10 м;21 – розгортання ковальського горна.

2-й етап побудови графу не менш важливий. Він заключається в правильному розміщенні дій та показі логічної послідовності їх виконання стрілками. В результаті ми отримуємо такий сітьовий графік розгортання майстерні ПМ-2-70 (мал.2.3).

Важливим також є визначення тривалості робіт. В наслідок проведених випробувань (аналіз літератури та досвід проведення занять) визначені такі терміни тривалості робіт:

1 – розчистка майданчика для розгортання майстерні – 5 хвилин; 2 – установлення МРС-АР – 5 хвилин; 3 – установлення ТА-5М – 5 хвилин; 4 – установлення зварювального агрегату – 5 хвилин; 5 – установлення МРМ М1 – 5 хвилин; 6 – розмітка місця під палатку 4,5х4,5 м – 5 хвилин; 7 - розмітка місця під палатку 5х10 м – 5 хвилин; 8 - розмітка місця під горно – 5 хвилин; 9 – розвантаження МРС-АР – 5 хвилин; 10 – розвантаження транспортного автомобілю – 15 хвилин; 11 – установлення палатки 4,5х4,5 м – 15 хвилин; 12 – розгортання обладнання електростанції – 5 хвилин; 13 – підготовка робочого місця акумуляторника – 20 хвилин; 14 – розгортання силової кабельної мережі – 35 хвилин; 15 – установлення крана-стріли – 5 хвилин; 16 – перевірка на функціонування обладнання МРС-АР – 10 хвилин; 17 – перевірка на функціонування електростанції – 10 хвилин; 18 – перевірка на функціонування обладнання МРМ-М1 – 15 хвилин; 19 – розгортання зварювального агрегату – 5 хвилин; 20 – установлення палатки 5х10 м – 25 хвилин; 21 – розгортання горна – 10 хвилин.

Важливо підкреслити, що в цілому тривалість робіт не може бути нижче критичного шляху, а це означає, що загальний час на розгортання полкової майстерні не може бути менше тривалості виділеного нами критичного шляху рівного 50 хвилин.

Таким чином можна зробити висновок, що час вказаний в нормативі на розгортання полкової майстерні є оптимальним.

Наступний етап випробування – це визначення кількості номерів обслуги для виконання тої чи іншої роботи по розгортанню рухомої майстерні:

1 – розчистка майданчика – 7 чоловік; 2 – установлення МРС-АР – 2 чоловіка; 3 – установлення ТА-5М – 2 чоловіка; 4 – установлення зварювального агрегату – 2 чоловіка; 5 – установлення МРМ-М1 – 1 чоловік; 6 – розмітка місця під палатку 4,5х4,5 м – 2 чоловіка; 7 - розмітка місця під палатку 5х10 м – 4 чоловіка; 8 - розмітка місця під горно – 1 чоловік; 9 – розвантаження МРС-АР, розвантаження палатки 4,5х4,5 м – 4 чоловіка; 10 – розвантаження транспортного автомобілю – 7 чоловік; 11 – установлення палатки 4,5х4,5 м – 4 чоловіка; 12 – розгортання обладнання електростанції – 2 чоловіка; 13 – підготовка робочого місця акумуляторника – 1 чоловік; 14 – розгортання силової кабельної мережі – 1 чоловік; 15 – установлення крана-стріли – 3 чоловіка; 16 – перевірка функціонування обладнання МРС-АР – 1 чоловік; 17 – перевірка функціонування електростанції – 1 чоловік; 18 - перевірка функціонування обладнання МРМ-М1 – 1 чоловік; 19 – розгортання зварювального агрегату – 2 чоловіка; 20 – установлення палатки 5х10 м – 8 чоловік; 21 – розгортання горна – 2 чоловіка.

Ці данні також взяті з аналізу експлуатаційної документації, досвіду проведених занять та експлуатації ПМ-2-70 у військах.

Вищевказаний порядок розгортання майстерні обслугою здійснюється за виконання таких умов:

 • водії автомобілів розчищають майданчик та приймають участь у розвантаженні тільки своїх машин;

 • окремі фахівці розвантажують та розгортають тільки ту апаратуру, на якій будуть працювати.

При такому розгортанні майстерні використовується такий склад ремонтного взводу озброєння:

 1. Командир взводу;

 2. Технік по ПТКР;

 3. Командир відділення АО;

 4. Майстер;

 5. Командир відділення, старший майстер (СЗ);

 6. Майстер;

 7. Майстер;

 8. Майстер;

 9. Старший майстер;

 10. Майстер;

 11. Водій-токар;

 12. Водій акумуляторник;

 13. Водій-зварник.

В результаті одержуємо схему розгортання майстерні ПМ-2-70 (мал.2.4).

Малюнок 2.4. Схема розгортання майстерні ПМ-2-70

Опис малюнка:

Числа в колах – дії, в нашому випадку перелік робіт. Кожна стрілка показує кількість номерів обслуги, що задіяна в тій чи іншій дії.

Розташування кола над чатовою віссю дозволяє по схемі легко визначити час виконання тієї чи іншої роботи (дії).

Напрямок стрілок вказує послідовність переходу номерів обслуги від однієї роботи до другої.

Просторе розташування кіл відображає оптимально логічну послідовність виконання робіт.

Б. Розгортання та підготовка до роботи ДАРМ-70.

Ремонтна рота озброєння розгортається в складі ОРВБ у тиловому районі з’єднання близько від артилерійського складу або на збірному пункті пошкоджених машин з’єднання. Нормативний час на розгортання (згортання) майстерень роти становить 50-60 хвилин. Ділянка, що необхідна для розгортання ремонтної роти озброєння із складу ОРВБ, становить 0,6 га.

Розгортання майстерні ДАРМ-70 проводиться в порядку як і майстерні ПМ-2-70.

Схема розгортання ДАРМ-70 відображена на мал.2.5.

Особливу увагу заслуговує більш доскональне розглядання розгортання мережі електроживлення. Електроживлення обладнання майстерень може здійснюватись від електростанції ЕСД-10-ВС/230-М, яка входить до складу комплекту ДАРМ-70, від автономних генераторів майстерень Н-1-Л, МРС-АР, МРС-ОР, МРМ або від зовнішньої мережі.

Доцільним є використовувати ЕСД-10 для живлення майстерень ОП, ОЕ, Н-1-Л, а для живлення майстерень МРМ, МРС-ОР і МРС-АР – генератори, що розташовані безпосередньо на них.

Розкладання кабелів, коробок та обладнання виконується відповідно загальній схемі кабельної мережі, що відображена в інструкції по експлуатації майстерні ДАРМ-70.

При живленні від електростанції ЕСД-10-ВС/230М необхідно:

 • заземлити електростанцію згідно вказівкам інструкції по експлуатації;

 • підключити силові кабелі №1 майстерень Н-1-Л, ОП, ОЕ до коробки розподільної 4КР, яку в свою чергу необхідно підключити до панелі електростанції за допомогою силового кабелю №66;

 • виконати запуск електростанції ЕСД-10-ВС/230-М;

 • включити автоматичні вимикачі щитів з автоматичним захистом у майстернях Н-1-Л, ОЕ, ОП;

 • перевірити захистно-відключаючий пристрій згідно вказівкам інструкції з експлуатації приладів;

 • включити приймачі електроенергії;

 • стежити за тим, щоб навантаження електростанції не перевищувало номінально допустимого.

Якщо потужність електростанції ЕСД-10-ВС/230-М не буде достатньою для живлення приймачів електроенергії, необхідно включити

додатково в мережу силові генератори майстерень МРС-АР, МРС-ОР, Н-1-Л. При цьому перемикач “генератор-зовнішня мережа” установити в положення “генератор”.

При живленні споживачів електроенергії від генераторів машин необхідно:

 • забити штирі заземлення майстерень в землю на глибину не менше 500мм;

 • ввімкнути вилки штирів у гнізда “земля” майстерень;

 • з’єднати кабельну мережу відповідно загальній схемі розгортання, при цьому всі споживачі повинні бути у відключеному стані;

 • перевірити стан перемикачів, при необхідності привести їх у відповідність з напругою мережі;

 • установити перемикачі “генератор-зовнішня мережа” в положення “генератор”;

 • запустити генератори;

 • включити щити автоматичного захисту в майстернях;

 • перевірити роботу захистно-відключаючих пристроїв та приладів постійного контролю ізоляції ПКІ-2”

 • включити споживачі.

Якщо потужність генераторів не буде достатньою для живлення споживачів, необхідно додатково включити генератор майстерні МРС-АР.

При вмиканні електромережі на живлення від стороннього джерела напругою 380 і 220 В, необхідно:

 • забити штирі заземлення всіх майстерень в землю на глибину не менше 500 мм;

 • ввімкнути вилки штирів у гнізда “земля” майстерень;

 • з’єднати кабельну мережу електрообладнання згідно схеми розгортання, при цьому всі споживачі і стороннє джерело живлення повинні бути у вимкнутому стані;

 • перевірити відповідність перемикачів і виводів струмоприймачів напрузі джерела живлення, при необхідності привести їх у відповідність з напругою мережі;

 • установити перемикачі “генератор-зовнішня мережа” майстерень в положення “генератор”;

 • установити перемикачі зовнішньої мережі в майстернях МРС-АР, МРС-ОР, МРМ, Н-1-Л в положення “зовнішня мережа”, (при цьому автоматичні вимикачі щитів з автоматичним захистом майстерень повинні бути відключені);

 • під’єднати силовий кабель №66 до майстерні і до стороннього джерела струму;

 • включити стороннє джерело струму;

 • ввімкнути автоматичні вмикачі щитів з автоматичним захистом майстерень МРС-ОР, МРМ, МРС-АР, Н-1-Л, ОЕ, ОП;

 • перевірити роботу захистно-відключаючих пристроїв згідно вказівкам;

 • включити споживачі.

При розгортанні майстерень необхідно додержуватись таких заходів безпеки:

 • знімати кран-стрілу з криши кузовів майстерень Н-1-Л і МРС-АР загальними зусиллями 3-4-х чоловік;

 • вивантажувати опалювальні установки із майстерень МРС-АР, МРС-ОР, ОЭ і транспортного причепу ТП-9М зусиллями двох чоловік;

 • вивантажувати складні верстаки, столи, повітряно-гідравлічні насоси, пристрої для збирання і розбирання противідкотних пристроїв та інше обладнання із кузовів зусиллями двох чоловік;

 • вивантажувати із транспортної машини та причепів великогабаритне та важке обладнання (палатки 6х12 м, ковальське горно, накувальню з підставкою, моторний підігрівач МПМ-85К, зарядну станцію і т. ін.) загальними зусиллями п’яти-шести чоловік, використовуючи при цьому спеціальні та підручні засоби;

 • обов’язково загальмувати ручним гальмом транспортні засоби при постановці їх на майданчик.

При виконанні робіт забороняється:

 • змащувати, чистити та ремонтувати обладнання під час його дії;

 • заміняти інструмент, установлювати оброблюємий предмет або прилад без виключення обладнання;

 • працювати в одязі, який може бути захоплений деталями обладнання, що обертаються;

 • стояти під кран-стрілою під час її роботи;

 • працювати з кран-стрілою, яка не пройшла чергового огляду в органах Котлонагляду, з несправною лебідкою, піднімати вантажі, які перевищують вантажопідйомність кран-стріли;

 • завалювати місця сторонніми предметами.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.