Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Uchebnik_Kulturologiya.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
03.11.2018
Размер:
1.98 Mб
Скачать

План семінарського заняття:

1. Загальна характеристика світових релігій, їх спільні риси.

2. Буддизм: виникнення, віровчення та культ. Основні течії.

3. Виникнення та еволюція християнства:

а) передумови виникнення християнства, його основні ідеї та культ;

б) православ’я;

в) католицизм;

г) протестантизм.

4. Іслам:

а) особливості виникнення;

б) основи віровчення та культу. Шаріат;

в) основні течії ісламу.

Тематика рефератів та доповідей:

1. Історико-культурні передумови виникнення буддизму.

2. Течії буддизму та їх особливості.

3. Особливості філософсько-етичної доктрини дзен-буддизму.

4. Причини та історичні особливості виникнення християнства.

5. Раннє християнство.

6. Біблія як священна книга і пам’ятка світової культури.

7. Православ’я: віровчення, культ.

8. Католицизм: віровчення, культ.

9. Протестантизм: віровчення, культ, основні напрямки.

10. Протестантизм та його вплив на історичний розвиток Європи.

11. Православ’я в Україні: історія і сучасність.

12. Католицизм в Україні: історія і сучасність.

13. Іслам: історія виникнення.

14. Коран і Суна – священні книги мусульман.

15. Пророк Мухаммед і його діяльність.

16. Шаріат – закон життя мусульман.

17. Іслам в сучасному світі і в Україні.

18. Іслам і мистецтво.

19. Іслам і політика.

Теми індивідуальних завдань:

1. Порівняти віровчення та культову практику буддизму і брахманізму: що буддизм запозичив з брахманізму і від чого відмовився.

2. Проаналізуйте особливості буддизму як релігійно-філософського вчення.

3. Поясність зміст чотирьох благородних істин та восьмеричного шляху порятунку.

4. Охарактеризуйте еволюцію буддизму як релігії: тхеравада і махаяна.

5. Охарактеризуйте особливості духовної атмосфери та соціальних процесів в Римській імперії часів виникнення християнства.

6. Проаналізуйте причини, що обумовили швидке поширення християнства.

7. Охарактеризувати боротьбу ідейних течій в ранньому християнстві: трінітарна проблема та проблеми христології.

8. Розкрийте, коли і в силу яких причин відбувся розкол в християнстві? Що лежало в основі цього процесу?

9. Сьогодні існує рух за об’єднання християнських церков, котрий отримав назву „екуменізм”. Чи можливо, на вашу думку, найближчим часом об’єднання усіх християнських церков в єдине ціле?

10. Проаналізуйте причини реформаційного руху та основні ідейні принципи протестантизму.

11. Чи згодні Ви з твердженням, що протестантизм прискорив розвиток капіталізму? Обґрунтуйте свою точку зору.

12. Проаналізувати вплив протестантизму на формування сучасної західноєвропейської раціоналістичної культури.

13. На яку особливість віровчення протестантизму вказував К.Маркс, коли говорив про М.Лютера: „Він обернув попів на мирян, обернувши мирян на попів”?

14. На яку особливість протестантського культу вказував Вольтер, коли говорив: „Кальвін розчинив двері монастирів, але не для того, щоб усі ченці вийшли з них, а для того, що загнати туди увесь світ”?

15. Проаналізувати історико-культурне та релігійне значення розколу 1054 року.

16. Проведіть порівняльний аналіз догматики та культової практики протестантизму і католицизму.

17. Проведіть порівняльний аналіз моральних принципів Декалогу і Нагірної проповіді Ісуса Христа.

18. Охарактеризувати морально-етичну доктрину християнства.

19. Охарактеризувати християнський культ та його особливості в різних конфесіях.

20. Наведіть приклади деяких особливостей відношення ісламу до економіки.

21. Проаналізуйте, в чому схожість і в чому відмінність ісламу і християнства.

22. Поясність, чим визначається поділ мусульман на сунітів та шиїтів. Дайте характеристику цих течій.

23. Проаналізуйте роль і місце ісламу в сучасному світі.

24. Охарактеризуйте основні догмати ісламу та обов’язки мусульман.

25. Проаналізувати який елемент – віровчення чи культ - в ісламі переважає. Порівняти з християнством.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]