Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
8104-2_Finmenedzhment_u_sferi_biznesu.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
534.02 Кб
Скачать

Матеріали для виконання завдань

(обов’язкових та вибіркових)

студентами 5 курсу

з дисципліни

«Податковий менеджмент» Магістерська програма «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу»

Лектор: д.е.н., професор Тимченко Олена Миколаївна

  1. Картка самостійної роботи студента

  2. Регламент індивідуально-консультаційної роботи

  3. Вимоги до написання індивідуальних робіт та перелік тем

  4. Вимоги до доповідей на засіданнях наукового гуртка,

  5. Вимоги до виконання ситуаційних завдань

  6. Типові задачі, що виносяться на іспит

  7. Перелік питань на іспит

1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів спеціальностей 8508/1

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

Види самостійної роботи

Терміни виконання

Форма контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ ЗАВДАННЯ

За виконання модульних (контрольних) завдань

1 Опрацювання лекційного матеріалу, навчальної літератури, розв’язання задач, підготовка до модульних контрольних робіт

До 26 жовтня.

Контрольна робота. Модуль

30

Разом балів за обов’язкові види СРС

30

2. ВИБІРКОВІ ЗАВДАННЯ*

За виконання завдань для самостійного опрацювання

Вибіркове завдання №1 (включає один вид робіт)

2.1. Виконання індивідуального завдання за матеріалами бази практики

До 9 листопада

Здача підготовлених матеріалів до гранично встановленого строку в електронному вигляді через WEB-ST КНЕУ.

20

Вибіркове завдання №2 (включає два види робіт)

2.2.1. Підготовка Участь у засіданнях наукового гуртка з презентацією доповіді

До 9 листопада

Підготовлена і оформлена згідно вимог робота надсилається через WEB-ST КНЕУ.

10

Презентація доповіді на засіданні наукового гуртка згідно графіка.

(До презентації будуть допущені лише найкращі роботи, визначені за результатами перевірки та оцінювання)

5

2.2.2 Розробка ситуаційного завдання „Моделювання порушень податкового законодавства ”

До 9 листопада

Здача підготовлених матеріалів до гранично встановленого строку в електронному вигляді через WEB-ST КНЕУ та захист роботи під час ІКР

5

Разом балів за вибіркові види СРС

20

Всього балів за СРС

50

  • студент обирає лише один вид вибіркового завдання і повідомляє про це викладача

до 30 вересня (не пізніше дати проведення останньої лекції)

Будь-яка письмова робота може бути виконана лише один раз.

Доопрацювання і переписування робіт не дозволяються.

За несамостійну роботу і використання недозволених джерел (списування) студент отримує 0 балів.

Якщо з поважних причинстудент був відсутнім на модульному контролі, він має право написати відповідні контрольні завдання у встановлені викладачем строки,за умови наявності дозволу від декана.

Студент обирає лише один вид вибіркового завдання і повідомляє про це викладача до 30 вересня

Терміни виконання робіт:

1. Індивідуальне завдання– тему обратидо30 вересняі затвердити у старости; здати в електронній формі черезWEB-ST до 9.11

2. Науковий гурток– бажаючі прийняти участь повинні узгодити тему з лектором до30 вересня. В подальшому із запитаннями звертайтесь до викладача, який проводить консультації

3.Ситуаційне завдання– здати в електронній формі черезWEB-STдо 09.11викладачу, який проводить консультації

4. Модуль- тестування буде проводитись під час консультації згідно додаткового графіка

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]