Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8__111.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
24.12.2018
Размер:
737.28 Кб
Скачать

1. Дати визначення господарського обліку, його видів та їх характеристика.

Господарський облік — це кількісне відображення і якісна характеристика господарської діяльності з метою виявлення відхилень у реалізації планів виробничо-господарської діяльності підприємства та їхнього усунення. Господарський облік – це облік господарської діяльності п-тва, суспільства, що включає виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ, необхідних для задоволення потреб населення у продуктах харчування, одязі, житлі.

Види: оперативний, бухгалтерський, статистичний, податковий. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і проце­сами найважливіших ділянок з метою керівництва ними в міру їх здійснення (договори поставок, обсяг виробництва). Статистичний облік вивчає і досліджує масові суспільно – економічні типові явища і процеси (динаміка виробництва і собівартість продукції). Податковий облік призначений та використовується для обліку і контролю операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік має 2 підвида: фі­нансовий облік і управлінський облік. Фінансовий – забезпечує інформацію про всі ресурси (активи під­приємства), джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності, яка необхідна як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх споживачів. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень.

Усі види обліку тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утво­рюють єдину систему господарського обліку.

2. Визначити види господарського обліку, їх особливості і взаємозв’язок.

Види: оперативний, бухгалтерський, статистичний, податковий. Оперативний облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і проце­сами найважливіших ділянок з метою керівництва ними в міру їх здійснення (договори поставок, обсяг виробництва). Статистичний облік вивчає і досліджує масові суспільно – економічні типові явища і процеси (динаміка виробництва і собівартість продукції). Податковий облік призначений та використовується для обліку і контролю операцій, пов’язаних з оподаткуванням. Бухгалтерський облік – процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень. Бухгалтерський облік має 2 підвида: фі­нансовий облік і управлінський облік. Фінансовий – забезпечує інформацію про всі ресурси (активи під­приємства), джерела їх формування, господарські процеси і результати діяльності, яка необхідна як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх споживачів. Управлінський облік – це сукупність методів і процедур, які забезпечують підготовку інформації внутрішнім користувачам для контролю за діяльністю підприємства, планування і прийняття управлінських рішень. В бухгалтерському обліку господарські операції відображаються послідовно в міру їх здійснення, чим забезпечують суцільне і безперервне спостереження та контроль за господарською діяльністю. Цим бухгалтерський облік відрізняється від оперативного і статистичного, котрі застосовують метод часткового спостереження і контролю.

Усі види обліку тісно взаємопов’язані, доповнюють один одного і утво­рюють єдину систему господарського обліку.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]