Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать
  1. Задачі технічного забезпечення.

До загальних задач технічного забезпечення відносяться організація та проведення укомплектування військ відповідними видами озброєння і техніки; правильної їх експлуатації та своєчасного відновлення при виході із ладу; забезпечення військ ВТМ; захист, охорона та оборона підрозділів відповідного виду технічного забезпечення і спеціальна підготовка їх особового складу; а також задачі, що пов’язані з відновленням боєздатності військ, ліквідацією наслідків застосування ворогом зброї масового ураження, подолання військами важкопрохідних ділянок місцевості та водяних перешкод.

Успішне рішення задач технічного забезпечення досягається:

 • постійним знанням обстановки і задач, що вирішують частини та підрозділи;

 • своєчасним збором, узагальненням, аналізом та об’єктивною оцінкою даних про наявність і стан озброєння і техніки в частинах та підрозділах, рівня забезпеченості їх боєприпасами та ВТМ, про стан та можливості сил і засобів технічного забезпечення та їх готовності до виконання задач у конкретних умовах обстановки;

 • своєчасним прийняттям рішення з технічного забезпечення та швидким доведенням задач до виконавців і контролем за їх виконанням;

 • ретельним плануванням технічного забезпечення;

 • високим рівнем організації і проведення занять по технічній та спеціальній підготовці з особовим складом;

 • своєчасним укомплектуванням частин та підрозділів озброєнням і технікою, доцільним їх розподілом по частинам та підрозділам у відповідності з їх штатно–табельною потребою та з урахуванням задач, які виконуються;

 • підтримкою озброєння і техніки в постійній бойовій готовності;

 • своєчасною і якісною підготовкою озброєння і техніки до використання, здійсненням заходів по забезпеченню надійної їх роботи в конкретних умовах місцевості, погоди, пори року та доби, а також прийняттям заходів по захисту озброєння і техніки від зброї масового ураження;

 • створенням установлених запасів боєприпасів і військово-технічного майна, доцільним їх ешелонуванням та швидким поновленням витрат і втрат у розмірах, що забезпечують успішне виконання частиною та підрозділом поставлених задач;

 • цілеспрямованою, ретельною та всебічною підготовкою частини та підрозділів технічного забезпечення до роботи в конкретних умовах; твердим та безперервним управлінням ними;

 • своєчасним відновленням в першу чергу найбільш важливих для продовження виконання бойових задач зразків озброєння і техніки з найменшим обсягом робіт;

 • наданням допомоги частинам і підрозділам у проведенні технічного обслуговування озброєння і техніки;

 • виділенням сил та засобів технічного забезпечення для відновлення боєздатності частин і підрозділів для роботи в складі загонів ліквідації наслідків застосування ворогом зброї масового ураження, а також при подоланні частинами та підрозділами водяних перешкод, важко прохідних ділянок місцевості та інших перешкод;

 • надійним захистом, охороною та обороною технічних підрозділів і своєчасним прийняттям заходів по відновленню їх працездатності;

 • постійною інформацією по важливим питанням технічного забезпечення.

Як видно із вищевикладеного однією із основних задач технічного забезпечення в бою є відновлення озброєння та техніки і повернення їх до строю.

Відновлення озброєння та техніки – це комплекс заходів, що направлені на приведення несправних і пошкоджених зразків у готовність до використання з поверненням їх до строю.

Відновлення включає технічну розвідку, евакуацію, ремонт та передачу невідновлених зразків ремонтному органу старшого начальника. Окрім того, при відновлені озброєння і техніки, відремонтовані зразки повинні бути приведенні в готовність до використання з поверненням їх до строю.

Технічна розвідка служить для збору, аналізу та узагальнення даних про пошкоджених зразках озброєння та техніки в ході бойових дій.

Евакуація полягає:

 • у буксируванні зразків озброєння та техніки, що вийшли із ладу, до найближчого укриття, на шляхи евакуації, до місць ремонту або відвантаження;

 • у завантаженні їх на транспортні засоби, що прямують в тил;

 • у витяганні застрявших, засипаних, затоплених і підйомі перевернутих зразків озброєння і техніки.

Ремонт - це комплекс робіт по відновленню справності зразка або його складових частин.

Приведення відремонтованих зразків у готовність до використання - це переведення їх із працездатного або справного стану в бойову готовність.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.