Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Застосування рем.орг.уБ-умов.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
909.31 Кб
Скачать

4.3. Обліково-звітні документи.

Для прийняття обґрунтованого рішення при організації дій ремонтного підрозділу в бойових умовах його командир повинен мати точні відомості про наявність, стан і рух матеріальних засобів. Окрім того, він буде в установлені терміни доносити про це старшим начальникам. Тому в ремонтних підрозділах ведуться такі облікові і звітні документи:

 • книга обліку наявності і руху матеріальних засобів у підрозділах (форма 26);

 • книга обліку матеріальних засобів, що видані в тимчасове користування (ф.37);

 • книга обліку ремонту озброєння, техніки і майна (ф.36);

 • формуляри (паспорти) на озброєння і техніку;

 • картки обліку майна особистого користування (ф.45);

 • картки некомплектності (ф.46);

 • донесення про наявність і рух матеріальних засобів (додаток 5).

В ремонтній роті озброєння ОРВБ додатковими обліковими документами є:

 • наряд на ремонт (виготовлення) майна;

 • акт технічного стану.

У книзі обліку, наявності та руху матеріальних засобів (ф.26) ведеться облік:

 • озброєння;

 • техніки;

 • боєприпасів;

 • пального і мастильних матеріалів;

 • продовольства;

 • обладнання, інструментів і ЗІП;

 • інших матеріальних засобів.

Книга ведеться старшиною (писарем) або командиром в цілому за підрозділ. Первинні записи виконуються у відповідній службі частини (з’єднання) і засвідчуються підписом начальника служби.

На кожен вид матеріальних заходів у книзі обліку виділяється спеціальний розділ. На кожне найменування матеріальних засобів відводиться декілька сторінок.

Записи, що пов’язані з прибутком та видатком матеріальних засобів, у книзі ведуться зростаючим або зменшуючим підсумком. У графах “Перебуває” записи виконуються тільки по тим матеріальним засобам, по яким був рух.

Книга обліку матеріальних засобів, що видані в тимчасове користування (ф.37) призначена для обліку матеріальних засобів, що видані на строк не більше одного місяцю і контролю за їх поверненням.

Записи в книзі ведуться старшиною (писарем) або командиром підрозділу. На кожне найменування видаваних матеріальних засобів відводяться окремі листи.

В книзі враховується:

 • озброєння і техніка, що здаються до ремонтного органу старшого начальника для ремонту або технічного обслуговування;

 • ЗІП, інструменти, пристрої, обладнання, матеріали, які видаються спеціалістам-ремонтникам для роботи, а також водіям, екіпажам (обслугам) ремонтуємих зразків на строк не більше одного місяцю.

Книга обліку озброєння, техніки і майна (ф.36) призначена для обліку проведених ремонтів (технічного обслуговування) озброєння, техніки і майна. Вона служить також для обліку замінених агрегатів, витрачених ЗІП і матеріалів.

Книга ведеться в ремонтному підрозділі і на збірному пункті пошкоджених машин. В книзі, що ведеться на ЗППМ, при кожному його розгортанні записується заголовок з вказівкою номера і району розгортання (координати по карті) ЗППМ.

У графі 2 вказуються підрозділи (частини), що здали озброєння і техніку. У якості підстави записуються номер і дата наряду на ремонт або іншого розпорядження. При надходженні техніки і озброєння до ЗППМ вказується військова частина, до якої вони належать. При супроводженні машин водіями в графу записуються також їх військові звання та прізвище.

У графі 4 по номерному озброєнню і техніці записується їх заводський номер (номерний знак), а по іншим зразкам – кількість прийнятих одиниць.

У графі 7 записується витрачені при ремонті (технічному обслуговуванні) ЗІП і матеріали. По номерним агрегатам і приладам у цій графі записуються їх номери. Записи в графі 7, що підтверджені підписами приймальників озброєння і техніки, служать підставою для списання витрачених засобів ремонтного підрозділу. Одночасно командир підрозділу відображає ці дані в донесенні про наявність та рух матеріальних засобів (додаток 5). На підставі донесення матеріальні засоби списуються з книг обліку ремонтного підрозділу в облікових документах служби частини (з’єднання).

В кінці кожного місяцю в книзі підводиться підсумок з перерахуванням:

 • у графі 3 – найменування відремонтованих зразків озброєння і техніки;

 • у графі 4 – їх кількість;

 • у графі 7 – витрачених ЗІП і матеріалів.

Командир ремонтного підрозділу підтверджує записи підсумків своїм підписом.

При ліквідації ЗППМ або передачі всієї зібраної на ньому техніки і озброєння ремонтному органу старшиною начальника, книга залишається в ремонтному підрозділі, силами і засобами якого ЗППМ був розгорнутий. При розгортанні нового ЗППМ записи в книзі розпочинаються з нової сторінки.

Формуляр (паспорт) призначений для обліку якісного стану та експлуатації групового озброєння і техніки. Він первісно заповнюється на заводі, є невідривною частиною зразку озброєння (техніки) і повинен завжди передаватися з ним.

У ремонтному підрозділі в формуляр заносять такі відомості:

а) у таблиці 10 – про поточний ремонт і ТО-2 з вказівкою переліку основних робіт, при цьому в графі 3 вказується:

 • які вузли піддавалися частковій переробці;

 • на якому мастилі вони зібрані.

б) у таблиці 11 – про перевірку противідкотних пристроїв, гідроприводів, гідродомкратів та електроприладів. При цьому в графі 4 вказується:

 • якою рідиною заповнені противідкатні пристрої після перевірки (старою чи новою);

 • кількість рідини;

 • який тиск і чим заповнювався накатник (азот чи повітря). Якщо залита нова рідина, тоді вказується її дані за паспортом (рік виготовлення, завод, партія).

У графі 3 відмічається, який ремонт виконано та які деталі замінені.

Картка обліку майна особистого користування (форма 45) призначена для обліку матеріальних засобів, що видані військовослужбовцю строкової служби для особистого користування. Картка ведеться згідно вимог “Керівництва по обліку озброєння і техніки, майна та інших матеріальних засобів у Збройних Силах” частина 1 (наказ МО №260-79 р.).

Картка некомплектності (форма 46) призначена для обліку предметів із комплектів озброєння і техніки, яких не вистачає, а також ходу їх поповнення. На підставі карток складаються заяви на прилади, яких не вистачає в комплектах.

Для озброєння і техніки (крім стрілецької зброї та військових приладів) картки заводяться тільки на індивідуальні комплекти ЗІП по зразкам.

Картки ведуться в підрозділі його командиром і зберігаються разом з формулярами (паспортами) відповідних зразків.

Первісні записи в картці виконуються на підставі даних, що взяті із попередньої картки. Для комплектів, що надійшли до підрозділу або при виявленій некомплектності, облік ведеться на підставі актів прийому (технічного стану) матеріальних засобів.

У графі 4 записується потрібна за установленими нормами кількість предметів у комплекті. У графі 5 враховується кількість предметів, що не вистачає до повної комплектності.

У графах 6-9 записи виконуються:

 • при доукомплектуванні – на підставі облікових документів на поповнення комплекту;

 • після виявлення наступного некомплекту – на підставі відповідного акту.

Донесення про наявність та рух матеріальних засобів (форма-додаток 5) призначається для обліку наявності та руху матеріальних засобів у ремонтному підрозділі. Вона також служить звітним документом і одночасно заявою на поповнення матеріальних засобів, яких не вистачає. Донесення подається щоденно до установленого часу.

У ремонтному підрозділі донесення складається в двох екземплярах. Перший екземпляр подається до відповідної служби частини (з’єднання), другий залишається в підрозділі. Донесення підписується командиром підрозділу, висновок по ньому дає старший начальник. До донесення додаються всі прибуткові та видаткові облікові документи за звітний період. До них також відносяться списки вбитих, поранених або пропавших військовослужбовців, найменування та кількість матеріальних засобів, що лічиться за ними по обліковим документам.

У донесеннях командир ремонтного підрозділу показує витрачені для виконання ремонту та технічного обслуговування озброєння і техніки агрегати, запасні частини, ЗІП та матеріали.

Наряд на ремонт (виготовлення) майна (форма ) є розпорядженням ремонтному органу з’єднання на виконання робіт. Виконаний наряд є підставою для поставлення на облік відремонтованого озброєння і техніки.

Наряд виписується у відповідній службі з’єднання в двох екземплярах. Перший екземпляр наряду направляється командиру ремонтного підрозділу і служить підставою для прийому озброєння і техніки в ремонт. Другий екземпляр передається здавачу. В ньому командир ремонтного підрозділу розписується за прийняття до ремонту озброєння (техніки).

Після закінчення ремонту командир ремонтного підрозділу заповнює у першому і в другому екземплярах графу 7 і скріплює записи своїм підписом. Приймальник розписується у двох екземплярах наряду і у книзі обліку ремонту озброєння, техніки і майна за прийняття відремонтованого озброєння (техніки).

Перший екземпляр виконаного наряду здається командиром ремонтного підрозділу в відповідну службу. Другий екземпляр з відміткою командира ремонтного підрозділу про виконання робіт зберігається в підрозділі, що здав озброєння (техніку) до ремонту.

Акт технічного стану (форма 12) призначений для оформлення установлених комісіями технічного стану, потреби в ремонті чи списанні озброєння та техніки, що враховується за номерами та технічним станом.

Акт технічного стану при передачі озброєння і техніки в ремонтний орган з’єднання складається комісією військової частини в трьох екземплярах і затверджується командиром частини. При цьому:

 • перший екземпляр направляється до відповідної служби з’єднання;

 • другий екземпляр подається разом з озброєнням (технікою);

 • третій екземпляр з підписом командира ремонтного підрозділу, якщо немає наряду, залишається у здавача.

При списанні втраченого або пошкодженого озброєння (техніки) акт складається в двох екземплярах. Перший екземпляр направляється старшому начальнику для одержання інспекторського посвідчення.

При заміні агрегатів, окремих систем командир ремонтної роти озброєння ОРВБ складає акт технічного стану. В ньому вказується:

 • обсяг виконаних ремонтних робіт;

 • гарантійний наробіток замінених агрегатів (систем).

Акт підписується командиром ремонтної роти озброєння і затверджується командиром ремонтно-відновлювального батальйону.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.