Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАКТИКУМ. Ч.1 doc.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
06.11.2018
Размер:
2.15 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Херсонський державний аграрний університет

І.О. Соловйов, І.В. Осадчук

ПРАКТИКУМ

І САМОСТІЙНА РОБОТА

з основ менеджменту

Частина і

НАВЧАЛЬНИЙ

ПОСІБНИК

УДК: 65.012.32

ББК 65.050.214

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри менеджменту організацій ХДАУ (протокол № 1 від 01.09.2006 року)

Рекомендовано до друку Навчально-методичною комісією спеціальності “Менеджмент організацій” економічного факультету ХДАУ (протокол № 1 від 01.09.2006 року)

Рецензенти:

Савіна Г.Г. – зав. кафедри менеджменту і маркетингу Херсонського державного технічного університету, професор, доктор економічних наук

Червен І.І. – зав. кафедри менеджменту і маркетингу Миколаївського державного аграрного університету, професор, доктор економічних наук

Соловйов І.О., Осадчук І.В.

Практикум і самостійна робота з основ менеджменту: Навчальний посібник. – Херсон: РВВ "Колос" ХДАУ, - 2006. - с. 136.

ISBN

У посібнику викладено методичні рекомендації студентам щодо підготовки до практичних занять з дисципліни "Основи менеджменту", роботи на них і позааудиторної самостійної роботи. У ньому наведено тему, мету, навчальні запитання до кожного практичного заняття, систему ділових ігор, ситуаційних вправ, розрахункових задач, тренувальних і контролюючих завдань, переліки знань і умінь, які повинні набути студенти в результаті роботи на заняттях, а також систему навчальних завдань для позааудиторної самостійної роботи студентів.

Посібник призначений для використання у навчальному процесі Херсонського державного аграрного університету при підготовці студентів економічного факультету зі спеціальності 6.050201 "Менеджмент організацій". Може використовуватись при вивченні дисциплін управлінського спрямування на будь-якій іншій спеціальності, а також у системі підвищення кваліфікації, перепідготовки та одержання післядипламної освіти, для удосконалення професійної майстерності практикуючих менеджерів.

УДК: 65.012.32

ББК 65.050.214

І.О. Соловйов, 2006

І.В. Осадчук , 2006

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ………………...........……..................................................................4

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ............................................6

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ СТУДЕНТАМ

ЩОДО РОБОТИ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ….............................................9

ПРОПОНОВАНІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ТА ЇЇ РОЛЬ

У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ” ..........................

МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ …...............................11

Практичне заняття №1.....................................................................11

Практичне заняття №2.....................................................................25

Практичне заняття №3.....................................................................32

Практичне заняття №4.....................................................................40

Практичне заняття №5.....................................................................52

Практичне заняття №6.....................................................................61

Практичне заняття №7.....................................................................70

Практичне заняття №8.....................................................................82

Практичне заняття №9.....................................................................52

Практичне заняття №10...................................................................61

Практичне заняття №11...................................................................70

Практичне заняття №12...................................................................82

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ……..........………...........................................................95

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.